Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

OSTİM Paydaşlarıyla Buluştu

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Genişletilmiş Genel Kurul’u siyaset, kamu, üniversite, iş dünyası ve sivil toplumdan yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan konuşmaların ortak vurgu noktası “Yerli Üretim”di…
Ostim Editör
30 Temmuz 2012 00:00

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Genişletilmiş Genel Kurul’u siyaset, kamu, üniversite, iş dünyası ve sivil toplumdan yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan konuşmaların ortak vurgu noktası “Yerli Üretim”di…
 

Genel Kurul’a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun, Ankara Valisi Alaattin Yüksel, SSM Müsteşarı Murad Bayar, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, AK Parti Milletvekili Abdullah Çalışkan, Yenimahalle Kaymakamı Meftun Dallı, Eski OSTİM Başkanı Turan Çiğdem, ORSİAD Başkanı Özcan Ülgener, OSİAD Başkanı Adnan Keskin katıldı.
 

Genel Kurul’un açılışında konuşan OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın OSTİM yönetimi olarak, işletmelerin bu bölgede yıllardır alışılagelmiş üretim tarzı ile gelişen dünya üretim düzenine karşı rekabet edemeyeceklerini görerek bu konu üzerinde düşünmeye başladıklarını söyledi. Aydın, “Bölge KOBİ’lerini nasıl daha rekabetçi yapabilir ve bu rekabetçiliği nasıl sürdürülebilir kılabiliriz diye düşündüğümüzde kümelenme modeline ulaştık” diye konuştu. Şu an OSTİM’de 4 farklı konuda kümelenme çalışması yürütüldüğünü belirten Aydın, kümelenme çalışmalarına dahil olan firmaların “iş birliği, güç birliği” inancına dayanan bu modeli benimsediklerini ve birçok farklı alanda da yapılan çalışmaların çıktılarını aldıklarını söyledi. Milli tank motoru, Ankaray ve Metro araçları yedek parçalarının yerlileştirilmesi, Ankara metrosu ihale şartnamesine %51 yerli katkı şartının koyulması, Sağlık Bakanlığı’nın OFFSET’i uygulamaya başlaması, yerli rüzgâr türbininin üretilmesi gibi birçok olumlu gelişmenin kümelenme çalışmalarının bir sonucu olduğunu söyleyen Aydın, bu işbirliği sürdüğü sürece daha çok önemli projelerin hayata geçeceğine inandıklarını belirtti. Aydın şunları söyledi; “Biz OSTİM OSB olarak biraz üstümüze vazife olmayan işlere karışıyoruz ama başka türlü olmuyor, hep beraber bir şeyler için çaba sarf etmek zorundayız. Sonsuza kadar yabancı ülkelerin pazarı olarak kalamayız. Bunun için kamu, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, sanayici el ele çalışmalı ve üretmelidir.”
 

Aydın konuşmasının sonunda, OSTİM olarak yaptıkları çalışmalarda yanlarında olan çözüm ortaklarına da teşekkür ederek, OSTİM’in yaptığı tüm çalışmalarda bu çözüm ortaklarının da büyük emekleri olduğunun altını çizdi.
 

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de, özellikle yine şehit haberleri aldığımız bu günlerde, terörü alt etmenin tek yolunun güçlü bir Türkiye olduğunu, güçlü Türkiye’yi yaratmanın tek yolunun da üretim olduğunu söyleyerek, bu üretimde çok önemli bir paya sahip olan OSTİM’e teşekkür etti. OSTİM OSB’nin sadece işyerlerine mekan sağlayıp altyapı hizmetlerini veren bir kuruluş olmadığını söyleyen Özdebir; “OSTİM yönetimi firmalarının işlerini geliştirmek, ekmeklerini büyütmek, istihdamlarını arttırmak, yurt dışına taşımak için kafa yoran, üniversite – sanayi işbirliğini hayata geçiren, proje üreten bir yapıya sahiptir ve başarısının sırrı da budur” diye konuştu.
 

“Ülke sorunlarına karşı OSTİM’le aynı sorumluluk duygusuna sahibiz”
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç’de, ülke kalkınmasında üniversiteye düşen görevlerden bahsetti. Güvenç; “Ülkemizde halen cari açık sorunu varsa, aç çocuklar varsa, sokakta yaşayanlar varsa, aç yatan varsa bunlardan üniversite sorumludur. Biz böyle bakıyoruz ve bu sorumluluk anlayışında OSTİM’le aynı noktadayız. OSTİM de milli olsun, cari açık kapansı diye uğraşıyor, projeler üretiyor. İşsizlik azalsın, üretim artsın, refah seviyemiz yükselsin diyor. Bu sebeple biz OSTİM’le 6 yıldır çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Burada tohumlarını attığımız kümelenme çalışmaları yeşerdi, filizlendi, tüm ülkeye örnek olur hale geldi. Ayrıca öğrencilerimiz için de adeta bir açık hava laboratuarı oldu OSTİM. 6 yıldır öğrencilerimizin 1’er yıllık dönem bitirme projelerini OSTİM’li işletmelerin sorunlarıyla eşleştirdik. Mezun olmadan sanayinin içinde çalışma imkanı buldular. Tüm bunlar için asıl bizim OSTİM’e teşekkür etmemiz gerekir” diye konuştu.
 

Eski Sanayi Bakanlarından Ali Coşkun ise OSTİM’i, tamir bakımla başlayan, yedek parçayla gelişen ve bugün kümelenmeye giden yolda önemli bir örnek teşkil eden bir üretim üssü olarak tanımladı.
 

“OSTİM sanayicisinde çok önemli yetenekler var”
Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar da, “Savunma sanayi için en önemli hedef sektörün ihtiyaçlarının yerli karşılanabilme oranının sürekli arttırılmasıdır. Bunun için de yan sanayiden büyük oranda faydalanmamız lazım. Bizler Müsteşarlık olarak yan sanayinin katılımını en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz” diye konuştu. Yerli üreticide çok önemli bir dinamizm olduğunu da söyleyen Bayar, “OSTİM sanayicisinde çok önemli yetenekler var, yeni teknolojileri takip eden ve çok iyi adapte olan bir sektör oluşmuş durumda. Bizlere de doğal olarak da bu güçten faydalanmak düşüyor” diye konuştu. OSTİM’de savunma sanayine çalışan firma sayısının 100’ü geçtiğini dile getiren Bayar, bu firmaların oluşturduğu Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ile de çok iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.
 

“OSTİM dünya üzerinde çok önemli bir modeldir”
AKP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli ise sözlerine “OSTİM hem bir marka hem de çok önemli bir modeldir” diyerek başladı. “OSTİM’de bugüne kadar ortaya koyulan yaklaşımlar Türkiye için orijinal yaklaşımlardır” diyen Gedikli, “Bizim asıl servetimiz OSTİM’de ortaya konan bu yaklaşımlar ve yenilikçi vizyondur” diye konuştu. Gedikli şunları söyledi: “OSTİM olarak içinde olmak istedikleri birçok proje var, metro, raylı sistemler, hızlı tren vb. Bizler de bütün bunların içinde OSTİM’in, yerli üreticinin olmasını istiyoruz. Başbakanımız da bu noktada yerli üreticiye çok destek veriyor. Tüm toplantılarımızda bu konuları değerlendiriyoruz. OFFSET uygulamaları artık çok yaygın olarak kullanılıyor. Ankara Metrosu şartnamesinde gelinen nokta da çok önemli. %51 oranında yerli katkı payının şartnamede yer alması hepimizi çok mutlu eden bir gelişmedir.”
 

OSTİM’in önemli bir model olduğuna da vurgu yapan Gedikli şöyle konuştu: “OSTİM dünya üzerinde çok önemli bir modeldir. Bize komşu ve çevre ülkeler başta olmak üzere sürekli heyetler gelir. Bu heyetler Türkiye’nin ülkelerine yatırım yapmasını istiyorlar. Bu noktada çok talep var. Bizim de ilk aklımıza gelen yer OSTİM oluyor. OSTİM çok önemli bir sanayi laboratuarıdır. OSTİM Ankara’nın dünyaya açılan kapısıdır. Tüm ülkelerde ismi anılan bir markadır. Bu model elimizdeyken neden ihraç etmeyelim. Tüm ülkelerde bu tarz yapılar kurabiliriz.”
 

“OSTİM rekabet yarışında müthiş bir koşu ortaya koydu”
Ankara Valisi Alâaddin Yüksel de konuşmasına “Ülkemiz ekonomisinde ve üretiminde ortak aklın ve takım çalışması yapma kabiliyetinin emsalsiz örneği olan OSTİM’in genişletilmiş genel kurulunun yararlı ve başarılı geçmesini” dileyerek başladı. Bu tür buluşmaların genel itibarı ile nerelerden nerelere gelindiğini görebilmek açısından önemli olduğunu belirten Vali Yüksel, 1967 yılında küçük bir sanayi sitesi biçiminde konuşlanan ve kooperatif yapılanması içerisinde müthiş bir mücadele vererek dünyanın o acımasız rekabeti karşısında müthiş bir koşu ortaya koymak suretiyle Türkiye ile yarışmaya, bütün dünya ile birlikte koşmaya devam eden OSTİM’in örnek bir büyüme gösterdiğini söyledi.
 

Vali Yüksel, “Küçük veya orta ölçekli sanayinin geliştirilmesi ve yeni istihdam alanları açılması bağlamında Cumhuriyet Türkiye’sinin yaptığı en doğru işlerden birisi organize sanayi modelinin kabul edilmesi ve onun uygulamaya konulmasıdır. Bununla birlikte kaynakların rasyonel kullanımı, kümeleşme anlayışının giderek gelişmesi ve sanayi çevre ilişkilerinin en doğru biçimde gerçekleştirilmesi konularında da OSTİM ülkemizde örnek teşkil eden bir uygulama niteliği kazanmıştır” dedi.
Ankara Sanayi Odası ve bütün müteşebbis sanayici ve işadamlarının çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Vali Yüksel “Ankara’da 11 tane organize sanayi bölgesi var. 6 tanesi dünyaya örnek olabilecek niteliktedir. Bunların parlayan yıldızı da OSTİM’dir” dedi.
 

Genel Kurul’da konuşmaların ardından, OSTİM Yönetimi işbirliği içinde olduğu paydaşlarını plaketle onurlandırdı.
 

Genel Kurul’un öğleden sonraki bölümünde ise görev süresi dolan yönetim ve denetim kurulu üyeleri 2 yıllığına tekrar göreve getirildiler. Seçimde sonunda OSTİM OSB Yönetim ve Denetim Kurul’ları şu şekilde belirlendi:
 

Yönetim Kurulu: Orhan Aydın, Sıtkı Öztuna, Ahmet Mithat Ertuğ, Ufuk Bayraktar, Yaşar Özelge
 

Denetim Kurulu: Behzat Zeydan ve Süleyman Eser
 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.