Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Yabancı ülkelerle işbirliğine "TİKA" öncülüğü

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yeni ismiyle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) dönüştürüldü Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yeni ismiyle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) dönüştürüldü.
Ostim Editör
03 Kasım 2011 00:00

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yeni ismiyle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) dönüştürüldü Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yeni ismiyle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) dönüştürüldü.

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yeni ismiyle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) dönüştürüldü Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yeni ismiyle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) dönüştürüldü. Bundan böyle işbirliğinde bulunulması hedeflenen devletlerle iktisadi ticari, teknik, sosyal ve eğitim alanındaki ilişkileri projeler, programlar ve faaliyetler aracılığıyla TİKA geliştirecek.

Bakanlar Kurulu'nun "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işbirliğinde bulunulması hedeflenen devletler ve topluluklarla iktisadi, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkileri projeler, programlar ve faaliyetler aracılığıyla geliştirmek, yapılacak katkı, yardım ve ilgili süreçleri yürütmek ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak üzere, Başbakanlığa bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) kurulduğu bildirildi.

Kararnameye göre; Başbakan, Başkanlığın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Bakan eliyle yürütebilecek. TİKA ise gerektiğinde yabancı ülke ve topluluklara yapılacak insani yardım ve teknik desteklerin koordinasyonunu sağlayabilecek. Ayrıca, Kalkınma yardımları ve Türkiye'nin dış yardımlarıyla ilgili uygulama ve teknik koordinasyon ile takibi sağlamak, envanter hazırlamak ve raporlar yayınlamakta TİKA'nın görevleri arasında yer alıyor.

Ortadoğu ve Afrika dairesi başkanlığı da kuruldu
TİKA'nın hizmet birimleri arasında Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanlığı, Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanlığı, Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanlığı, Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yer alacak.

Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanlığının görevleri arasında birden fazla ülke ve bölgeyi ilgilendiren program, proje ve faaliyetler için görevleri ilgili Daire Başkanlıkları ile işbirliği içinde yerine getirmek ve kalkınma yardımları ile teknik destek ve insani yardımları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği halinde geliştirmek ve uygulamak da yer aldı.


Yöneticiler, yetkilerinin bir kısmını alt kademeye devredebilecek
Başkanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumlu olacak. Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilecek.

Başkanlık, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere TİKA Uzmanı ile TİKA Uzman Yardımcısı istihdam edecek. TİKA Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak gibi şartlar aranacak.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.