Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Savunma sanayine, Ostim’den çözüm önerileri

Ostim Savunma Yan Sanayi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, 13 Haziran 2009 tarihinde Dedeman Otel’de gerçekleştirildi. Çalıştaya, Ostim Savunma Yan Sanayi Küme üyelerinin yanı sıra SaSaD Genel Sekreteri Kaya Yazgan, SSM Sanayileşme Dairesi Başkanı Nuran İnci ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir de katıldı.
Ostim Editör
09 Aralık 2011 00:00

Ostim Savunma Yan Sanayi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, 13 Haziran 2009 tarihinde Dedeman Otel’de gerçekleştirildi. Çalıştaya, Ostim Savunma Yan Sanayi Küme üyelerinin yanı sıra SaSaD Genel Sekreteri Kaya Yazgan, SSM Sanayileşme Dairesi Başkanı Nuran İnci ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir de katıldı.

Oturum Yöneticisi Abdullah Raşit GÜLHAN, SSM Sanayileşme Dairesi Başkanı İnci, ASO Başkanı Özdebir ve Ostim Savunma Yan Sanayi Kümesi Yürütme Kurulu Başkanı Mithat ERTUĞ’un yaptıkları açılış konuşmalarının ardından “2008 Verileri ile Türk Savunma Sanayi” ve “2009-2016 Savunma Sanayi Sektör Stratejisi” konulu sunumlar yapıldı. Küme Koordintörü Barış Cihan Başer Ostim Savunma Sanayi Kümelenmesi İlerleme Raporunu sunduğu çalıştayda tüm katılımcılar “beyin fırtınası” yöntemiyle konuya ilişkin görüş ve önerilerini sundular.
Ostim Savunma Yan Sanayi Kümesinin sorun ve beklentilerini belirmek, çözüm önerileri ortaya koyarak küme geliştirme aşamasına altyapı oluşturmak amacıyla düzenlenen Çalıştayı, Küme Koordinatörü Barış Cihan BAŞER şöyle değerlendirdi: “Çıktıları iki başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan ilki hangi sektörde olursa olsun KOBİ’lerin genel sorunları, ikincisi de savunma sanayi sektörüne has sorunlardır. Çalıştay ile bu sorunları belirlemekle kalmadık. Aynı zamanda bunların önceliklerini belirledik. Öncelikli sorunlarımızla ilgili çözüm önerileri geliştirdik. Böylece küme geliştirme aşamasını planlayabilmek için gerekli altyapı dokümanını oluşturmuş olduk. Bu çıktıları en kısa zamanda bir iş planına dönüştürerek uygulamaya koyacağız.”
Ostim Savunma Yan Sanayi Kümelenme Çalışmasının ilk adımı yaklaşık 2 yıl önce Ostim Uluslarlarası Rekabet Analizi’nin yaptırılması ile atılmıştı. Temmuz 2008 tarihinde küme koordinatörünün atanması ile hız kazanan Ostim Savunma Yan Sanayi Kümelenme çalışmalarında altyapı ve küme kurma aşamaları başarı ile tamamlandı. 13 Haziran 2009 tarihinde SSM, SaSaD, ODTÜ Teknokent, Sinerjitürk Yetkililerinin ve küme üyesi yaklaşık 70 firmanın temsilcisinin katıldığı Ostim Savunma Yan Sanayi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı ile küme geliştirme aşamasının ilk adımı atılmış oldu.


 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.