Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Endüstriyel Tasarım Rekabet Gücünü Artırıyor

OSTİM Sağlık Teknolojileri Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi Teknik Koordinatörü Berna Dalaman, endüstriyel tasarım bilincinin ve dolayısı ile katma değeri yüksek ürün sayısının bu ürünlerin tercih oranının ve dolayısı ile pazar payının gelişmesini sağlayacağını söylüyor.
Ostim Editör
30 Kasım 2012 17:42

Serbest rekabet ortamında rakipler, müşteri memnuniyetini sağlamak için reklamlarında ürün imajını marka ve tasarım ile öne çıkartıyor. Teknik bakımdan aynı kalitede olan iki ürün arasında müşteri tercihinde, ürünün tasarımı büyük rol oynuyor. Tasarım bazen, müşteri tercihlerinde tek başına belirleyici olabilme gücüne sahip. OSTİM Sağlık Teknolojileri Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi Teknik Koordinatörü Berna Dalaman, endüstriyel tasarım bilincinin ve dolayısı ile katma değeri yüksek ürün sayısının bu ürünlerin tercih oranının ve dolayısı ile pazar payının gelişmesini sağlayacağını söylüyor.

Sonuna gelmiş olduğunuz Sağlık Teknolojileri Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi Projesi nasıl bir ihtiyaca cevap vermektedir ve projenin çıktıları nelerdir?
Katma değeri yüksek birçok ürünün başarı temellerine bakıldığında kullanıcı ve yararlanıcı odaklı endüstriyel tasarım ile şekillendiği görülmektedir. Ürünlerin endüstriyel tasarımla katma değerinin artması üretici firmaların rekabet güçlerinin de artması demektir. Bu bağlamda firmaların üretim için farkındalık, bilinç ve yetenekleri Endüstriyel Tasarım ile gelişecektir. Özellikle Ostim Medikal Sanayi Küme üyeleri arasında belirgin olarak görülen bu ihtiyacın karşılanması için çözümler aranmıştır.

T.C. Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2011 ikinci yarısında açmış olduğu “Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı” kapsamında “Sağlık Teknolojileri, Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi” fikri geliştirilmiş, görülen endüstriyel tasarım ihtiyacı için projelendirme çalışmaları yapılmış, başarılı bulunan proje 23.12.2011 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Bu projede Ankara’da sağlık ürünlerinin “Kullanıcı ve Yararlanıcı Odaklı Endüstriyel Tasarım” ile katma değerini yükselterek, yerli üretimin ulusal ve uluslar arası pazardaki payını arttırmak, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmayı hedeflenmektedir. Endüstriyel tasarım bilincinin ve dolayısı ile katma değeri yüksek ürün sayısının artması bu ürünlerin tercih oranının ve dolayısı ile pazar payının gelişmesini sağlayacaktır. Endüstriyel Tasarımcı istihdamın arttırılması, Endüstriyel Tasarım ile ilgili devlet yatırımları ve özel sektör bütçelerindeki payın artması ise makro düzeyde beklenilen proje çıktısıdır.

Bu projenin sonlanmasının ardından yeni açılımlarınız var mı?
Bu pilot uygulamanın ardından OSTİM Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi’nin kurulması amaçlanmıştır. Merkez, endüstriyel tasarım ihtiyacı duyan üretici firmalara, tasarım süreç yönetimi danışmanlığı, endüstriyel tasarım, mühendislik destekleri, model ve prototip konularında hizmet verecektir. Koordinasyon merkezinin çalışmalarına başlanmış, 2013 yılının ilk günlerinde hizmete başlaması planlanmıştır.

Projenizin dünden bugüne kısa özetini verebilir misiniz?
Proje Lansman Toplantısı, 15 Şubat 2012 tarihinde Medikal Sanayi Kümelenmesi üye firmaları, proje iştirakçileri ve İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Daha sonra sahada gerçekleştirilen firma profil ve endüstriyel tasarım anketi ile OSTİM’de faaliyet gösteren 54 adet medikal ürün üreticisi firma ve bu firmalara ait yüzlerce çeşit medikal ürün hakkında, firmaların tasarıma bakış açısı, tasarım hizmeti alım miktarı, ürün tasarımı ve kullanılabilirlik konusunda bilinç durumları belirlenmiştir.

Kullanılabilirlik gereksinim belirleme çalışması Türkiye’de yapılan ilk yaygın tarama çalışması olması ile öne çıkmaktadır. UTR LAB tarafından 46 firmanın 62 ürünü incelenmiş, ürün seçimleri ise anketler sonucu ortaya çıkan sayısal veriler ile belirlenmiştir.

Belirlenen on ürün üzerinden ürün kullanım bağlamı araştırması gerçekleşmiştir. Çalışmanın amacı bu ürünlerin detaylı olarak kullanım alanında analiz edilmesidir. Analizler uzman görüşüne ek olarak, farklı saha çalışması yöntemi ile kullanıcı gruplarının (doktor, hemşire, teknisyen) ihtiyaç ve beklentilerini, sahada yaşanan sorunları veya ürünün sağladığı avantajları kapsayacak şekilde yapılmıştır.

Ürünlerin tasarımlarını yapacak olan Tasarım ofisleri üç kriter üzerinden ihale davet edilmişlerdir. Bunlar; Medikal ürün tasarımı konusunda referansa sahip olmaları, Ankara’da yerleşik olmaları, birden çok endüstriyel tasarımcı istihdam ediyor olmalarıdır. 5 Tasarım ofisinin 10 ürün içerisinden tasarımını yapmayı istedikleri ürünleri için yapmış oldukları tercih sıralamaları göz önüne alınarak eşleştirme gerçekleşmiştir.

Tasarım ofisleri firmaları ziyaret ederek yaptıkları ilk toplantıları ile tasarım süreçlerini başlatmışlar, tasarım ve model-prototip üretim sürecini kapsayan 4 aylık bir yolda ilerlemiş, ürünler yeniden tasarlanmış ve model veya prototipi üretilmiştir. Aralık ayında yeniden tasarlanmış 10 ürün sergilenerek proje kapanışı gerçekleştirilecektir.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.