Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

“Öncelik Kaliteli Eğitim”

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hasan Hüseyin Coşkun, OSTİM Teknik Üniversitesinin önceliğinin kaliteli bir eğitim olduğunu ifade ederek, öğrencilerine çok iyi akademik bilgi, çok iyi teknik bilgi, çok iyi pratik bilgi verecek şekilde tasarlandığını söyledi.
Ostim Editör
19 Eylül 2019 17:03

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Eski Müsteşarı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Sekreteri Hasan Hüseyin Coşkun, mezunların, alanı ile ilgili her türlü donanıma sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, özgüveni olan girişimcilik kültürü almış, dünyanın her yerinde çalışabilen problem çözme yeteneği olan kişiler olarak hayata atılmalarının hedeflendiğini bildirdi.

Eğitim ve öğretimin, kişilerin gelir düzeyi, refah ve zenginlikleri için olduğu kadar ülkelerin kalkınma ve gelişmeleri için de en önemli unsurlardan biri olduğuna işaret eden Coşkun şu görüşleri paylaştı: “Bu özelliği nedeniyle de eğitimin her kademesinde nitelikli ve kaliteli bir eğitim verilmesi için ülkeler adeta bir yarış içindeler. Eğitimin kalitesinin nasıl artırılacağına ilişkin tartışma ve eleştiriler ile sorunların çözümüne yönelik öneriler ise kamuoyunun gündeminde sürekli olarak yer almaktadır.

Bu tartışmalardan yükseköğretim sistemi de nasibini almaktadır. Konuyla ilgili değerlendirmeler yazılı ve görsel medyada sıklıkla yer aldığı gibi, kalkınma planlarından yıllık program metinlerine kadar resmi dokümanlara yansımaktadır. Özellikle geniş bir katılımla hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçerek onaylanan beş yıllık plan ve yıllık programlarda sorun alanları belirlenirken yapılması gerekenler de hedef ve politikalar olarak sıralanmaktadır.

“Nitelikli eğitim, ekonomik ve sosyal gelişimin itici gücü”

2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisinden Temmuz ayında geçti. 23 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında da yayınlandı. Planda, hemen her sektörde olduğu gibi eğitim alanında özellikle yükseköğretim alanında da pek çok ilke ve hedefler yer alıyor. Bilgi ve becerilerin güncelliğinin sağlanması, sistemin küresel rekabet gücü olan kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulması, Yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecek olması eğitimle istihdam bağlantısının güçlendirilmesi bunlardan sadece birkaçı.

Aslında bu sorunlar 40-50 yıldır sürekli tartışılan ve konuşulan konulardır. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda her plan döneminde bunlara benzer pek çok konunun tartışıldığını bunun da plan metninde yer aldığını görürüz.

Mesela, 1985-1989 yıllarını kapsayan 5. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde ‘’Üniversitelerin bilimsel araştırma ve iş hayatı ile yakın ilişki içinde olması, yükseköğretimdeki mevcut kapasitenin insan gücü ihtiyaçları ve istihdam imkanları doğrultusunda düzenlenmesi, uygulamalı derslerin iş yerleri ile üretim içinde yapılması gibi hususlar hedef olarak belirlendiğini görüyoruz. Nitelikli bir eğitim, ekonomik ve sosyal gelişimin de itici gücü ve toplumda herkesin özellikle de ailelerin ve öğrencilerin arzusu. Eğitim ve istihdam ilişkisinin kurulması, verimlilik ve üniversite mezunlarının alanlarında istihdam edilebilmeleri açısından da çok önemli.

Dünyada üniversiteler, eğitimin kalitesi (%25), mezunlarının iş bulma oranı (%25), öğretim kadrosunun kalitesi (%10), araştırma sayışı (%10), kaliteli yayın sayısı (%10), dışarıdaki etki (%10) ve üniversitenin yayınladığı kitap ve makalelerden yapılan alıntı sayısına (%10) göre değerlendiriliyor. Burada da kalite ve istihdam unsurunun ön plana çıktığı görülüyor.

Sayısal olarak ülkemiz yükseköğretimde çok önemli bir noktaya gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yayımladığı 2019 Yılı Programı’na göre 18-22 yaş aralığı nüfusu kapsayan yükseköğretimde okullaşma oranı örgün öğretimde %45’e ulaşmıştır. Açık öğretimle birlikte düşünüldüğünde bu oran daha da artmaktadır. Ancak nitelik ve eğitim-istihdam ilişkisi hala sorun olmaya devam etmektedir.

“Önemli görev yapacak”

OSTİM Teknik Üniversitesinin önceliği kaliteli bir eğitimdir. Üniversite kurulmadan önce yapılan çalışma ve toplantılarda öğrencilerine çok iyi akademik bilgi, çok iyi teknik bilgi, çok iyi pratik bilgi verecek bir üniversite tasarlanmıştır.

OSTİM Teknik Üniversitesi mezunlarının, alanı ile ilgili her türlü donanıma sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, özgüveni olan girişimcilik kültürü almış, dünyanın her yerinde çalışabilen problem çözme yeteneği olan kişiler olarak hayata atılmaları hedeflenmektedir. Üniversitemiz eğitiminin kalitesi, mezunlarının iş bulma oranının yüksekliği ile önde gelen kurumlarından biri olacak, ülkemizin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasında önemli bir görev yapacaktır. OSTİM Teknik Üniversitesinin, 6.200’ü aşan işletmesi ve 60.000’den fazla çalışanı ile OSTİM OSB içinde kurulmasının da belirlenen hedeflere ulaşmada büyük katkısı olacaktır.”

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.