Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

OSTİM’li sanayiciye üniversite desteği

OSTİM-ODTÜ Teknokent Kuluçka Merkezi hizmete girdi. Üniversite-sanayi işbirliğini öngören proje ile katma değeri yüksek ürünler hedefleniyor. Açılışı Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun yaptı...
Ostim Editör
07 Aralık 2011 10:34

•OSTİM-ODTÜ Teknokent Kuluçka Merkezi hizmete girdi. Üniversite-sanayi işbirliğini öngören proje ile katma değeri yüksek ürünler hedefleniyor. Açılışı Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun yaptı...

OSTİM-ODTÜ Teknokent Kuluçka Merkezi hizmete girdi. Üniversite-sanayi işbirliğini öngören proje ile katma değeri yüksek ürünler hedefleniyor. Proje ile yeni teknolojiler ve yeni ürünler geliştirebilmek için ODTÜ ile daha etkin, daha düşük maliyetli ortak proje yapabilme olanağı sağlanacak. Var olan teknolojik sorunlara da daha hızlı ve maliyetsiz çözümler yaratacak olan Merkez, firmalara ulusal ve uluslar arası Ar-Ge fonlarından daha fazla yararlanabilme olanağı sağlayacak. Yurt dışında aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar ile de öncelikle teknoloji transferi ve ihracat potansiyeli olmak üzere işbirliği olanağı imkanı yaratılacak. OSTİM-ODTÜ Teknokent Kuluçka Merkezi’nin açılışına katılan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Bakanlık olarak, ODTÜ Teknokent’e 1.2 trilyon TL, OSTİM-ODTÜ Teknokent’e ise 1 trilyon lira katkı imkanı yarattıklarını söyledi. “Üniversite ve sanayi evleniyor” ifadesini kullanan Coşkun, “Bu nikahı kıymak bana nasip oldu. Şahidimiz de Yenimahalle Belediye Başkanı.” diye konuştu. Sözkonusu merkezin girişimcilerin bilim ve teknoloji açıklarını kapatacağını ve katma değer yaratacağını vurgulayan Bakan Coşkun, özel sektör ve akademisyenler arasında bağın da böylece güçlendirileceğini anlattı. Ali Coşkun, konuşmasında siyasi ve ekonomik istikrarın önemine değinirken, iktidarları döneminde yapılan icraatların altını çizdi. Coşkun, teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmalara sağlanan teşviklere de değinirken, “Bu teşvikler sayesinde istihdam, proje ve firma sayısı artış gösterdi.” dedi. Hedef katma değeri yüksek ürünler OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ise katma değeri yüksek ürünler üretmek istediklerini o yüzden bu merkeze büyük önem verdiklerini ifade etti. Aydın, “OSTİM’de çok açılış yaptım Ama bugünkü açılışın önemi çok daha büyük.” derken, bilim adamlarının bilgi ve tecrübelerini üreticilere taşımak istediklerini dile getirdi. ODTÜ Rektör Yardımcısı Canan Çilingir OSTİM’li sanayicilerle çalışmalarının çok eskilere dayandığını ancak bu teknokent ile daha somut ve düzenli hale geleceğini bildirdi. ODTÜ Teknokent’in 2005 yılında 25 milyon dolarlık ihracat cirosuna ulaştığını belirten Çilingir, aynı rakamları kısa sürede OSTİM Teknokent’de de yakalamak istediklerini vurguladı. OSİAD Başkanı Nihat Güçlü, üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaşması gerektiğine değinirken, bölgede son birkaç yıldır büyük atılımlar yaşandığını belirtti. Ankara Sanayi Odası Başkanı Zafer Çağlayan adına söz alan Hasan Altun da konuşmasında, Başkent’in memur kenti görüntüsünden sanayi kenti görüntüsüne yaklaştığını kaydetti. Altun, “Başkentin sanayisinden, sanayinin başkentine doğru ilerlemekteyiz.” diye konuştu. OSTİM OSB Müdürü Ahmet Rıza Balım, bölgede 60 firmanın yer alacağını belirtirken, rekabet için teknolojinin önemine dikkat çekti. Orhan Aydın (Ostim Yönetim Kurulu Başkanı): “Biz KOBİ’ler olarak, küçük işletmeler olarak, burada kendi imkanları ile üretim yapan ve yaptığı üretimi dünyaya satma çabası içinde olan kuruluşlar topluluğuyuz. Yaptığımız ürünler bu rekabetçi ortamda bize yetmiyor. İlim ve bilim adamlarımızın deneyimini üretime üretim teknolojisine taşımak istedik. Üniversite-sanayi işbirliği için uzun yıllar uğraştık, bugün bu çatıyı oluşturduk. Arzumuz öncelikle Ostimli firmalarımıza hizmet vermek. ODTÜ de bize destek veriyor. Katma değeri yüksek ürünler üretmek istiyoruz. Şimdiye kadar kilosunu 1 dolara sattığımız metali nitelikli ürün olarak 10 bin dolara, 100 bin dolara, 1 milyon dolara satmak istiyoruz. Bunun yolunun da bilimden, teknolojiden, Ar-Ge’den geçtiğini biliyoruz. Onun için ülkemizin en büyük üniversitesi ile işbirliği yaptık. Bu sayede KOBİ’lerimizin üretime, pazara bakışı farklı olacaktır. Bu projeye katkı veren herkese, başta ‘KOBİ babası’ olarak bilinen Sayın Bakanımız Ali Coşkun’a Ostimliler adına teşekkür ediyorum. Burası bir anlamda onun eseridir. ODTÜ Rektörlüğüne ve birim yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Ostim ODTÜ Teknokent, deyim yerinde ise bir teknoloji kaldıracı olacaktır.” Ahmet Rıza Balım (Ostim OSB Müdürü): “Rekabet hızla artıyor, yeni ürünler yeni firmalar her gün piyasaya giriyor. ABD de bugün bir çağrı firmasını aradığınızda karşınıza Hindistan’dan bir görevli çıkıyor. Bu konuda başka bir örnek daha verebiliriz; 2005 yılında ABD’de faaliyet gösteren firmalara ait 400 bin vergi beyannamesinin Hindistan’da dolduruldu. ‘Dünya düzdür’ şeklinde ifade edilen bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek için iki seçeneğimiz var. Bir; yenilikçi olmak iki ucuz iş gücü kullanmak. Hindistan ve Çin ucuz iş gücünü yeterince kullanıyor. Kişi başına düşen milli gelirimizi beşte bire düşürmek istemiyorsak, yenilikçi olmak zorundayız. İşte bugün açılışını yaptığımız bu bina sadece ofis ortamı değildir, bu proje Türkiye’nin atması gereken adımlardan birisi olarak değerlendirilmelidir. Tesis sanayi içinde yer alması ile de diğerlerinden ayrılıyor. Burada Ar-Ge faaliyetleri sanayi ile iç içe yapılabilecek. İş adamlarımız teknik problemlerine yanı başlarında çözüm bulabilecekler. Model olarak da farklılık arz ediyor.” Nihat Güçlü (OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı): “Ostim’de son birkaç yıldır gerçek bir atılım yaşanıyor. İş geliştirme merkezi, aktif iş gücüa projeleri, İnternet iletişim ağı, teknoloji projeleri, ekonominin desteklenmesi projesi gibi çalışmalar yapıldı. Bunlara bugün bir yenisi ekleniyor. Günümüzde artık rekabet üstünlüğüne sahip olanlar; teknoloji ve bilgiyi üretenler var, bir de gelişmiş ülkelerin bilgi ve teknolojisini satın alan onlara bağımlı ülkeler var. Biz yıllarca teknolojiyi satın alma kolaycılığını tercih ettik. Maliyetli olduğu gerekçesi ile araştırma geliştirmeyi önemsemedik. Üniversiteler kendi kapalı dünyalarında ürettikleri bilimi sanayiye aktaramadılar. Bu nedenle bilimde geriye düştüler. Üniversite-sanayi işbirliği gelişemedi. Üniversite sanayi işbirliğinin kurumsallaşmamasının acı sonuçlarını görüyoruz. Ostim Teknokent geçmişte yapılan hataları telafi etmek için atılmış bir adımdır. KOBİ’lerimiz bilim ve teknoloji üreten beyinlerle buluşacak. Yeni üretilen teknolojilere uyum sağlayacak. Bilgiyi üretime aktaracak, ürün geliştirecek, maliyetleri düşürecek, yükselen rekabet gücü ile kendine güven duyacak ve dünyaya açılacaktır. Ostim Teknokent geç kalmış bir projedir. Hayıflanmanın gereği yoktur. Önemli olan eksikliği fark etmektir. Sadece Ankara’nın değil, Türkiye’nin hatta dünyanın saygın üniversiteleri arasında olan ODTÜ’nün Ostim OSB ile el ele vererek gerçekleştirdiği Teknokent projesinin bölgemizin rekabet seviyesinin yükseltilmesini sağlayacağına inancım tamdır. Bu buluşmayı kutluyorum.” Hasan Altun (ASO Başkan Vekili): “Ankara sadece bir memur ve üniversite kenti olmaktan çıkmış, bir sanayi merkezi haline gelmiştir. Ankara’da sanayinin gelişmesinde Ostim, Ankara sanayinin en önemli ve en dinamik bölgelerinden biridir. Ankara Sanayi Odası üyelerinin yüzde 30’u Ostim’de faaliyet göstermektedir. Biz de bu nedenle 2005 yılının başında ASO şubesi açtık. Ostim bir laboratuar gibi yeni girişimcilerin yetiştirilmesine ortam hazırlamaktadır. Bu dayanışma ülkemize örnek olmalıdır. Ostim ayrıca bir KOBİ üssüdür. KOBİ’lerin çektikleri sıkıntılara rağmen hayata geçirdikleri projelerle diğer bölgelerimizdeki sanayicilerimize ilham veriyor. Ostim’in artık resmen markalaşmış uluslar arası kimliği Ostimli firmalara yeni teknolojilere yönelme imkanı sağlamaktadır. Bu avantajlar Ostim’in teknolojide de atılım yapmasına imkan veriyor. Teknokent bu imkanları daha da artıracak. Ostim’in de katkısı ile Ankara sanayinin atılımı hızlanacaktır.” Ahmet Duyar (Yenimahalle Belediye Başkanı): “Günümüzde sanayici ve iş dünyamızla kamu kurumlarımızın, vakıflarımızın, derneklerimizin, gönüllü kuruluşlarımızın diyalog ve işbirliği içinde olmaları gerekmektedir. Bunu sadece yerel ve ulusal bazda değil küresel anlamda da düşünmek zorundayız. Ben sanayicilikten gelme bir belediye başkanı olarak Ostimli sanayicilerimize kendimi yakın hissediyorum. Ostim’in belediyemizden beklediği hizmetleri severek vermeye hazırız.” Canan Çilingir (ODTÜ Rektör Yardımcısı) “ODTÜ Teknokent Türkiye’nin en büyük teknokentidir. Aşağı yukarı çeyrek asırdır süren maratonun çok önemli bir noktasına geldik. 19980’lerde teknoparkların önemini kamuoyumuza; siyasi çevrelere, yöneticilere anlatmaya çalıştık. Ve seksenli yıllarda başlayan bu koşumuz 1993 yılında ODTÜ’nün Sanayi Bakanlığı ile yaptığı işbirliği sonucu Teknoloji Geliştirme Merkezi kurulmasına yol açtı. 1998 yılında teknopark kurmaya karar verdik. Bugün dünyadaki bilim ve teknoloji parklarına baktığımızda gelişimleri 1990’dan sonra başlamıştır. Bu anlamda ODTÜ Teknokent dünya ile eş zamanlı olarak yarışa girmiştir, diyebiliriz. Bu süreç içinde geliştik, yeni açılımlara ihtiyaç duyduk. Tam bu noktada sanayiciden gelen talepleri de değerlendirdik. Ostim, bu açıdan bizim için önemli idi. Ostim yönetimi büyük bir ileri görüşlülükle bize açılım ayağı olarak işbirliği önerisi getirdi. Uzun süredir Ostim’le işbirliği içinde olduk. Fiziksel olarak bu kadar yakın olmamıştık. Artık omuz omuza el ele birlikte çalışma olanağına kavuştuk.”

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.