Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Yılmaz: “ BOTAŞ derhal özelleştirilmeli”

OSBÜK Başkanı Mahmut Yılmaz, OSB’lerin ülkemiz sosyoekonomik yapısı içindeki yeri ve özellikle enerji sektöründeki sorunlarını anlattı.
Ostim Editör
09 Aralık 2011 00:00

OSBÜK Başkanı Mahmut Yılmaz, OSB’lerin ülkemiz sosyoekonomik yapısı içindeki yeri ve özellikle enerji sektöründeki sorunlarını anlattı.

Yılmaz, ülkemizde şu anda tüzel kişilik kazanmış 256 adet OSB mevcut olduğunu, 256 OSB’nin şu anda 130’unda sınaî faaliyet yapıldığını söyledi. Bu OSB’lerde, 1.150.000 kişi istihdam edildiğini, bütün OSB’lerin tam kapasite ile hizmete girmesi halinde ise bu sayının 2 Milyon kişiyi bulacağını vurguladı.
Yılmaz, “Türkiye 2007 yılında 192 Milyar kwh elektrik üretmiştir. Bunun tüketim değerlerine baktığımızda yarısının sanayide, diğer yarısının da konut ve ticaret hanelerde tüketildiği görmekteyiz. Biz tüketim kadar üretimde de verimliliğin çok önemli olduğunu ve esas alınması gerektiğini savunuyor ve bu yolda yapılacak tasarruflarında benzer hesap yolları ile bundan daha büyük parasal değerlere ulaşılacağını kolaylıkla söyleyebiliriz” dedi.
47 OSB’de doğal gaz kullanıldığını ve2007 yılı rakamlarına göre yalnız sanayide 4 Milyar 900 Milyon Sm3 doğalgaz tüketildiği bilgisini veren Yılmaz, bu rakam ülke toplamının %13’üne tekabül ettiğini, ülke genelinde sanayide kullanılan doğalgaz tüketimine göre %71’ine tekabül ettiğini belirtti.
Yılmaz OSB’ler olarak taleplerini şöyle anlattı: “Enerji piyasası özelleştirilmesinde en önemli piyasa oyuncularından biriside OSB’lerdir. OSB’ler yapıları ve düşüncüleri itibariyle özelleştirmeyi destekleyen kurumlardır. Bizzat kuruluşundan beri özel sektör mantığı ile hareket etmişlerdir. Ancak, geldiğimiz noktadaki uygulamaların OSB’ler haksızlık yapıldığı yönündedir. Elektrik dağıtımında kısmen da olsa özelleştirme gerçekleştirilmiştir. Ancak, bugüne kadar toptancı sıfatıyla elde etmiş olduğumuz iskontoları kullanarak yarattığımız OSB’lerde yapılan her türlü altyapı yatırımları hiçe sayılmış, OSB’ler sadece işletme giderlerini karşılayacak bir dağıtım bedeline mahkûm edilmiştir. Çapraz sübvansiyonun yasaklanmış olması kaynak sıkıntısı kaynak sıkıntısı yaratmaktadır. Bu yıl iskontomuzun da kaldırılacağı BOTAŞ yetkilileri tarafından şifahen ifade edilmektedir. Bu konuda hiçbir yazılı ve resmi bir açıklama, bir tebligat yapılmamış olmasını Devlet ciddiyetiyle bağdaşıp bağdaşmadığını da takdirlerinize sunuyorum. BOTAŞ bir an önce özelleştirilmelidir. Eğer gecikme olacaksa tanınan iskonto oranı devam etmelidir. Ya OSB’ler veya OSBÜK’e doğal gaz ithal izni verilmeli veya BOTAŞ benzeri tedarikçiler karşımıza çıkarılmalıdır.”

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.