Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Türk Savunma Sanayisinde Sinerjik Buluşma

Ar-Ge ve inovasyona dayalı yerli katkının artırılması, yurtiçi ve yurtdışındaki Türk Yöneticiler arasında güçlü dostlukların, işbirliğinin ve uygun bir çalışma zeminin yaratılması hedefleriyle yola çıkan Sinerjitürk’08 Savunma Etkinliği 26–27 Aralık tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.
Ostim Editör
09 Aralık 2011 00:00

Ar-Ge ve inovasyona dayalı yerli katkının artırılması, yurtiçi ve yurtdışındaki Türk Yöneticiler arasında güçlü dostlukların, işbirliğinin ve uygun bir çalışma zeminin yaratılması hedefleriyle yola çıkan Sinerjitürk’08 Savunma Etkinliği 26–27 Aralık tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Dünyanın çeşitli yerlerinde savunma sanayisinde çalışan uzman ve yetkililerin bir araya gelerek tanışmalarını, ortak akıl ve işbirliği geliştirilmesini amaçlayan etkinlikte OSTİM de yerini aldı. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün katılımlarıyla açılan Sinerjitürk’08’de sektördeki pek çok başarı öyküsünün paylaşıldı ve “Savunma Sanayisi İşbirliğinde Neredeyiz?”, “Nasıl İşbirliği: Teknoloji Üreten Türkiye İçin Hedef Alanlar”, “Savunma Sanayimizin İç ve Dış Eko Sistemini Geliştirmek” ve “Savunma Sanayisinde Ar-Ge ve Teknoparklar: Sorunlar, Çözüm Önerileri” konulu paneller düzenlendi.
Sanayicilere rekabete hazır olmaları konusunda uyarıda bulunan Savunma Sanayisi Müsteşarı Murat Bayar, Türkiye'nin çağdaş, gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmesi için, ağırlaşan rekabet koşullarında tüm imkânlarını seferber etmesi gerektiğini vurguladı. Bayar “Bu imkânlardan birisi olarak, yurtdışında şirket sahibi, akademisyen veya üst düzey yöneticiler ile yurt içindeki eşdeğerlerinin her sektörde ayrı ayrı bir araya gelecekleri bir platform çalışması başlatılmıştır. Böylece, yurtdışındaki şirketlerimiz tarafından dış kaynak kullandırılan projelerden yurt içindeki şirketlerimizin daha fazla yararlanmasının önünü açmak, yurtiçindeki ve yurtdışındaki şirketlerimizin birlikte Ar-Ge ve inovasyon yapmalarını sağlamak, birlikte büyümelerine destek olmak ve ortaya çıkacak ürünlerin daha geniş bir şekilde pazarlanabilmesini sağlamak hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Anlağan ise Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları ile TÜBİTAK destekleri hakkında bilgi verdi. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı Ali Koç’un da konuşma yaptığı programda, Abdullah Raşit Gülhan Sinerjitürk çalışmaları hakkında bilgi verdi. Etkinlikte ayrıca, Türk-Amerikan Bilim ve Akademisyenleri Derneği Başkanı ve Drexel Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Banu Onaral “Kamu, Akademik, Sivil ve Özel Sektör Yenileşim Güçbirliği”, Georgia State Üniversitesi Uluslararası İşletme Enstitü Başkanı Prof. Dr. Tamer Çavuşgil ise “İşbirliklerine Yönetim Bilimiyle Bakış” konusunda bir sunum yaptı. Lockheed Martin Avrupa-Ortadoğu Pazarlama Başkan Yardımcısı Mesut Çiçeker de yaptığı konuşmada, bundan sonrası için trendin “küresel pazarlar için küresel ürünler” olduğunu belirtti.

Ostim, küresel rekabete SAVUNMA SANAYİSİ ile hazırlanıyor
Sinerjitürk’08 Savunma Etkinlik programına “Başarı Hikayeleri” başlığı altında katılan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN, Ostim’in savunma yan sanayisi tedarikçiliği konusunda en tecrübeli bölge olduğuna ve Ostimli KOBİ’lerin savunma sanayisine üretim yapma konusundaki derin kültür ve birikimine dikkat çekerek bölgesel kalkınma ve rekabetçilik stratejilerini savunma sanayisine odakladıklarını belirtti. Aydın, savunma sanayisi yan tedarikçilerinin katma değeri yüksek ürünler üretebilme becerilerini, Ar-Ge ve standartlar konusunda kendilerini geliştirebilen firmalar haline geldiklerini ve dolayısıyla diğer sektörlerde de başarı kaydedebildiklerini aktardı. Özellikle Savunma Sanayii Müsteşarlığının stratejik plan hedeflerinin yan sanayi beklentileri ile örtüşmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Aydın, Ostim Savunma Yan Sanayi Kümelenmesinin bu hedeflere hizmet eden, uzun soluklu ve sinerjik bir çalışma olarak planlandığını vurguladı.
Sinerjitürk’08 Savunma etkinliğini Ostim Savunma Yan Sanayi Kümelenmesini temsilen takip eden Koordinatör Barış Cihan Başer ise Sinerjitürk’ün tam zamanında ve çok verimli bir etkinlik olduğunu belirtti. Başer, “Sinerjitürk, Kümelenme iş planımız çerçevesinde Savunma Ana Sanayisi ile iletişimimizi artırmak ve çalışmalarımızı anlatmak üzere harekete geçtiğimiz bir döneme denk geldi. Etkinlik faaliyetleri sırasında bir çok ana sanayi temsilcisi ve karar vericisi ile birebir görüşme ve temas imkânı yakaladık. Gerek sunumlar gerekse birebir görüşmelerde edindiğimiz izlenimlerle, Ostim Savunma Yan Sanayi Kümelenmesinin doğru bir karar olduğunu ve doğru stratejiler üzerinde yapılandığını bir kez daha görmüş olduk” sözleriyle etkinliği değerlendirdi.

İnnovasyon düş gücümüz kadar sınırsızdır
Sinerjitürk’08 Savunma etkinliğinde “İleri Teknoloji ve Yenileşimle Kurgulanmış Bir Türkiye Vizyonu” adlı sunumu gerçekleştiren Prof. Dr. Banu Onaral “bilim şehri-ulusal inovasyon girişimi” başlıklarında tasvir ettiği güç birliği modelleriyle katılımcılarda büyük bir heyecan yarattı. Büyük Türk girişimcisi Nuri Demirağ’ın torunu olan Drexel Üniversitesi Biomedikal Mühendisliği Dekanı ve Türk Amerikan Bilim Adamları ve Akademisyenler Birliği TASSA’nın Başkanı Prof. Dr. Banu Onaral “Ar-Ge ile bütünleşmiş, yüksek eğitim odaklı, teknopark, özendirici fonlarla desteklenmiş mükemmeliyet merkezlerini ve şehirleri” tanımlarken Nuri Demirağ’dan aldığı esinle bu merkezin adını “Nuri Demirağ Girişim Merkezi” olarak hayal ettiğini ifade etti.

Etkinlik, Abdullah Raşit Gülhan ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Lütfi Varoğlu’nun genel değerlendirmeleri ve Müsteşar Murad Bayar’ın kapanış konuşması ile son buldu.

SİNERJİTÜRK’08’den KISA KISA…
OTOKAR Yönetim Kurulu Başkanı Kudret ÖNEN: Türkiye bundan sonra teknoloji geliştirici ürünlere yönelmelidir. Çünkü Türkiye gelişme kaydetmiş ve bu düzeye gelmiştir.
YONTECH Yönetim Kurulu Başkanı Ekber ONUK: Bundan sonra denizlerdeki yeni savaş ortamı kıyı sularda gerçekleşecektir. Bu nedenle kıyı sularında yüksek hızlı teknelere ihtiyaç duyulacaktır.
HAVELSAN Genel Müdürü Faruk YARMAN: Türk Savunma Sanayisi bir patlamanın eşiğindedir. Teknolojide kazanmanın sırrı işbirliğinde.
TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem DÖRKAŞLI: Kısa bir süre içinde Türk savunma sanayisinin dünyanın 10 büyük sanayisi içinde yer alacağına inanıyoruz.
TEİ Genel Müdürü Akın DUMAN: İş yükümüzün yüzde 25’ini yan sanayiye veriyoruz. Toplam 31 farklı motor projesi yürütüyor, Ar-Ge ve yenilikçi projelere ağırlık veriyoruz.
FNSS Genel Müdürü Nail KURT: Savunma Sanayi Sürecindeki projelerde bürokrasi azaltılmalıdır.

SİNERJİTÜRK ETKİN İŞ VE GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU NASIL DOĞDU?
Sinejitürk’ün resmi sitesinde etkinliğin kuruluşu şöyle özetleniyor:
“2000 yılında, Telekomünikasyon Kurulu'nun kuruluşunu takiben, yukarıda sayılan bir dizi başarısızlıklardan yola çıkarak ve o dönem tüm Kurul Üyelerinin büyük desteği ile kamu, üniversite ve özel şirketlerimiz arasında işbirliği zemini oluşturacak, yurtdışındaki JICA, TEMIC ve USTTI başta olmak üzere benzerlerinde olduğu gibi ülkemizde katma değer artışı sağlayacak Telekomünikasyon Politika ve Stratejileri Vakfı'nı kurma çalışması başlatıldı. Ve bu girişim vakıfların kuruluşuna dair yasada yapılan değişiklik sonrasında Kamu Kurum ve Kuruluşları'nın vakıf kurmasının engellenmesi ile yine sonuçsuz kaldı.
Çin, İrlanda, Hindistan, İsrail ve benzeri birkaç ülkede; o ülkelerin kalkınmasında yurtdışında yaşayan vatandaşlarının anavatanlarına yapmış oldukları yatırımların ve anavatanlarındaki şirketlerle iş birlikteliğinin çok önemli bir paya sahip olduğuna dair birçok makale ve tespit bulunmaktadır. Her yatırımcı için cazip, son derece büyük bir pazar olmasına rağmen, Çin'e yapılan 50 Milyar dolarlık yatırımın 45 Milyar dolarlık kısmının Çin dışında yaşayan Çinlilerce yapıldığı, İrlanda'ya verilen işlerin çoğunun, dünyanın her yerindeki İrlandalılar tarafından yönlendirildiği, İsrail'deki iş hacminin neredeyse hepsinin, İsrail dışında yaşayan Musevilerce yaratıldığı dikkate alınmalıdır.
Bu gerçeklerden, bu gözlem ve tespitlerden yola çıkarak 2004 yılında sektördeki arkadaşlarımıza yazdığımız ilk e-maillerden birisi, yine bu işbirliğinin yaratılmasının önemine yönelik oldu. Sonuç olarak, bu fikri olgunluk süreci sonucunda, yurtiçinde ve dışında çalışan vatandaşlarımızı bir araya getirecek, onların daha önceden var ise dostluk ve arkadaşlarını pekiştirecek, yok ise tanışmalarını sağlayarak, birbirlerinin iş potansiyelleri ve kabiliyetleri hakkında fikir sahibi olabilecekleri bir zemin oluşturmanın gerekli olduğuna karar vererek ‘Sinerjitürk’ fikrini ortaya çıkarmış olduk. Nihayet, 23 Haziran 2006'da Sinerjitürk 'ün oluşturulmasının ilk adımları atılarak danışma kurulunun kurulması için sanal ortamda bir forum oluşturuldu.”
Vizyonunu; yurtdışında ve yurtiçinde çalıştıkları kurumlarda etkin pozisyonlarda bulunan vatandaşlarımızın arasında güçlü köprüler oluşturarak ülkemizin 21. yüzyılda gelişmiş ülkeler arasında yer almasını sağlamak ve Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyona dayalı tasarım ve üretimi ile teknoloji yaratan ülkeler arasında yer almasına katkıda bulunmak” olarak tanımlayan platform ilk etkinliğini “Telekom ve Bilişim” başlığı altında Ocak 2008 tarihinde gerçekleştirdi. Sinerjitürk etkinlikleri koordinasyonu Platform Başkanı Abdullah Raşit GÜLHAN tarafından yürütülüyor. Platformun 2009 etkinliğinin Enerji konusunda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.