Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Çelikçiler Yerli Girdinin Artırılmasını İstedi

TÇÜD Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, “Türkiye’nin yerli girdi kullanımını artıracak, kurulu kapasitesini azami ölçüde kullanacak, doğrudan ve dolaylı çelik ihracatının yükselmesine imkân sağlayacak bir sistemin acilen kurulmasına ihtiyaç duyuluyor.” dedi.
Ostim Editör
08 Nisan 2015 10:02

“Dünya önlemleri artırdı, Türkiye dışında kalamaz”

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, “Türkiye’nin yerli girdi kullanımını artıracak, kurulu kapasitesini azami ölçüde kullanacak, doğrudan ve dolaylı çelik ihracatının yükselmesine imkân sağlayacak bir sistemin acilen kurulmasına ihtiyaç duyuluyor.” dedi.

Yayan, TÇÜD Dergisi’nin Mart sayısında kaleme aldığı makalede, dolaylı çelik ihracatına ilişkin bilgiler paylaştı. Dolaylı çelik ticaret verilerinde, en önemli göstergelerden birisinin dolaylı çelik ihracatının, ilgili ülkenin çelik tüketimine oranının oluşturduğunu kaydeden Yayan, “Dünyanın en büyük 10 çelik üreticisinin dolaylı çelik ihracat miktarlarının görünür çelik tüketimleri içerisindeki payı da bir anlamda ülkelerin gelişmişlik düzeylerini yansıtıyor. Büyük çelik üreticileri arasında, dolaylı çelik ihracatının, görünür çelik tüketimi içerisindeki payı en yüksek ülkelerin başında Güney Kore yer alıyor. Güney Kore tükettiği çeliğin %31’ini diğer sanayi mamulleri içerisinde dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyor.” dedi.

Güney Kore’yi %26 oranındaki payları ile Japonya ve Almanya, %21 ile ABD ve Rusya’nın takip ettiği bilgisini veren TÇÜD Genel Sekreteri; Çin’in dünyanın en büyük dolaylı çelik ihracatçısı konumunda bulunmasına rağmen, yüksek tüketim miktarı nedeniyle, ihracatın tüketimi içerisindeki oranı %7 seviyesinde kaldığını, Türkiye’de ise, bu oran %5 gibi son derece düşük bir seviyede seyrettiğini vurguladı.

Veysel Yayan, Güney Kore, Almanya ve ABD gibi ülkelerde dolaylı çelik ihracat oranının yüksekliğinin, bu ülkelerin çeliği katma değeri daha yüksek bir biçimde ihraç ettiğini göstermesi açısından önem taşıdığına işaret etti. Yayan, şu görüşleri aktardı: “Dolaylı çelik ihracatının doğrudan çelik ihracatına oranının, dünyada ortalama %77 seviyesinde iken, Türkiye’de %31 gibi düşük bir seviyede bulunması, dünyanın en büyük 7’inci ihracatçısı konumunda bulunan çelik sektörümüz tarafından üretilen ürünlerin, tüketici sektörlerin ürünleri içerisinde katma değeri yüksek bir formda ihracatından çok, çelik ürünü olarak ihraç edildiğini, bu yönüyle tüketici sektörler ile çelik sektörünün daha iyi bir entegrasyon ve birliktelik sağlamasına ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor.“

Çin faktörü koruma önlemlerine yöneltti
İthalatı teşvik eden ve ithalatın kolaylaştırılması yönünde talepler gündeme getiren yaklaşımların, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu koşullar ile bağdaşmadığına dikkat çeken Yayan, dünyanın bütün ülkelerinde damping soruşturmalarının oldukça yaygın ve etkili bir şekilde uygulanırken, haksız uygulamalara maruz kalan Türkiye’nin bu uygulamaların dışında kalmasının beklenmesinin anlaşılamadığını dile getirdi.

Veysel Yayan şöyle devam etti: “Dünyada Çin faktörü nedeniyle, tüm ülkeler birbiri ardına sanayilerini korumaya yönelik önlemler alıyor. Tüm dünyada bu yönde adımlar atılırken, Türk çelik sektörünün hiçbir şey yokmuş gibi davranması, iç piyasasını Çin’e ve dampingli satış yapan diğer ülkelerin üreticilerine açması gibi bir yaklaşımı kaldırması mümkün görülmüyor.

Bu açıdan, yerli tedarik imkânları var iken, Türkiye’de halen %100’e yakın ithal girdi ile çalışan kuruluşların bulunduğu hususunun göz ardı edilmemesi gerekiyor. İthalata dayalı sözkonusu sınai üretim yapısının daha fazla yurtiçi üretime yönlendirilmesine ihtiyaç duyuluyor.

“Sıfır vergi uygulamaları hedeflerle bağdaşmıyor”
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi’nin yol açtığı tahribatın, gecikmeli de olsa fark edilerek, uygulamaya son verilirken, bu defa, bazı büyük projelere, ihracat sayılan satış ve teslimler kapsamında uluslararası statü verilmesi yoluyla, sıfır vergi ile girdi sağlanmasını mümkün kılan uygulamalar, Sayın Başbakanımızın ortaya koyduğu Öncelikli Dönüşüm Programı’nın hedefleri ile bağdaşmıyor. Tüm kayıp ve kaçakların giderilerek, Türkiye’nin yerli girdi kullanımını artıracak, kurulu kapasitesini azami ölçüde kullanacak, doğrudan ve dolaylı çelik ihracatının yükselmesine imkân sağlayacak bir sistemin acilen kurulmasına ihtiyaç duyuluyor.”

Dünya Çelik Derneği (worldsteel), 2013 verilerine göre; en fazla dolaylı çelik ihracatı yapan ülkeler arasında 67 milyon ton ile Çin Halk Cumhuriyeti ilk sırada yer alıyor. Çin’i, 31 milyon ton ile Almanya, 24 milyon ton ile Japonya, 23 milyon ton ile Güney Kore ve 21 milyon ton ile ABD takip ediyor. Bölgeler itibariyle ise, 136 milyon tonluk dolaylı çelik ihracatı ile ilk sıradaki Asya’nın ardından, 119 milyon ton ile Avrupa Birliği ve 38 milyon ton ile NAFTA bölgesi takip ediyor.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.