Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

QOSTİM; Ostim Tahkim’le desteklenecek

Ostim GARANTİ MARKASI olarak kullanacağı QOSTİM projesini ‘Ostim Tahkim’le tamamlayacak. Ostim Tahkim’i sadece Qstim güvence markalı ürünlerle ilgili sorunlara değil, Ostim Tahkim’i, oluşacak sorunlarda çözüm olarak gösteren tüm sözleşmelerle ilgilenecek
Ostim Editör
06 Aralık 2011 00:00

Ostim GARANTİ MARKASI olarak kullanacağı QOSTİM projesini ‘Ostim Tahkim’le tamamlayacak. Ostim Tahkim’i sadece Qstim güvence markalı ürünlerle ilgili sorunlara değil, Ostim Tahkim’i, oluşacak sorunlarda çözüm olarak gösteren tüm sözleşmelerle ilgilenecek.

Ostim GARANTİ MARKASI olarak kullanacağı QOSTİM projesini ‘Ostim Tahkim’le tamamlayacak. Ostim Tahkim’i sadece Qstim güvence markalı ürünlerle ilgili sorunlara değil, Ostim Tahkim’i, oluşacak sorunlarda çözüm olarak gösteren tüm sözleşmelerle ilgilenecek.

QOSTİM NEDİR ?

QOSTİM Türkiye’nin ilk özel GARANTİ MARKASI’dır. Bilindiği üzere Garanti Markası marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından kullanılan ve o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan markadır. QOSTİM, Ostim’de yer alan firmalar içerisinde en üst sınıfta yer alan yada yer almak isteyen firmaların hedefleyebileceği bir markadır. QOSTİM sadece üzerinde bulunduğu ürünlerin kalitesini değil aynı zamanda bu ürünleri üreten firmaların mali sistemlerinin, bilişim altyapılarının, ar-ge altyapılarının, pazarlama-tanıtım, kalite sitemlerinin, AB için de son derece hassas olan çevre yönetimlerinin de istenilen kriterlere uygun olduğunu gösteren bir marka olacaktır.

NEDEN QOSTİM ?

QOSTİM bölgesel bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Binlerce firmadan oluşan Ostim içerisinde bazı firmalar daha özel ve daha farklı olduklarını iddia etmektedirler. Bununla birlikte bu firmaların bu farklılıklarını ortaya koyacakları bir belirtece ihtiyaçları bulunmaktaydı. Bu noktadan hareketle QOSTİM markası ortaya çıkmıştır. Daha kaliteli ürün üreten, vergisini ödeyen, yerli ve yabancı fuarlarda ürünlerini tanıtan, teknoloji geliştiren ve üreten, günümüzün bilişim imkanlarından azami derecede faydalanan, ürünleri ile ilgili kalite standartlarını yakalamış olan firmalar kendilerini tek bir logo ile artık anlatabileceklerdir.

QSTİM İŞLEYİŞİ:

QSTİM, basit anlamda bir kefalettir. Üretilen ürüne ve üreticisine verilen bir kefalet. Tabii olarak kefaleti verecek olan kurumun bazı koşullar öne sürmesi doğaldır. Bir firmanın bu garanti markasını alabilmesi için hem kendisinin hem ürününün gerekli şartlara sahip olduğunu ispatlaması gerekmektedir.
Firma, ar-ge, çevresel etki, ekonomik, hukuksal ve benzeri diğer kriterlere uygunluğunu raporlatacaktır. Ayrıca garanti markası alacak ürün için, belirlenen, yerli ve yabancı kalite standartlarına uygunluğunu tespit ettirecektir. Tüm bunlar raporlandığında marka otoritesine başvurulup, gerekli şartlar sağlandığında firma bu garantiyi ürünlerinde kullanabilecektir.
Gerek firma gerek ürün için yapılacak değerlendirmeler, güvence markası veren otorite tarafından onaylanmış kuruluşlar olacaktır. Firma dağa önceden belirlenen ve onaylan kuruluşlara başvurup ilgili değerlendirmeleri talep edecektir.

QSTİM NELER SAĞLAYACAK:

QOSTİM, bu markaya sahip firmalar için bir ayıraç, bu markaya sahip olmayan firmalar için bir hedef durumundadır. Bilindiği üzere tüm gelişmeler ihtiyaçtan ve zorlama ile gerçekleşmektedir. En büyük motivasyon kaynağı da hayatta kalma arzusudur. Piramidin tepesinde yer alan firmalar yerlerini kuvvetlendirmek için bu markaya sahip olacaklar, diğer firmalar ise o seviyeye çıkmak için, hayatta kalmak için kendilerini zorlayacaklardır.
Bu sayede kazanan herkes olacaktır. Kazanan OSTİM olacaktır. Ostim bugüne kadar hep ilkleri gerçekleştiren bir organize sanayi olmuştur. Umut ediyoruz ki, bu projemiz de gerek Türkiye’de gerek dünyada bir örnek olacaktır

OSTİM TAHKİM:

Garanti markası işleyişi içinde TAHKİM yer alacaktır. Özellikle Qstim güvence markasını taşıyan ürünlerle ilgili olmak üzere var olabilecek tüm sorunlar OSTİM TAHKİM HEYETİ tarafından çözümlenecektir. Bunun firmalara olan avantajı, hızlı ve güvenilir bir çözüm bulma şansıdır. Hedeflenen süre başvurudan en geç 1 ay sonrasında çözüme ulaşılmasıdır. Takimin verdiği karar sadece Yargıtay tarafından, şekli bir hata varsa, bozulabilecek bir karardır. Ostim Tahkim’i sadece Qstim güvence markalı ürünlerle ilgili sorunlara değil, Ostim Tahkimini oluşacak sorunlarda çözüm olarak gösteren, tüm sözleşmelerle ilgilenecektir.
OSTİM yönetimi QSTİM projesi için gereken hazırlıkları yürütmekte ve son aşamaya yaklaşmaktadır. 2006 senesi içinde Qstim için başvurular alınacak ve başarı ile süreci tamamlayan firmalara QSTİM güvence markasını kullanmaları için izin verilecektir.
 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.