Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Firmalarımızın Rekabetçiliği Kümelenme Anlayışıyla Artırılmalıdır

Ülkemizde ihtiyaç duyulan tıbbi cihazların %15’lik kısmı yerli üretim ile sağlanmaktadır. 2023 yılında bu oranın en az 2 katına çıkarılması hedeflenmektedir.
Ostim Editör
30 Ocak 2017 10:27

Nihat Zeybekci - T.C. Ekonomi Bakanı

Medikal sanayi sektörümüzün, 250 milyon doları aşan ticaret hacmiyle imalat sanayimizin teknolojik gelişimine katkısı her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda, sektörün 2023 vizyonu da ihracatın artırılması hedefine yönelik olarak oluşturulmuştur. Diğer taraftan ülkemizde ihtiyaç duyulan tıbbi cihazların %15’lik kısmı yerli üretim ile sağlanmaktadır. 2023 yılında bu oranın en az 2 katına çıkarılması hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için devlet-sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve firmalarımızın rekabetçilik düzeylerinin kümelenme anlayışı çerçevesinde artırılması gerekmektedir. 

Devlet-sanayi-üniversite işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik sağladığımız en etkili destek mekanizmalarından birisi de kümelenme bakış açısıyla geliştirdiğimiz ‘Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği’dir (URGE). 2010/8 sayılı ‘Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’ ile kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde İşbirliği Kuruluşlarının proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık, istihdam, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı olarak uygulanabileceği bütünleşik bir destek mekanizması yürütülmektedir.

URGE ile ihracat yol haritaları ortaya çıkarılmaktadır
URGE projeleri, firmalarımızın işbirliği yaparken aynı zamanda rekabet etmeyi öğrendikleri bir destek sistemidir. Projelerde; kaliteli üretim yapan ancak ihracatı bilmeyen veya başlangıç düzeyinde ihracat yapan firmalar ile halihazırda ihracat yapan ve pazarlarını çeşitlendirmek isteyen aynı değer zincirindeki firmaların beraber hareket ettirilerek gelişimlerinin önü açılmaktadır.

URGE projelerinde ortak ihtiyaç analizi ile başlayan süreç, ortak öğrenme ve ortak pazarlama faaliyetleri ile devam etmektedir. İhtiyaç analizi sürecinde, proje katılımcısı her firma birer birer incelenirken, sektörlerinin durumu da değerlendirilmekte ve kümelerin ihracat yol haritaları ortaya çıkarılmaktadır. Bu sayede, KOBİ’ler ortak bir vizyon ve ortak bir bakış açısına sahip olarak işbirliği içinde kendi hedeflerine nasıl ulaşabileceklerini öğrenmektedirler.

Proje boyunca katılımcı firmaların üretim kapasitelerinin gelişimi ve yeni pazarlara açılabilmeleri için ortak öğrenme ve ortak pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. URGE projelerinde katılımcı firmalarımız, sektörlerine özgü olmak kaydıyla, rekabet güçlerini artıracak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden faydalanmaktadırlar.

Proje kapsamında gerçekleştirilen yurtdışı pazarlama faaliyetlerinin yurtdışı hazırlık aşamalarında Bakanlığımızın yurtdışı teşkilatı da firmalarımıza ciddi destek ve yönlendirme sağlamaktadır.

Alım heyeti faaliyetleri kapsamında ise firmalarımız, potansiyel müşterilerini üretim tesislerinde ağırlama imkânı bulmaktadırlar. Böylece, aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerimiz birlikte hareket etmeyi, ortak sorunlarına ortak çözümler üretmeyi öğrenmekte ve uluslararası platformda bölgesel güç oluşturmanın adımlarını atmaktadırlar.

OSTİM OSB başarılı adımlar atmaktadır
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in yürürlüğe girdiği 2010 yılından bugüne kadar Bakanlığımıza 370 proje başvurusu yapılmış olup bunlardan 114 tanesi tamamlanmıştır. Halihazırda 179 proje aktif olarak yürütülmektedir.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi de kümelenme ve rekabetçilik olgusunu çok iyi değerlendirmekte ve bu doğrultuda çok başarılı adımlar atmaktadır. Kümelenme konusunda ülkemizin öncü kuruluşlarında olan OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, UR-GE Tebliği kapsamında bugüne kadar medikal sanayi, iş ve inşaat makineleri, savunma ve havacılık, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri, kauçuk teknolojileri ve raylı sistemler sektörlerinde toplam 11 adet proje gerçekleştirmiştir. Bu projelerden 7 tanesi tamamlanmış olup 4 tanesi devam etmektedir.

Medikal Sanayi Kümelenmesi tarafından 2011-2014 yılları arasında gerçekleştirilen 1. kümelenme projesinin başarısı, ikinci bir URGE Projesi gerçekleştirilmesinin önünü açmıştır. Firmalarımızın kapasitelerini artırarak uluslararası rekabet gücünü geliştiren bu tip projelerin, sektörün 2023 hedeflerine ulaşmasına önemli katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz.
 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.