Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

“OSTİM Bizim KOBİ Laboratuvarımız”

Ostim Editör
08 Nisan 2015 10:37

 25 yıllık kamu deneyimiyle 28 Ocak 2015’te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na (KOSGEB) atanan Recep Biçer, Yeni Türkiye’nin inşasında KOBİ’lerin üretim gücünün belirleyici olduğu görüşünde. “Bu misyonla göreve sahadan başlıyoruz.” diyen Başkan Recep Biçer, OSTİM’in sadece Ankara değil tüm Türkiye’de yerli ve milli üretim konusunda önemli lobi faaliyetlerini gerçekleştirdiğini kaydetti. Bu bağlamda OSTİM Yönetiminin çabalarını yakından takip ettiğini söyleyen Biçer, “OSTİM bizim KOBİ laboratuvarımız.” dedi.

OSTİM Gazetesi’ne konuşan, kurumsal desteklerle ilgili bilgiler veren, KOBİ’lere ilişkin görüşlerini aktaran Recep Biçer, “Göreve geldiğimizde Türkiye’deki işletmelerin %99’unu oluşturan KOBİ’lerin önemini biliyorduk. OSTİM’e bakarak da üretimdeki güçlerini gördük.” diye konuştu.

Yerli ve milli üretimin lobisi
OSTİM’in sadece Ankara değil tüm Türkiye’de yerli ve milli üretim konusunda önemli lobi faaliyetlerini gerçekleştirdiğini, bu bağlamda OSTİM Yönetimi’nin çabalarını yakından takip ettiğini söyledi. Biçer, özellikle kümelenme konusunda OSTİM’in öncü rolüne vurgu yaparak KOSGEB’in “İşbirliği-Güçbirliği” desteklerinin de kümelenmeye büyük katkı sağlayacağını belirtti.

OSTİM’in, üretim dinamizmi ve sanayi tecrübesiyle KOSGEB için her an yanı başında bulunan bir laboratuvar özelliği taşıdığını bildiren Recep Biçer, tüm destek programlarını sahanın ihtiyaçlarına göre ve kolay erişilebilir biçimde yapıldığını söyledi.

KOBİ’ler ekonominin ana aktörleri
Türkiye’deki işletmelerin dağılımına ilişkin istatistikleri paylaşan Recep Biçer şu bilgileri verdi: “KOBİ’lerin oranı %99'un üzerindedir. KOBİ’ler ayrıca ekonomimizde, toplam istihdamın %76’sını, toplam katma değerin %55’ini, toplam cironun %64’ünü gerçekleştirirken, toplam yatırımların ise %54’ünü gerçekleştirmektedir. KOBİ’lerin toplam ihracattaki payı ise %60’dır.”

Recep Biçer Nasıl bir Sanayileşme? sorusunun yanıtını 3Y başlığı altında verdi. Başkan Biçer, 3Y’nin temel felsefesini “Sanayisiyle dünya ihracatından daha fazla pay alan, özgün tasarımlı, yüksek katma değerli ürünleri çoğaltmak ve çevreye duyarlı bir sanayi anlayışına geçişi hızlandırmaktır.” şeklinde özetledi.

Biçer, şunları kaydetti: “Biz bunu 3Y (Yerli, Yenilikçi ve Yeşil) üretim şeklinde formüle ediyoruz. Yerli, Yenilikçi ve Yeşil üretimi artırmak ve üretirken de kalkınmada sürdürülebilirliği sağlamak istiyoruz. Hedefimiz, bugün %4’ler düzeyinde olan yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız içindeki payını AB ülkelerinde olduğu gibi en az %15’ler seviyesine çıkarmaktır.

“Başarı hikayeleri oluşmaya başladı”
KOSGEB Destekleri hakkında da açıklamalarda bulunan Recep Biçer, programların ilk aşamasının girişimcilik eğitimleri olduğunu söyledi. Biçer şöyle konuştu: “Bu eğitim programlarının içeriğini KOSGEB belirliyor ve bugünkü örneğimizde olduğu gibi belediyeler veya sivil toplum kuruluşları eğitim programlarını düzenliyor. Son 3 yıl içinde girişimcilik eğitimlerinden yararlananların sayısı 125 bine ulaşmış durumdadır.

KOSGEB bu dönemde işletmelere, girişimcilere, KOBİ’lere yönelik projeleri olan meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara, geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere; Genel Destek Programı, KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı ve Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı başlıkları altında destekler sağlamaktadır.

KOSGEB’in bu destek programları dışında, işletmelerin; üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen; KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği çerçevesinde “Kredi Faiz Destek Programları” bulunmaktadır.”

Bu girişimcilik destekleri sayesinde gerçekten de çok güzel başarı hikâyeleri de yaşanmaktadır. Mesela Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Sultan Daniş, KOSGEB desteğinden yararlanarak bir süt işleme tesisi kurmuş. Sultan ablamızın söylediği çok güzel bir söz var var: Bu destek olmasaydı, ben evimde bir köşeye çekilmiş, ölümü bekliyor olacaktım. İşte böyle hikâyeleri, böyle cümleleri duydukça, bizim de çalışma azmimiz artıyor.

Girişimcilik üniversite müfredatına girdi
Girişimciliğin artık akademik düzeyde ele alındığını bilgisini veren Recep Biçer, “2013 yılında 83 üniversitede girişimcilik dersleri müfredata alınarak ders olarak okutulmuş, bu dersleri başarı ile geçen adaylara “Girişimcilik Sertifikası” verilmiştir. Üniversitelerde “Girişimcilik” dersinin müfredata konularak okutulması KOSGEB için son derece önemlidir. “ dedi.

“KOBİ’ler için yeni pazar oluşturmak, rekabet yaratmak için, Ar-Ge ve inovasyonun geliştirilmesi de önemli bir husustur.” diyerek sözlerini sürdüren KOSGEB Başkanı, küreselleşen dünyanın yenilikçi ürün ve hizmet üretmeyi gerektirdiğini vurguladı.

KOSGEB’in, KOBİ’ler ve inovasyon kavramının kesişiminde bulunan bir kamu kuruluşu olarak inovasyon alanında önemli bir yere sahip olduğu görüşünü aktaran Recep Biçer, “Bu faaliyet döneminde de KOSGEB olarak Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) İşbirliği Protokolleri ve Ar-Ge İnovasyon İşbirliği Protokolleri vasıtası ile girişimcilerin ve KOBİ’lerin Ar-Ge, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerine destek sağlamıştır. Yine aynı dönemde KOSGEB, hizmet ve desteklerimizi hedef kitlemize yerinde sunabilmek için açılan 10 yeni Hizmet Merkezi Müdürlüğü açılmış, böylelikle 81 ilde, 88 hizmet merkezi müdürlüğü ile hizmet vermeye devam etmektedir. 27 İlde 44 TEKMER kurulmuştur.” dedi.

Holdingler lokomotif, KOBİ’ler yük vagonu
Devlet ve büyük holdinglerimizi geleceğe doğru hiç durmadan ilerleyen, ekspres bir lokomotife benzeten Biçer, “KOBİ’leri de öyle sanıyorum ki ülkenin yükünü taşıyan, birbirlerine piyasa şartlarında eklenmiş ve her biri yek, diğerlerinden farklı ve birbirinden değerli malzemeler taşıyan yük vagonlarına benzetebiliriz.” açıklamasını yaptı.

“Uluslararası normlara uygun
üretim yeteneğimiz var”

Ülkemizin, dünyanın 16., Avrupa’nın ise 6. büyük ekonomisi olduğunu ve 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflediğini anımsatan Recep Biçer, “Yeniden büyük Türkiye inşa edilirken, KOSGEB, girişimciye cansuyu vermeye devam edecek, üreticiyle güç birliği yapacak.” dedi.

Ülkemiz ihracatının büyük bölümünün sanayi ürünlerinden oluştuğuna işaret eden Başkan Biçer, 170 ülkeye 7 binin üzerinde ürün ihraç eden ülkemizin, bu ihracatın yarısından fazlasını ABD ve Avrupa’ya yaptığını ifade etti. “Bu durum uluslararası normlara uygun mal üretme yeteneğimizin olduğunun açık bir göstergesidir.” diyen Biçer şu tavsiyede bulundu:

“Ancak, Ar-Ge, inovasyon, marka oluşturma ve tasarım gibi rekabet gücü artırıcı noktalarda tüm sektörlerimizin geliştirilmesi, ayrıca bunun için uygun ortam ve desteklerin sağlanması gerekmektedir. Diğer taraftan dünya pazarlarına ve müşteri taleplerine duyarlı olma, pazar ve ürün geliştirme, teknolojik yeniliklere ve değişime açık olma, ulusal ve uluslararası alanlarda işbirliği yapma ve kurumsal yönetişim ilkelerine göre yönetme anlamında ise iyileştirmeler yapmak gerekmektedir.”

Girişimcilere 100 bin lira
30 bin liraya kadar hibe desteği, 70 bin liraya kadar da geri ödemeli destek sağlıyoruz. 70 bin lira kredi, sıfır faizli, ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 4 yıl vadeyle sağlanıyor. Bu şartlarda bir krediyi, artık insana babası bile vermiyor ama devlet baba veriyor. Şunun da altını çizmek istiyorum: Kadın ve engelli girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yapıyor ve oransal olarak yüzde 10 daha fazla destek sağlıyoruz.

“Fırsatçılara pirim vermeyin!”
Ne iş planı yapmak ne de KOSGEB desteklerine başvurmak için KOSGEB hizmet merkezlerinden başka birilerine ihtiyaç yok. Böyle organize olmuş fırsatçılarla ciddi mücadeleye başladık. KOSGEB’e ait olmayan sosyal ağlara ve KOSGEB’le ilgili olmayan adreslere ve kişilere kimse pirim vermemeli. Bu yönde iş yapanlar ivedilikle bize bildirilmeli, haklarında hızla yasal işlem yapılmaktadır.

RAKAMLARLA KOSGEB

  •  KOSGEB veri tabanına kayıtlı 778 bin 905 işletme var.
  •  2010’dan bugüne 70 bine yakın işletmeye 1.2 milyardan fazla destek sağlandı.
  •  17 bin kişi KOSGEB destekleriyle girişimci oldu; 271 bin lira destek verildi.
  •  2500 işletmeye Ar-Ge desteği verildi.
  •  182 işletme KOSGEB destekleriyle işbirliği yaptı.

 

Recep Biçer
1967 yılında Ankara’da doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1996-1998 yılları arasında Northeastern University’de (Boston-ABD) “İktisat Politikası ve Planlama” dalında lisansüstü öğrenim gördü. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı’nda, tez aşamasında doktora çalışmasına devam etmektedir. 1990 yılında başladığı kamu kariyerinde önemli çalışmalara imza atan Recep Biçer, son olarak Milli Piyango İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.