Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Enerji Kümelerine Politika Önerildi

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Türk Endüstri Kümelerinin İhracat Potansiyelinin Geliştirilmesi Projesi tamamlandı.
Ostim Editör
09 Temmuz 2015 09:56

T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Güney Kore Strateji ve Finans Bakanlığı (MOSF), Güney Kore Kalkınma Enstitüsü (KDI) eşgüdümünde yürütülen Bilgi Paylaşım Programı (KSP) kapsamında yer alan Yenilenebilir Enerji Sektöründe Türk Endüstri Kümelerinin İhracat Potansiyelinin Geliştirilmesi Projesi tamamlandı. Proje sonunda işletmeler arasındaki rekabetçiliğin, tedarikçi kapasitesinin geliştirilmesine yönelik politika önerileri sunuldu.

Projenin kapanış semineri, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yenal başkanlığında OSTİM’de gerçekleştirildi. İki ülke temsilcilerinin yer aldığı seminerde, projenin çıktılarına ilişkin sunum yapıldı.

Bakanlık tarafından 2014 KSP için, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’nin 2013 yılında Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi tebliği kapsamında hazırlanan ihtiyaç analizi raporu altlık olarak kullanılarak; “Yenilenebilir Enerji Kümelenmeleri”nin geliştirilmesine yönelik başvuru Güney Kore Kalkınma Enstitüsü’nce kabul görülerek, ülkemizin yenilenebilir enerji konusunda mevcut durumu ortaya konuldu.

Karşılıklı ziyaretler
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü Pınar Yalman Akcengiz’in Yerel Danışman olarak yer aldığı projede; Ocak ayında ülkemizde, Nisan ayında ise Güney Kore’de gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında çeşitli kurum, sektör kuruluşları, araştırma merkezleri ve firmalarla görüşmeler gerçekleştirilip bilgi alışverişinde bulunuldu.

Güney Kore’de gerçekleştirilen temaslarda; Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı, KOBİ İdaresi Kurumu (Small and Medium Business Administration, SMBA), Küçük ve Orta İşletme Kurumu (Small and Medium Business Corporation, SBC), Kore Enerji Yönetimi Kurumu (Korea Energy Management Corporation, KEMCO), Kore DMC Dijital Kümeler Yönetimi, Kore Küçük İşletmeler Enstitüsü (Korea Small Business Institute, KOSBI), DAELIM ve HYOSUNG Uluslararası İşbirliği Şirketleri üst düzey yetkilileri ile görüşmeler yapılmış, özellike enerji sektörü ve kümelenme politikaları konusunda Güney Kore deneyimleri hakkında bilgi alındı.

Küme Koordinatörü Akcengiz, proje süresince Güney Kore tarafı ile koordineli olarak çalıştı. Proje faaliyetleri sırasında, küme üyeleri arasında yapılan anketlerle, kümenin mevcut durumu ve sektöre ilişkin kurulu güç, 2023 hedefleri ve regülasyonlarla ilgili olarak tüm veriler toplanarak raporlandı. 8 ay süren bilgi alışverişi sonucunda, kümelerin gelişimine ilişkin çözüm önerileri üretildi ve küme firmalarıyla Güney Kore tarafında işbirliği geliştirmek için ilk tohumlar atıldı.

Bakanlığın Pazara Giriş ve Uluslararası İlişkiler Dairesi uzmanlarının desteği ile tamamlanan projede, Doosan ve Daelim firmalarından getirilen VIP Alım Heyeti ile rüzgar enerjisi konusunda çalışan firmalarla ikili görüşmeler de yapıldı.

ÖNERİLER
Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi’ni geliştirmek, bu kümede yer alan işletmeler arasındaki rekabetçiliğin geliştirilmesi ve tedarikçi kapasitesini geliştirmesine yönelik politika önerileri sunmayı hedefleyen proje kapsamda; OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ve Busan’da yer alan Noksan Sanayi Bölgesi’nde yer alan enerji kümeleri karşılaştırıldı. Her iki kümenin üyelerine yönelik anketler sonucunda, mevcut durumları tespit edilerek şu öneriler geliştirildi:

  • Yenilenebilir Enerji Kümeleri sistematik olarak kurgulanmalıdır. Bir ana firma etrafında tedarikçi firmalar ile kümelenme daha güçlü hale gelecektir.
  • OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’nde olduğu gibi, sınırı sanayi bölgelerini aşıp, coğrafi bölgesel boyutta olmalıdır.
  • Kümelenme, üniversite-sanayi-kamu arasında etkin bir bağ kurabilmelidir.
  • Yenilenebilir enerji alanının yeni olmasından dolayı, küme sektörün yönlendirilmesi için aktif rol almalı.
  • Kamu desteği ile mevcut kümeler geliştirilmeli ve sanayi bölgelerinde oluşacak kümelenmelerin kurulması desteklenmelidir.
İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.