Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Türk Kauçuk Sektörünün Başlıca Sorunu Hammadde

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Tülin Yılmaz, hammaddede dışa bağımlılığın Türk kauçuk sektörünün en önemli sorunu olduğunu söyledi.
Ostim Editör
16 Eylül 2017 10:34

Sanayi üretiminin birçok aşamasında kendine yer bulan kauçuk sektörüne olan ilgi, Ülkemizde de gün geçtikçe artıyor. Kauçuk ürünleri imalat sanayinin; genel olarak ara malı üreten bir sektör niteliğinde olduğunu belirten Yılmaz, sektörünün girdi maliyetlerinin dünya petrol fiyatlarından direkt etkilendiğini anlattı.

Zeynep Tülin Yılmaz, “Yapılan istatistiklere göre 2010 yılı dünya kauçuk üretimi 24.5 milyon tondur. Doğal kauçuk, Hevea Brasiliensis ağacının lateksinden elde edilir. Kauçuk yetiştiriciliği bir yılda 30 milyon kişi için geçim kaynağı olmuştur. Doğal kauçuk üretimi yapan başlıca ülkeler Brezilya, Tayland, Endonezya, Malezya, Kamboçya, Hindistan ve Vietnam’dır.” dedi.

En çok lastik üreticileri tüketiyor
Lastik üreticilerinin dünyanın doğal kauçuk üretiminin yüzde 70’ine yakın bir kısmını tükettiği bilgisini veren Yılmaz, Türkiye'de plastik ve kauçuk sektöründe toplamda 6.000 firmanın faaliyet gösterdiğini; yapılan istatistiklere göre bu firmaların yüzde 50’sinin İstanbul ve civarında, kalan kısmının İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana ve Kayseri bulunduğunu anlattı. Firmaların yüzde 90’dan fazlasının küçük, babadan kalma aile işletmeleri ya da orta büyüklükte işletmeler olduğunu söyleyen Zeynep Tülin Yılmaz, şunları söyledi: “Türkiye’de kauçuk sektörünün sorunlarının başında hammaddede dışa bağımlılık gelmektedir. Hammadde fiyatlarının değişikliği, dengesiz hammadde arzı ve hurda pazarının kontrolsüz olması bunu takip ediyor. Kauçuk, kimya biliminde polimerlerin altında izlenen bir sektördür. Polimerler plastik-kauçuk-fiberler olarak 3 ana kısma ayrılır. Türkiye'de Meslek Yüksek Okulları'nın 2 yıllık lastik ve plastik bölümleri varken polimer mühendisliğinin tek bir üniversitede olması polimer mühendisliği eksikliği sorununu açıkça ifade eder. Bunun yanısıra işleme teknolojilerini bilen teknisyen eksikliği de söz konusudur.”

“KURUMSALLAŞMA SÜRECİ UZUN SÜRÜYOR”

  • . Kauçuk sektörü firmaları genellikle aile şirketi olduğundan kurumsallaşma sürecini uzun sürede yaşayabilmektedir. Kurulan dernek-girişim-ortaklık ve kümelenme kavramları göstermiştir ki; ortak girişim ve faaliyetlerde güven eksikliği, ortak faaliyet kültürünün oluşmaması sektörün sesini ve sorunlarını duyurma konusunda önem arz etmektedir. Buna lobi faaliyetlerinin eksikliği de diyebiliriz.
  • . Hibe proje başvuruları da arzu edilen düzeyde değildir. Ar-Ge konusundaki sorunlara gelince; kauçuk sektöründe teknolojik gelişmeleri makine teknolojisinde yurt dışına bağımlılık yüzde 100 seviyesinde etkilemektedir. Ürün geliştirme konusunda bilgi eksikliği ve akredite laboratuvar eksikliği, gümrük vergileri ve tarife dışı engeller de sektörün Türkiye’de kayda değer sorunları arasındadır.
İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.