Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Ostim OSB Genel Kurul yaptı

Ostim Organize Sanayi Bölgesi olağan genel kurulu yapıldı. Yaşar Özelge’nin divan başkanlığını yaptığı genel kurulda Ostim OSB’nin başarılı bir performans gösterdiği vurgulandı.
Ostim Editör
07 Aralık 2011 00:00

Ostim Organize Sanayi Bölgesi olağan genel kurulu yapıldı. Yaşar Özelge’nin divan başkanlığını yaptığı genel kurulda Ostim OSB’nin başarılı bir performans gösterdiği vurgulandı.

Yaklaşık 5 bin üyeli Ostim OSB’nin 2006 yılı çalışma dönemini kapsayan Genel Kurulu etkin katılım ve verimli tartışmalara sahne oldu. Genel kurul Ostim’in ülkemiz ve başkent açısından önemli bir model olduğu gerçeğini vurgularken, yeni yönetim de belirledi.
Yönetimin faaliyetleri Başkan Orhan Aydın ve OSB Müdürü Ahmet Rıza Balım tarafından okundu. Yönetim müzakereler sonrası yapılan oylama ile ibra edilirken, yeni çalıma programı ve bütçe de onaylandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Genel Kurulda yaptığı konuşmada site temsilcilerinin eleştirilerini ciddiye aldıklarını, bu arada OSB kavramı üzerinde tam bir mutabakat sağlanamadığını dile getirdi. Yönetimin geçen yıl kabul edilen bütçe çerçevesinde hizmet verdiğini ve tahsilât konusunda sorun yaşandığını, tahsilâtların geçen yıla göre gerçekleşme oranının yüzde 25 olduğunu bildiren Aydın, “Aidatlar ve ödeme yükümlülükleri yasal olarak silinemez. Buna imkân yok. OSB dediğiniz organizasyonun bir yönetimi var. Bunu da değiştirme şansımız yok. Bir bölge müdürü var ve genel kurulun yetkisinde çalışıyor. Bir tane imar müdürü olacak bu da nitelikli olacak, onun yanında da haritacısı var. Bir tane çevre mühendisini çalıştırmak zorundayız. İşyeri açma izin belgesi için ruhsat müdürünün olması gerekiyor. Sekretaryası, muhasebesi ile oluşan bir kadro var. Bunun parasını kim ödeyecek? Bu sistem tıpkı oturduğumuz apartmanların aidatı gibidir. Apartmanın her türlü giderini beraber ödemek zorundayız. Biz özel olmadığı müddetçe her türlü hizmeti herkese veriyoruz. Asfalt, elektrik doğalgaz gibi hizmetleri de isteyene veriyoruz” diye konuştu.

Başkan Aydın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na (EPDK) elektrik lisansı için yeni çıkan yasa gereği OSB olarak başvurduklarını, ancak yasal prosedürde sorun yaşadıklarını duyurdu. Aydın, EPDK tarafından bölge içinde yer alan bazı kooperatiflerin elektriği OSB’den almak zorunda olduklarının belirtildiğini söyledi. Aydın; OSB’nin içinde bulunan bazı kooperatiflerin elektrik almak istemediğini fakat kanun ve yönetmelikler gereği kooperatiflerin elektriklerini OSB’den almak zorunda olduklarını belirtti. Toplantıda elektrik dağıtımı ve lisans sorununun çözümü için bir takvim çerçevesinde çalışma yapılması kararlaştırıldı.
Aydın Ostim Kooperatifi olarak OSB’nin kurumsal kimliğine verdikleri alt ve üst yapı destekleri hakkında da ayrıntılı bilgi vererek, hizmetlerin hakkaniyet ölçüsünde dağıtıldığını, Ostim’in herhangi bir mahrumiyete düşmemesi için üye sitelerin yeterli duyarlılığı göstermelerini istedi.

Genel Kurulda daha sonra görev süresi biten kurullar seçim yapıldı. Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine 2 yıl için Orhan Aydın, Sıtkı Öztuna, Ahmet Mithat Ertuğ, Mustafa Korkmaz, Yaşar Özelge seçildi. Yönetim Kurul Yedek Üyeliklerine de Evren Bulut, Fazlı Akın, İ. Hakkı Altıner, Kasım Bostan, Kemal Kalem seçildi. Denetim Kurulu Asil üyeliklerine Arif Sami İmamoğlu, Süleyman Eser, Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine Mehmet Demirsoy ve Nuri Handemir seçildi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) delgeleri ise, Orhan Aydın, Hüseyin Kabaksız, Hasan Aydın seçildiler. OSBÜK delegeliği için yedek olarak da Mümtaz Küçüktuna, İsmail Hakkı Altıner, Mehmet Efe’nin seçildi.


------------------------------------------------------------------------------------------
Ostim OSB 2006 Faaliyet Raporu


Bölgemizin yaşanabilir bir sanayi kenti olmasını amaçlayan yönetimimiz, her türlü sosyal, kültürel ve ekonomik konuda yaptığı faaliyetlerle bölgemiz içindeki işletmelerimizi diğer bölgelerden bir adım önde tutmak gayreti içinde olmuştur.

Bölge Müdürlüğümüz "OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet gösteren işletmelerin
"Rekabet Gücünü Arttırmak için faaliyetlerini planlamakta ve yürütmektedir. Yürütülen bu planlı çalışmalar neticesinde ülkemizde ilk ve dünyada örnek bir, “SANAL FABRİKA” modeli oluşturmak en önemli hedefimizdir. Bu sanal fabrika hedefimizi kendi işlevlerini yerine getiren ve hedeflerimiz çerçevesinde oluşturulmuş çözüm ortaklarımızla gerçekleştiriyoruz.


Bu amaca ulaşmak için çalışan birimlerimiz,
? Çevre Temizlik Ve Güvenlik Hizmetleri
? İmar Hizmetleri
? Elektrik Hizmetleri
? Doğalgaz Hizmetleri
? İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı Hizmetleri
? Tanıtım Faaliyetleri
? Kurumsal Sistem Çalışmaları
? Müşteri İlişkileri
? Özel İstihdam Bürosu’ndan Oluşmaktadır.

ÇEVRE TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ

Zamanımızın büyük bölümünü geçirdiğimiz Ostim’in sadece çalışılan değil yaşanılan bir yer olması mantığı ile çevre hizmetlerimizi yürütmekteyiz. Bu amaçla Ostim OSB genelinde, çevrenin korunmasını, atıkların azaltılmasını veya geri dönüştürülmesini, doğal kaynakların en az seviyede tüketilmesini sağlayacak en etkin sistem olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmaktayız.

Kurduğumuz bu çevre yönetim sistemi; daha yaşanabilir bir çevre, sanayi çevre entegrasyonu, çevre bilincini yerleştirmek, firmalarımızı Ulusal Çevre Mevzuatı ve uluslararası standartlar ve AB ile uyum sürecinde çevre konusunda yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, sanayicimizin ihracatında karşılaştığı çevre sorunlarını aşmasına yardımcı olmak için oluşturuldu.


Geçtiğimiz dönem içerisinde çevre birimimiz tarafından
• 10.000 m2 alan yeşillendirildi,
• 1.000 adet ağaç dikildi ve
• 500 fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca bölgemizdeki tüm yeşil alanların sulaması, bakımı ve temizliği yapıldı

• Sanayi - yeşil çevre entegrasyonu, çocuklarımızın ve sanayicilerimizin çevre bilincinin artırılması amacı ile geleneksel olarak düzenlediğimiz Ağaç Dikme Şenliğimizin dokuzuncusu gerçekleştirildi. Ayrıca Ağaç Şenliğimizde Atık Kağıt Geri dönüşüm Projesine katılan firmalarımıza katkılarından dolayı plaket sunuldu.
• 165 firma ile çalışmalarımıza devam ettiğimiz atık kâğıt geri dönüşüm projemizde 16 tondan fazla kâğıt toplanarak 215 adet çam ağacının kesilmesi önlenmiş oldu.
2006 yılında çevre birimimiz
• 324 kanalizasyon sistemi arızasına müdahale etmiş,
• 107 sokağın yağmur suyu ızgaralarının temizlik ve bakımı yapmış,
• İki defa da tüm yağmursuyu kanallarının bakımı ve temizliğini yapmıştır..
• Ayrıca arıza oluşmadan müdahale prensibi çerçevesinde Kanal Kombinatör aracı vasıtası ile kanallarımızın bakım ve temizliği kanalların düzenli bakımı yapılmış, 30 yaşını aşmış bir sistem olmasına rağmen düzgün çalışması sağlanmıştır.
• Gerekli notalarda İmar Müdürlüğümüzün tespiti doğrultusunda kanal yenileme ve yeni kanal bağlantıları yapma çalışmaları da devam etmiştir.
• Çevre denetim ekibimiz her gün düzenli olarak yaptığı denetim faaliyetleri ile bölgemiz içerisinde izinsiz hafriyat dökümü, işgal ve diğer çevresel uygunsuzluklara müdahale etmektedir. Haftalık hafriyat toplama takibi yapılarak hafriyatların kalıcı hale gelmesi önlenmektedir. Aksaklıklarda Yenimahalle Belediyesi ile iletişim içerisinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
• OSTİM sokaklarındaki kirliliği önlemek amacıyla bütün sokaklar her hafta özel temizlik işçileri tarafından düzenli olarak elle süpürülmektedir. Pazar günleri de Yenimahalle Belediyesi süpürge araçlarıyla bölgedeki çevre temizlik faaliyetlerini yürütmekteyiz.
Geçtiğimiz dönemde Çevre denetim ekibimiz tarafından 2328 uygunsuzluğa müdahale edilmiş ve % 90 oranında başarı sağlanarak uygunsuzluklar düzeltilmiştir. Bazı firmalarımıza kanal öncesi ön arıtım amaçlı yağ tutucu ve ızgara yaptırılarak kanallarımıza ve çevreye verdikleri zarar önlenmiştir.

GÜVENLİK HİZMETLERİ

• 18 kişilik bir ekiple bölge genelinde asayişin sağlanmasına çalışılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarında büyük bir azalma meydana gelmiştir. Hırsızlık sayılarında 2005-2006’da % 50 azalma, 2006-2007’de %50 azalma toplamda ise %75’lik bir azalma görülmüştür. Örneğin 2006 Aralık ayında bölgemizde hiç hırsızlık olmamıştır.
• Gezici ekiplerimizin etkinliğini artırmak amacı ile 465 firmamıza bir merkeze bağlı elektronik alarm sistemi kurularak hırsızlığa karşı önlem alınmıştır.

İMAR HİZMETLERİ

Geçtiğimiz çalışma döneminde; imar birimimiz tarafından
1. 172 adet imar çapı ve yol kotu,
2. 121 adet yapı ruhsatı,
3. 49 adet iskân ruhsatı verilmiştir.
Bölge içerisinde aralıksız inşaat denetimi yapılmış, kaçak ve uygunsuz yapılarla ilgili tutanaklar tutularak ilgili mercilere gönderilmiştir. Bölgemizin gelişimine paralel olarak ihtiyaç duyulan imar revizyonu çalışmaları bitirilerek Sanayi Bakanlığına teslim edilmiştir. Yine imar birimimiz tarafından Bölge içerisindeki bazı sorunlu ve imarsız bölgelerin sınır değişikliği yapılarak Yenimahalle Belediyesine devri gerçekleştirilmiştir.

Coğrafi Bilgi Sistemi

Bölgemizin elektrik, doğalgaz, yağmursuyu, içme suyu, kanalizasyon şebekeleri sayısal haritalara aktarılarak coğrafi bilgi sistemi oluşturulmuştur. Bu çalışma ile bölgemizdeki bütün altyapılar derinlik ve koordinatlı olarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Böylece yapılacak, yapılacak kazı ve benzeri çalışmaların planlaması, yeni imal edilecek altyapıların projelendirilmesi bilgisayar ortamında rahatlıkla gerçekleştirilebilecektir.
2006 çalışma yılında bölgemiz genelinde yapılan altyapı çalışmalarında 800 metrelik yağmursuyu ve kanalizasyon şebekesinin imalatı gerçekleştirilmiş, bazı bölgelerde yenileme çalışmaları yapılmış ve 400 metre temiz içme suyu şebekesinin imalatları gerçekleştirilmiştir.

100. yıl bulvarı üzerinde 50 araçlık otopark yapılmıştır. Boş parsellerin reglaj çalışması yapılmıştır.
Geçtiğimiz çalışma döneminde 15.000 mt. bordür ve kaldırım çalışması, 45.000 m2 asfaltlama çalışması yapılmış, orta refüj ve kenar kaldırımların imalatı gerçekleştirilmiştir.
• Daha güzel bir çevre için 23 adet trafo merkezinin boya ve çevre düzenlemesi yapılarak trafolarımız güzel bir görünüme kavuşması sağlanmıştır.

ELEKTRİK HİZMETLERİ

Elektrik birimimiz Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu ucuz, kaliteli ve kesintisiz elektrik hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütmektedir. Yapılan hizmetler neticesinde daha ucuz elektrik kullanan işletmelerimiz daha rekabetçi bir yapıya kavuşmuşlardır.
Bilindiği üzere elektrik santralimizin devreye girmesi ile elektrik fiyatlarımızda diğer bölgeler ve BEDAŞ fiyatlarına göre yüzde 20 lik bir uzuzluk sağlanmıştır. Ostim OSB ve BEDAŞ fiyatlarını karşılaştırdığımızda
Ostim OSB’de Sanayi tarifesi 0,108183 YTL, BEDAŞ’ta ise 0,120998 YTL dir.
Ostim OSB’de Ticari tarife 0,152869 YTL, BEDAŞ’ta ise 0,159 547 YTL dir.
Bölge Müdürlüğümüz ekiplerinin arızaya müdahale süresi arıza mahalline ulaşım 3 dakika, arızanın giderilmesi 10–20 dakika civarındadır.
2006 çalışma döneminde elektrik birimimiz tarafından OG şebekesinde başlattığımız, elektrik hatlarının yeraltına alınma çalışmaları devam ettirilmiştir.
Yıl içerisinde gelen taleplere göre ada dağıtım tesisleri kurulmuş, pano montajları ve besleme hatları tesislerinin yapımına devam edilmiştir.
Yeni yerleşim alanlarının gelişmesine paralel olarak ihtiyaç duyulan aydınlatma şebekelerinin imalatı gerçekleştirilmiştir.
• Mega-Center bölgesi olarak adlandırılan bölgeye 2000 KVA’lık yeni 2 adet trafonun montajı yapılmıştır.
• Gül–86 Kooperatifini besleyecek olan 1 adet trafonun montajının gerçekleştirilmesine yardımcı olunmuştur.
• Çalışma dönemi içerinde yapılan şebeke devri çalışmaları neticesinde Yeni Ostim Kooperatifi ile Kocasinan Kooperatifi’nin elektrik işletmesi devralınmıştır. Devir alınan Yeni Ostim ve Kocasinan sanayi sitelerinin güvence bedellerinin iadesi için her aboneden muvafakat name alınmış ve BEDAŞ’a başvurulmuştur.

DOGALGAZ HİZMETLERİ

• Daha rekabetçi bir bölge için girdilerinde doğalgazı kullanan firmalarımızın ihtiyacını çözecek nitelikli doğalgaz firmalarımızın kullanımına sunulmuştur.
Abone sayısını artırmak için yapılan çalışmalar neticesinde 2006 ocak ayında 575 olan abone sayısı 2007 mayıs ayı itibari ile 1609’a yükselmiştir.
• Doğal gaz birimimiz 2006 yılında Atisan sanayi sitesine doğalgaz vermiş ve firmaların abone olması sağlanmıştır.
• Doğalgaz birimimizdeki elemanlarımızın eğitimine önem verilmiş ve personellerin eğitimi gerçekleştirilmiştir.
• Doğalgaz alımının BOTAŞ’tan alımı için ilgili kuruma gerekli başvurular yapılmıştır. Çalışma dönemimizde Ara basınç düşürme istasyonu ve Ana PE vanasının bakım ve kontrolleri yapılmıştır.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI HİZMETLERİ

Bilindiği üzere OSB kanununda yapılan değişiklikle Organize sanayi bölgelerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisi OSB’lere devredilmiştir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı birimiz 2006 yılı içerinde Gayri sıhhi ve sıhhi müesseselere toplam 337 adet çalışma ruhsatı, 3 firmaya da gıda sicil belgesi verilmiştir.

TANITIM FAALİYETLERİ

• Bölge müdürlüğümüz tarafından Daha rekabetçi bir bölge ve sanayi mantığı ile bölgemizin, sektörlerimizin ve firmalarımızın tanıtımı için gerekli çalışmalar bir bütünlük içerisinde yürütülmektedir.
• KOBİ’lerimizin eksik kalan tanıtım ve reklam çalışmalarını OSB olarak gidermeye ve firmalarımıza yeni iş olanakları oluşturmayı hedeflemekteyiz.
• Tanıtımın en akılda kalıcı ve ‘bende varım’ denildiği yer olan fuarlara katılımlar bölge müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.
• bölge müdürlüğümüz Tanıtım için, fuar katılımları, web sayfası, ostim gazetesi, ostim rehber ve CDleri ve yurt dışı gezileri gibi tanıtım araçlarını bir bütünlük içerisin planlanmakta ve uygulanmaktadır
• ayrıca Sanayicilerimizin sektörün gidişatını takip etmesini sağlamak amacı ile yurt içi ve yurt dışı fuar gezi organizasyonları da düzenlenmektedir.
Bölge Müdürlüğümüz 2006 çalışma döneminde 14 adet fuar katılımı gerçekleştirilmiştir. Bu fuarlardan 6 adedinde bölge firmalarımız ile ortak katılım gerçekleştirilmiştir.
• Çalışma dönemi içerisinde toplam 1205 m2 lik alanda fuar katılımı ve 3 adet yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirilmiştir.
Bölgemizin en önemli tanıtım araçlarından olan ve ülkemiz genelinde talep gören tüm firmalarımızın yer aldığı kataloglarımızdan 3.000 adedi ülkemizdeki tüm resmi kurumların başkanlıkları ve satınalma müdürlükleri ve özel sektörün önde gelen firmalarına ulaştırılmıştır.
Ayrıca 30.000 adet Ostim rehberi CD’si fuar organizasyonları ve tanıtım çalışmaları ile dağıtılmıştır.
• Sanayi portalleri içerisinde örnek ve ilk olan web sayfamız www.ostim.org.tr yi Geçtiğimiz yıl günlük ortalama 6.000 kişi ziyaret etmiştir. Bu ziyaretler neticesinde firmalarımıza çeşitli iş olanakları oluşturulmuştur.
• Bölgemizin tanıtımında önemli bir yeri olan Ostim Gazetesi, Dünya Gazetesi ve Omedya A.Ş. ile yapılan işbirliği çerçevesinde ayda 60.000 adet basılarak dünya gazetesi ile tüm Türkiye’ye ulaştırılmaya devam edilmiştir.

KURUMSAL SİSTEM ÇALIŞMALARI

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) çalışması
Firmalarımıza daha hızlı, sistemli ve planlı bir hizmet sunabilmek amacı ile OSB sisteminin bir yazılım üzerinde çalışması ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacı gidermek maksadı ile ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) çalışması yürütülmüştür. Bu yazılım ile firmalarımızın zaman kayıpları önlenecek ve bütün birimlerimiz bir koordinasyon içerisinde çalışacaklardır.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

• Firmalarımıza daha iyi hizmet sunmanın temelinin onları dinlemekten geçtiğinin bilinciyle 2006 çalışma döneminde bölge müdürlüğümüz bünyesinde müşteri ilişkileri birimimizi oluşturduk. Birimimizin ilk olarak firma memnuniyetlerini ölçmek maksadı ile müşteri memnuniyeti anketi çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca müşteri ilişkileri birimimizin koordinasyonunda
• Başkanımız ve bölge müdürlüğü yetkililerimizin katılımı ile firmalarımız tek tek ziyaret edilerek sorunlarını dinlendi.

ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU

• Geçtiğimiz çalışma dönemi içinde Ostim Özel istihdam bürosu faaliyetlerini daha profesyonel gerçekleştirmesi ve firmalarımıza daha iyi hizmet vermesi ve maliyetlerin düşürülmesi amacı ile özel bir şirkete devredilmiştir.
• Özel istihdam büromuz firmalarımızdan gelen 433 talebin 152'si karşılamıştır. Ayrıca firmalarımızın ihtiyaç duyduğu ancak piyasada bulunamayan pozisyon ihtiyaçalrının giderilmesi amacı ile okullar ile görüşmeler yapılmış eğitim koordinatörlüğü ile ortak çalışmalar gerçekleştirmiştir.

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.