Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Rakabetçi Sektörlere Yeni Dönem 405 milyon Avro Ayrıldı

Rekabetçi Sektörler Program’ının Türkiye’nin 81 ilini de kapsayan yeni döneminde Ar-Ge ve yenilikçilik, teknoloji transferi ve ticarileşme ekseninde geliştirilecek projeler için 405 milyon Avro kaynak oluşturuldu.
Ostim Editör
06 Nisan 2017 14:21

Rekabetçi Sektörler Program’ının Türkiye’nin 81 ilini de kapsayan yeni döneminde imalat sanayinde dönüşüm, hizmetler ve yaratıcı endüstriler, Ar-Ge ve yenilikçilik, teknoloji transferi ve ticarileşme ekseninde geliştirilecek projeler için 405 milyon Avro kaynak oluşturuldu. Yeni dönem destekleri için, Ankara’da gerçekleştirilen toplantıyla çağrı dönemi hakkında bilgi verilerek proje çağrısına çıkıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen Rekabetçi Sektörler Programı’nın yeni döneminde, sanayide ve üretimde verimliliğinin artırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amaçlanıyor. Yeni dönem için 405 milyon avro kaynak oluşturuldu. Uygulaması 2026 yılının sonunda kadar devam edecek yeni dönemde; imalat sanayinde dönüşüm, Ar-Ge ve yenilikçilik, teknoloji transferi ve ticarileştirme ile hizmetler ve yaratıcı endüstriler ekseninde projeler geliştirilmesi bekleniyor.

Program öncelikleri ve çağrı içerikleri hakkında bilgi vermek üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenenen toplantıda; başvuru yapacak kurum ve kuruluşların süreçte nasıl çalışmaları, proje hazırlığında nelere dikkat edilmesi gerektiği katılımcılarla paylaşıldı.

PROGRAMIN YENİ DÖNEM BAŞLIKLARI

İmalat Sanayinde Dönüşüm

İmalat sanayinde dönüşümüne yardımcı olmak ve küresel değer zincirinde daha üst seviyelere çıkmak amaçlanıyor. Bu kapsamda ortak kullanım tesislerinin faaliyete geçirilmesi, tesis ve çalışanların kapasitelerinin artırılması, kümeleme, stratejik yol haritaları geliştirme ve tanıtım gibi faaliyetleri içeren, ihracatın ve katma değerin artırılmasına katkı sağlayacak projeler bekleniyor.

Kamu kurumları, kalkınma ajansları, üniversiteler ile TOBB, TİM, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, OSB ve TGB yönetimleri gibi yarı kamusal ve kar amacı gütmeyen, iş dünyasını temsil eden kuruluşlar proje geliştirerek başvuru yapabilecek. Finansal araçlar söz konusu olduğunda uluslararası finansal kuruluşlar, üniversiteler, kar amacı gütmeyen iş dünyası temsilcisi kuruluşları ve kamu kurumları nihai faydalanıcı olabilecek.

Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler

Özellikle turizm sektörünü ve yaratıcı endüstrilerin rekebetçiliğini artırmak amaçlanıyor. Türkiye için yeni bir kavram olan Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler alanında ilk çağrı kapsamında destek verilmiyor. Ancak daha sonraki çağrı dönemlerinde bu alanda geliştirilecek projelerin, yaratıcı endüstriler ile imalat sanayi arasında bağlantıları güçlendiren, ihracat ve katma değer artışının yanı sıra imalat sanayinin dönüşümüne katkı sağlacak projeler olması bekleniyor.

Kamu kurumları, kalkınma ajansları, üniversiteler (hızlandırıcılar), kuluçka merkezleri ile TOBB, TİM, İhracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, OSB ve TGB yönetimleri gibi yarı kamusal ve kar amacı gütmeyen iş dünyasını temsil eden kuruluşlar, geliştirdikleri projelerle desteklerden yararlanabilecek.

Araştırma ve Geliştirme

Yeni ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesinin ve yenilik sürecinin ilk aşamalarının desteklenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda; Ar-Ge merkezlerinin kapasitelerinin artırılması, mevcut Ar-Ge tesislerinin operasyonel hale getirilmesi, ürün prototipleri üretmek üzere Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilmesi, prototipi üretilmiş ürünlerin test ve sertifika hizmetlerinin yapılması, üniversite-sanayi ortak araştırma projeleri yürütülmesi, özellikle sosyal yeniliğe dair farkındalığın artırılması ve kapasitenin geliştirilmesi gibi faaliyetleri kapsayan projelerin geliştirilmesi bekleniyor.

KOBİ’ler kamu veya özel sektördeki araştırma ortakları olan üniversiteler, TTO’lar, TGB’ler, teknoloji merkezleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar gibi Ar-Ge ve yenilik odaklı yapılar proje desteklerinden yararlanabilecek. KOBİ’ler, hibe ve yarışma modeli ileride uygulandığı takdirde doğrudan başvuru yapabilecek.

Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme

Yenilik sürecinin pazara yakın aşamalarının, başlıca ticarileştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Bu çerçevede ise yenilikçi başlangıç firmalarının kurulması, yenilikçi girişimcilerin ortaya çıkması, yenilikçi ürünlerin daha hızlı bir şekilde piyasaya çıkması ile ticarileştirmeyi, yenilikçi fikirler ile yatırımcılar arasında işbirliğini destekleyecek projeler bekleniyor.

KOBİ’ler, genç girişimciler, yenilikçiler/mucitler (sosyal yenilikçiler dahil) ve başlangıç şirketleri ve/veya bunların kamu veya özel sektördeki araştırma ortakları olan teknoloji transfer ofisleri, TGB’ler, teknoloji merkezleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar gibi Ar-Ge ve yenilik odaklı yapılar nihai faydalanıcı olarak desteklerden yararlanabilecek. KOBİ’ler, genç girişimciler, yenilikçiler/mucitler (sosyal yenilikçiler dahil) ve başlangıç şirketleri, hibe ve yarışma modeli ileride uygulandığı takdirde doğrudan başvuru yapabilecek.

Desteklenecek projelerin, başvuru alanlarındaki hedeflere katkısının dışında, bu projelerin çıktılarından faydalanacak KOBİ sayısı da önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor.

Başvuru Web Sitesinden Yapılıyor

Rekabetçi Sektörler Programı fonlarından yararlanmak isteyen kuruluşların 9 Haziran 2017 saat 17:00’ye kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Basılı kopya gönderme son tarihi ise 16 Haziran 2017. Başvuru ve proje geliştirme süreçlerine ilişkin bilgiye "http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/" adresinden ulaşılabiliyor. Başvuru ve proje geliştirme sürecine ilişkin olarak başvuru yapmayı planlayan kurum ve kuruluşlar, Program Otoritesine sorularını iletebilecek. Sorulara haftalık olarak web sitesi üzerinden yanıt verilecek. Başvuruda bulunanların son soru sorma tarihi 2 Haziran 2017, Bakanlığın son cevap yayımlama tarihi ise 5 Haziran 2017 tarihi olacak.

Rekabetçi Sektörler Programı Nedir?

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali işbirliği anlaşması çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, yaklaşık 900 milyon avroluk bir bütçeyi projeler aracılığı ile kullandıran bir programdır. 2007 yılından bu yana yürütülen Program ile Türkiye'deki bölgesel farklılıkların dengelenmesi için KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması amaçlanıyor.

Programın, 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk döneminde yaklaşık 500 milyon avro bütçeyle Hatay'dan Sinop'a, Mardin'den Yozgat'a 43 ilde büyük çaplı yatırımlar hayata geçiriliyor. Rekabetçi Sektörler Programı ile KOBİ'lerin altyapı ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak ortak kullanım atölyeleri ve üretim tesislerinin kurulması, yenilikçi teknolojilerle üretimin katma değerinin artırılması, finansa erişim ve turizm altyapısının geliştirilmesini sağlayan projelere mali kaynak aktarılıyor.

Bu önemli yatırım programı, yüzlerce KOBİ ve işletmeye teknik altyapı, AR-GE, dış ticaret, pazarlama ve işletme yönetimi, lojistik ve depolama gibi alanlarda kendisini geliştirme ve bu sayede iş ve rekabet edebilme gücünü artırarak yeni pazarlara açılma şansı sağlayacak. Artan iş ve rekabet gücüyle, yaratılan yeni iş imkanlarıyla Programın hedef bölgelerinde ekonomik ve sosyal refahın da artırılması hedefleniyor. AB-Türkiye mali işbirliğinin yeni dönemi kapsamında, 2014-2020 yılları arasında hedef bölgesi tüm Türkiye olarak genişlemiş olan Rekabetçi Sektörler Programı, yenilikçilik ve Ar-Ge gibi alanları da destek kapsamına alarak kalkınma hamlelerini daha geniş bir coğrafyaya yaymayı planlıyor.

HABERE AİT FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.