Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Patent ve Faydalı Modeller İş Birliğiyle Ticarileşecek

Ostim Teknopark A.Ş. ve Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Çankaya TTO) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Çankaya TTO; üniversite hak sahipliğinde bulunan patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi fikri mülkiyet haklarının Ostim Teknopark bünyesinde bulunan şirketler tarafından, lisans ve devir sözleşmeleri aracılığıyla ticarileştirilmesini sağlayacak.
Ostim Editör
10 Aralık 2019 16:05

Ostim Teknopark A.Ş.’den üniversite-sanayi iş birliğine yönelik yeni bir adım geldi. Kurumun, Çankaya TTO ile imzaladığı protokol ile üye şirketleri, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi alanlarda ticarileştirme yönünde çalışmalar gerçekleştirilecek.

Protokol, bilgi ve birikimlerin paylaşılarak üniversite-sanayi iş birliği, teknogirişim kültürünün geliştirilmesi ve teknoloji transferi faaliyetleri konusunda karşılıklı faydanın çoğaltılmasını hedefliyor.

Ostim Teknopark A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Çankaya Üniversitesi adına da Rektör Prof. Dr. Can Çoğun tarafından imzalanan protokolle; proje faaliyetleri, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler, eşleştirme, fikri sınai mülkiyet hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri, girişimcilik ve şirketleşme konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacak, ortak faaliyetler ve etkinlikler ile kurumsal yetkinliklerin artması sağlanacak.  

Çankaya TTO ve Ostim Teknopark; proje faaliyetleri, eşleştirme, fikri sınai mülkiyet hakları, teknogirişimcilik ve şirket kurma (startup/spinoff) konularında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilecek.

Proje pazarı, eşleştirme etkinliği, sergi, fuar gibi çeşitli etkinlik faaliyetlerinin ortak olarak düzenlenmesine imkan tanıyan anlaşmayla; teknogirişimciliğin geliştirilmesine yönelik karşılıklı olarak kaynaklardan, iş bağlantılarından ve teknopark hizmetlerinden yararlanılacak.

Çankaya TTO; üniversite hak sahipliğinde bulunan patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi fikri mülkiyet haklarının Ostim Teknopark bünyesinde bulunan şirketler tarafından, lisans ve devir sözleşmeleri aracılığıyla ticarileştirilmesini sağlayacak.

“Ar-Ge faaliyetlerine katkı sağlayacak”

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, protokolün, OSTİM’le kurumları arasında eskiden beri süre gelen sıkı iş birliğinin uzantısı olduğunu belirtti.

Rektör Çoğun, “Çankaya Üniversitesi olarak, bu iş birliği protokolü kapsamında iki taraf arasında gerçekleştirilecek ortak proje başvuruları, uzman havuzu ortak kullanımı, üniversite-sanayi iş birliğine dayalı eşleştirme, fikri sinai mülkiyet hakları, tekno girişimcilik ve şirket kurma konularında ortak çalışmaların her iki taraf için faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Yine bu iş birliğinin çıktısı olarak beraber yapabileceğimiz proje pazarı, sergi, fuar gibi etkinliklerin taraflar yanında toplumumuza da önemli katkılar sağlayacağını ümit ediyoruz. Üniversitemiz hak sahipliğindeki patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi fikri mülkiyet haklarının Ostim Teknopark A.Ş.’de yer alan şirketler sayesinde ticarileştirilebilecek olması da ülkemiz Ar-Ge faaliyetlerine katkı sağlayacaktır. İmzalanan protokolün üniversitemiz, Ostim Teknopark ve ülkemizin sanayi gelişimine katkısı olması temennisiyle ortak çalışmalarımızı tüm gücümüzle devam ettireceğiz.” dedi.

“İş birliğimizi daha da geliştirmek üzere imzalıyoruz”

Ostim Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da, Çankaya Üniversitesi ile iş birliklerinin geçmişine dikkat çekti. Yüksek katma değerli ve teknolojik ürün üretiminde üniversite-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yapan Aydın, Ostim Teknopark’ın sanayinin içinden gelen yapısıyla öne çıktığını anlatarak, Çankaya Üniversitesi’nin de burada bir irtibat noktasının olmasını istediklerini dile getirdi.

7 üniversitenin ortaklığında kurulan Ostim Teknopark’ın ortaklarından birinin de Çankaya Üniversitesi olduğunun altını çizen Aydın, “İş birliğimizi daha da geliştirmek üzere bu protokolü imzalıyoruz, hayırlı olması dileğiyle.” dedi.

İlgili Görseller
İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.