Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

“SAVUNMA”YA HAZIRIZ

Donanma Komutanlığı’nın 6. malzeme sergisi OSTİM’de açıldı. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Proje ve organizasyonlarımızla savunma sanayi sektörüne üretim yapmaya hazırız” dedi.
Ostim Editör
09 Aralık 2011 00:00

Donanma Komutanlığı’nın 6. malzeme sergisi OSTİM’de açıldı. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Proje ve organizasyonlarımızla savunma sanayi sektörüne üretim yapmaya hazırız” dedi.

Açılışa Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, Savunma Sanayi Müsteşarı Murat Bayar ve ATO Başkanı Sinan Aygün ile çok sayıda davetli katıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan yedek/onarım malzemeleri içerisindeki yerli malzeme oranını artırmak, "yurt dışından tedarik edilen malzemelerin yerli sanayi imkânları ile üretilebilirliğini tespit etmek, yurt içinden temin edilen malzemeler içerisinde rekabet ortamı yaratmak ve alternatif üretici firmaları tespit etmek maksadıyla" düzenlenen Donanma Komutanlığı Malzeme Sergisi’nin 6’ncısı OSTİM’in ev sahipliğinde açıldı. 7 Mayıs’ta açılan sergi 20 Mayıs’a kadar açık kalacak ve tüm sanayicilerin incelemesine sunulacak.
Törende Milli Savunma Bakanı Gönül, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ataç, Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ve ATO Başkanı Aygün birer konuşma yaptılar. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ataç donamada kullanılan malzemelerin yerlişletirilme çalışmaları sürecinde yaklaşık 6 milyon dolarlık tasarruf sağlandığını söyledi. Ataç, güçlü ve çağdaş bir donanma için Türk sanayicisi el ele vererek çalışacaklarını vurguladı. Konuşmalarda savunma sanayinin yerlileştirilmesinin bağımsızlık ve Ulasal ekonomi açısından önemine değinilerek, sanayicilerin sergilenen malzemeleri üretebilecek yetkinlikte olduğu kaydedildi. Bu alanın yerli üretici için 65 milyon dolarlık önemli bir Pazar olduğu dile getirildi.

AYDIN: "PROJE VE KURUMLARIMIZLA SAVUNMA SANAYİİNE HAZIRIZ."
Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, Ostim’deki firmaların yıllardır savunma sanayisine alt yüklenici olarak hizmet verdiklerini belirterek, “Donanma Komutanlığımızın altıncısını gerçekleştirdiği malzeme sergisinin ordumuzla firmalarımızın iletişimini artırma ve savunma sanayimizin yerlileştirilmesi çabalarında çok somut ve anlamlı bir adım olduğunu görüyoruz” dedi.
Serginin Ostimin bölgesel kalkınma çabaları doğrultusunda, savunma sanayi ile işbirliğini nasıl artırabileceklerine dair Bölgesel Rekabet Analizi Ve Savunma Sanayi Kümelenmesi çalışması yapıldığı bir döneme denk geldiğini anlatarak,
“Yıllardır savunma sanayi ile çalışan firmalarımızın daha verimli ve planlı çalışması için projelendirdiğimiz savunma sanayi kümelenme çalışması, savunma sanayisi ile işbirliğinin artırılması ve bu yönde firmaları organize ederek katma değeri yüksek üretimler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır” diye konuştu. Aydın, savunma sanayi ile ilgili tüm tarafların taleplerini ve geleceğe yönelik planlarını daha yakından dinlemeyi, izlemeyi ve beklentiler doğrultusunda daha başarılı üretimlere imza atmayı hedeflediklerini anlatı.
Aydın, bölgedeki firmaların savunma sanayine yönelik durumlarını da şöyle tasnif ederek, bu gruplara bölgesel organizasyonları ve kuruluşları ile hazır oldukları mesajı verdi. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı ayrıca, oluşturdukları organizasyonlarla savunma sanayisinin milli tank, milli gemi gibi projlere talip olduklarını, savunma sanayisinin hedef gösterdiği sektör ve konularda ise firmalarla birlikte ar-ge ve yatırım yapmak istediklerini vurguladı. Aydın sözlerini, “Ostim tüm üretim tecrübesi ve organizasyon yeteneğini bu çalışmaya odaklamaya hazırdır. İlgili tüm tarafların da Türk sanayisi ve yerlileşme çalışmaları için yürekten çaba harcayacağına inancımız tamdır” sözleri ile tamamladı.

SİNAN AYGÜN: "BİR TAŞLA BEŞ KUŞ VURULACAK."
“Bu proje Türk Ordusu’nun sanayi devrimidir. Türk Sanayi için de devrim gibi bir adımdır. Bugün savaşlar topla, tüfekle değil; tornayla, frezeyle yapılmaktadır.
Türk sanayii için çakılan her bir çivinin tam bağımsızlığımız için ayrı bir önemi vardır.
Siyasi bağımsızlığımız için, ekonomik bağımsızlığımızın tesisi şarttır. Şunu açıklıkla ifade etmek istiyorum ki, küreselleşme denilen vahşi kapitalist ve emperyalist düzen sorgulanmaya başlanmıştır. Milli ekonomimizin kalelerini, ölçüsüz ve ilkesiz şekilde yabancı sermayeye satmak, ülkemizin çıkarları açısından son derece sakıncalı olduğu gibi, ekonomik istikrarın sürdürülmesine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Nitekim bazı önemli Avrupa ülkelerinde ve ABD’de, ülkenin stratejik önem taşıyan şirketlerinin yabancılara satışı açıkca engellenmektedir. Türkiye ekonomisi dış tehditlere alabildiğince açık olmaktan bir an önce kurtulmalı, devlet; ekonominin yönlendirilmesinde etkili bir işlev yapmalıdır. Pek çok batılı ülkede olduğu gibi, ekonominin kalelerinin bir biri ardına yabancıların eline geçmemesi için, Türk sanayicisi desteklenmelidir. Türk sanayicisinin hiçbir siyasi kayırmaya, ihale almaya, rüşvet vermeye ihtiyacı yoktur. Türk sanayicisinin muhtaç olduğu tek şey, ürettiği malların yabancı mallara tercih edilmemesidir. Sanayici için en büyük teşvik budur.
Türk sanayicisi için diğer büyük teşvik, siyasi ve ekonomik istikrarın devamıdır. Benzer şekilde, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, yatırım ikliminin düzenlenmesi, şevkle ve ağız tadıyla üretim yapacak ortamın sağlanması da hükümetlerin görevidir.
Değerli sanayiciler… Sizler ekonominin Mehmetçiklerisiniz. Bu ülkenin tıpkı silahlı kuvvetlerimize olduğu gibi size de ihtiyacı var. Türk sanayicisi rekabetçi yapısını asla bozmamalıdır. Teknolojiye yatırımlardan asla vazgeçmemelidir. AR-GE yatırımlarından taviz vermemelidir. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu zorluklara değinmeyeceğim. Ancak şunu söylemek istiyorum; cari açığın kapatılmasından, döviz rezervinin korunmasına; sanayinin canlanmasından, istihdamın artırılmasına kadar çok sayıda ekonomik sorunun çözümüne katkı için bugün ortaya koymaya çalıştığımız model, Türkiye açısından bir can suyudur.”

İç kaynak araştırma faaliyetleri
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Envanter Kontrol Merkezi Komutanlığı’nın yerlileştirme girişimleri çerçevesinde düzenlediği sergiler ithal edilen birçok malzemenin yerlileştirilmesini sağladığı bildirildi.
İç Kaynak Araşırıma Şube Müdürlüğü başlangıçta tedarik işlemlerine yardımcı olmak amacıyla piyasa araştırması yapan, konuyla ilgili firmaları tespit eden, piyasa araştırmaları ile tedarik makamlarını takip eden bir birim olarak görev yapmış.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı birliklerin ihtiyaç duyduğu ve yurtdışı kaynaklardan tedarik ettiği malzemeleri yurtiçi üretim/tedarik kaynaklarının tespiti amacıyla donanma malzemeleri sergilerini Deniz İkmal Merkez Komutanlığı ile birlikte düzenliyor.
1997’den itibaren ilk 4 sergi Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı’nda açılmış. İlk sergi sonucu 611 kalem malzemenin yurt içi kaynağı tespit edilerek yerlileştirmesi sağlanmış. Serginin ikincisi 2005 yılında yine Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı’nda açılmış ve 197 kalem yerlileştirilmesi sağlanmış. 2006 yılında açılan sergi sonucu 332 kalem, 2006’da açılan 4. sergi sonrası 103 kalem malzemenin yerlileştirilmesi sağlanmış. 5. sergi İstanbul Tersanesi Komutanlığında açılmış ve bu sergi sonrası da 463 kalem malzemenin yurt içi kaynağı tespit edilerek yerlileşmesi sağlanmış.
Yapılan değerlendirmeye göre, beş yıllık periyotta yapılan ‘yerlileştirme’ çalışmaları ile 9.500.000 YTL tasarruf sağlanmış. Deniz Kuvvetlerimizin bu çabası devam ettikçe yerlileştirilen ürünlerin devamlılığı sağlanacak, yeni yerlileştirilecek malzemeler ile yapılacak tasarruf da her geçen gün artacaktır.

SAVUNMA SANAYİ ÜZERİNE FİKİR DEMETİ
Savunma sanayi üzerine çeşitli yazı ve makalelerde dile getirilmiş düşünce demetleri var. Bu görüşlerin hepimizin görüşlerini temsil ettiğine inanarak, yayınlıyoruz:

? “Kısıtlamalar ve ambargolar, savunma sanayii konusunda hangi önlemleri almamıza yol açtı? Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakıfları'na, 1980'li yılların ikinci yarısında ise birleştirilen bu vakıflara ilâveten, Savunma Sanayi Destekleme Fonunun kurulmasına, zemin hazırlamıştır, denilebilir. Ülkemizde modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonunun sağlanması amacıyla çıkarılan 3238 sayılı yasanın, soğuk savaşın, savunmaya en çok para harcanan evresine rastgelmektedir. Yasanın işlerlik kazanmasıyla Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlayan sürecin son halkası olarak, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve ASELSAN gibi birikimlere ilaveten; FNSS (Ford Nurol Savunma Sistemleri), TAI (Tusaş-Türk Uçak Sanayii-Aerospace Industry) ve TEI (Tusaş Engin Industry) gibi yabancı ortaklıkların kurulmasına zemin hazırlanmış; o günler güçlü durumdaki müteahhitlik şirketleri başta olmak üzere, ulusal özel sermaye de, bu gelişmenin içine çekilmişti. Askeri otomotivde; OTOKAR, gemi inşada; SEDEF, askeri elektronikte; SAVRONİK, bilişimde ise HAVELSAN bu çerçevede kuruldu.”

? “Türkiye’nin yapması gereken savunma harcamaları var. Bu harcamalar ulusal bir savunma sanayiinin kurulmasını zorunlu kılıyor. Türk savunma sanayii kendi ordusunun ihtiyaçlarının yarısını karşılayabilecek konuma gelse -ki bu yaklaşık 2,5-3 milyar dolarlık bir ciro demek- o zaman uluslararası düzeyde de rekabet gücüne kavuşur.”

? “Neden mi ulusal savunma sanayi? Çünkü savunma sanayii özeldir. Neden Milli Savunma Bakanlığı diyorsak, neden Milli Takım diyorsak aynı nedenle özeldir. Ulusal savunmamızı neden yabancı silahlı kuvvetlere "ihale" edemiyorsak o nedenle özeldir. Savunma sanayii ve onun personeli, teknolojisi, altyapısı, ürünleri, yalnız barış zamanı değil, savaş zamanı da silahlı kuvvetlerin yanında olmalıdır. Bu nedenle özeldir. İşte bunlar söylenmelidir.
Bunları söylerken çekinmeye gerek yoktur.”

? “Bir ülkenin savunma sanayii, topyekün sanayinin bir parçasıdır. Sanayisi olmayan bir ülkede savunma sanayiinden söz etmek mümkün değildir. Savunma sanayii, bir ülkenin savunmasında ihtiyaç duyulan her türlü savunma teçhizatının üretimiyle ve hizmetlerin planlanmasıyla ilgili bütün endüstriyel iş kollarını kapsayan bir organizasyon olarak tanımlanabilir.”

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.