Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Vergi dairesi başkanlıkları kuruluyor

Gelir İdaresi'nin yeniden yapılandırılmasıyla birlikte belli illerde kurulması kararlaştırılan vergi dairesi başkanlıklarının kuruluşuna ilişkin esaslar bir yönetmelikle belirlendi.
Ostim Editör
02 Aralık 2011 14:16

Gelir İdaresi'nin yeniden yapılandırılmasıyla birlikte belli illerde kurulması kararlaştırılan vergi dairesi başkanlıklarının kuruluşuna ilişkin esaslar bir yönetmelikle belirlendi.

Defterdarlıkları ve bölge müdürlüklerini kaldıran yasayla oluşturulan Gelir İdaresi'nin illerdeki işleyişini sağlayacak vergi dairesi başkanlıklarının kuruluşuna ilişkin esaslar bir yönetmelikle belirlendi. Taslak aşamasında olan yönetmeliğe göre, 29 ilde kurulma kararı alınan vergi dairesi başkanlıklarının yapılanması sağlanacak.
Bakanlar Kurulu, "Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Zonguldak" olmak üzere 29 ilde vergi dairesi başkanlığı kurulması kararlaştırmıştı.
Gelir İdaresi Başkanlığı, bu vergi dairesi başkanlıklarının organizasyon yapıları, görevleri, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen bir yönetmelik taslağı hazırladı. Buna göre, vergi dairesi başkanlıklarının yükümlülükleri ve yetkileri şöyle belirlendi:
“Mükellef tespiti, vergi ve benzeri yükümlülüklere ilişkin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve benzeri işler. Bu işlemlere ilişkin ihtilaflarla ilgili yargıya talep, savunma, gerektiğinde itiraz, temyiz ve tashihi karar talebinde bulunulması, yargı kararlarının uygulanması. Vergi uygulamalarının geliştirilmesi. Mükelleflere kanunların uygulanması ile ilgili görüş bildirmek. Bilgi işlem, istatistik, insan kaynakları yönetimi, satın alma, kiralama, vergi inceleme ve denetim, uzlaşma, takdir."

ALT ÖRGÜTLENME
Vergi dairesi başkanları doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı'na karşı sorumlu olacak. Kurulduğu ilin idari sınırları içinde yetkili olacak olan vergi dairesi başkanlıklarının alt örgütlenmesinde grup müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar, müdürlükler ve şubeler yer alacak. Bu alt birimler, ilin ekonomik ve sosyal durumu, coğrafi yapısı, teknolojik gelişmeler, mükellef sayısı ve büyüklükleri, mükellef grupları, iş yükü ve benzeri ölçütler dikkate alınarak kurulup, kapatılabilecek ve birleştirilip, bölünebilecek. Bu konularda ise Gelir İdaresi Başkanlığı yetkili olacak.
Vergi dairesi başkanlıklarında, "vergilendirme, mükellef hizmetleri, tahsilat, hukuk ve ihtilaflı işler, denetim, muhasebe" olmak üzere 6 grup müdürlüğü "ana hizmet birimleri" olarak oluşturulacak.

Yeni Yapılanmaya Geçiş Dönemi
Taslak halindeki yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği'nin vergi dairesi başkanlıklarını düzenleyen hükümleri, Maliye Bakanlığı Gelirler Bölge Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Yönetmeliği yürürlükten kaldırılıyor. Ancak, Bakanlar Kurulu'nun 13 Haziran 2005 tarihinde kurulmasına karar verdiği vergi dairesi başkanlıklarının kuruldukları ilde faaliyete geçecekleri tarihe kadar gelirler bölge müdürlüklerine ilişkin yönetmelik uygulanmaya devam edecek.
Vergi dairesi müdürlükleri de Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği hükümlerine tabi olmaya devam edecekler. Bağlı vergi daireleri, vergi dairesi başkanlığına dönüştürülünceye kadar, vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerdeki vergi daireleri de yeni yasal çerçeve içerisinde yetkilendirilmiş vergi dairesi müdürlükleri kuruluncaya kadar defterdarlıklara bağlı olarak faaliyetlerine devam edecekler.


 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.