Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Gelecekte Var Olmak İçin İş Birliği ve Güç Birliği Yapmak Gerek

Rekabet edilmesi gereken pazarın Ankara değil tüm dünya olduğu anlaşılmış ve yalnız hareket eden firmaların ömürlerinin uzun olmadığı anlaşılmıştır.
Ostim Editör
27 Aralık 2016 14:38

Türk sanayisinin göz bebeği OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde 2000’li yılların başında oluşmaya başlayan kümelenme hareketinin son halkası OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, 2013 yılında imzalanan iyi niyet bildirgesi kurulmuştur.

Kuruluş öncesinde yapılan rekabet analizi çalışmalarında, hammadde konusunda yüzde 100 dışa bağımlı bir sektörün çok rekabetçi olabileceği ön görülmemişti. Ancak üyelerin ısrarlı istekleri, beraber hareket etmek suretiyle, ihtiyaç duyulan yeni teknolojilere daha kolay ulaşabilecekleri, ulusal ve uluslararası pazarda daha bilinir/rekabetçi olabilecekleri kısaca birlikten güç doğar vizyonu ile kuruluşunu tamamlamıştır. Son olarak 1 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda Yönetim Kurulumuza 11 Asil üye, 11 Yedek üye, 3 Denetim Asil ve 3 Denetim Yedek üyesi seçilmiştir. Kümelenmemizin gelişmesi için ele alınması gereken çok fazla konu bulunmaktadır. Bu sebeple Yönetim Kurulumuz her hafta toplanmak için çaba harcamaktadır.

Halen 50 üyesi olan Kümelenmemiz, kauçuk değer zincirinde yer alan tüm alanlarda faaliyet gösteren üyelere sahiptir. Başlangıçta OSTİM ve çevresinde faaliyet gösteren üyelere sahip iken, son bir yıl içerisinde gelen talep doğrultusunda, Ankara dışından da üye kabulüne başlamıştır.

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, çalışmalarını birçok alanda sürdürmektedir.  Kümelenmemiz 2013 yılında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından URGE projesine dahil olmuş, bu çerçevede ihracatı arttırmak adına çeşitli yurtdışı pazar araştırma faaliyetleri kapsamında çeşitli seyahatler düzenlenmiştir. Malezya, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Kazakistan, Vietnam ve Tayland bu çerçevede ziyaret edilmiştir.

Kauçuk konusunda önemli ülkelerden Malezya, Vietnam ve Tayland’da ortak hareket etmek ve kaliteli, ucuz hammaddeye ulaşmak için de görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan üyelerimizin, yeteneklerini artırmak için dış ticarete yönelik eğitimler de konusunda uzman kuruluşlar tarafından verilmesi sağlanmıştır. Yılın son faaliyeti olarak özel kauçuk hamuru hazırlama üzerine bir eğitim organize edilmiştir. Bu eğitim 3 etap halinde 2017 yılının ortalarına kadar devam etmesi planlanmaktadır. Eğitim için çok sayıda üniversiteden konusunda uzman öğretim görevlisi ile temasa geçilmiştir.

Kümelenmemizin ihtiyaçlarını, yeteneklerini (yetişmiş eleman, ekipman, ihracat kapasitesi vs.) tespit etmek amacıyla; ülkemizde bir kümelenme açısından bir ilk olan çok kapsamlı envanter çalışması yaptırılmıştır. Yapılan bu çalışmanın sonuçlarının değerlendirilmesiyle üyelerin beklentileri tespit edilmiş öncelik sırasına konmuştur. Üyelerimizden gelen talep doğrultusunda hem çevreye hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere geri dönüşüm konusunda çalışma başlatılmıştır. İlk etapta bir fizibilite çalışması yapılması için Ankara Kalkınma Ajansı’na ‘Doğrudan Faaliyet Desteği’ için bir proje hazırlanmıştır. Önümüzdeki dönem için planlanan bir diğer aktivite ise kauçuk hammaddesinin ve kullanılmakta olan diğer malzemelerin (kimyasallar, metal aksamlar vs.) ortak alınması ve kullanıma hazır hale getirilmesidir.

Önümüzdeki dönemde yurt içi ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Bu konuda Kümelenmemizin Yönetim Kurulu ve Koordinatörlüğü hedef pazarları ve katılmakta fayda olan fuarları tespit edip, ülkeler üzerine pazar araştırmaları yaptıktan sonra seyahat kararı alınmaktadır.

Kuruluşundan bugüne kısa bir süre geçmesine rağmen üyelerimiz birlikte hareket etmenin faydalarını görmeye başlamışlardır. Rekabet edilmesi gereken pazarın Ankara değil tüm dünya olduğu anlaşılmış ve yalnız hareket eden firmaların ömürlerinin uzun olmadığı anlaşılmıştır.

Gelecekte var olmak için iş birliği ve güç birliği yapmak gerekmektedir. Hedefimiz; tüm üyelerimizin alınan kararlara katkıda bulunmasıdır. Bu sebeple Yönetim Kurulu toplantılarımız tüm üyelerimize açıktır.

Kümelenmemize çok sayıda kurum ve kuruluş destek olmaktadır. Hiç kuşkusuz en büyük desteği OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü vermektedir. Bu vesile ile OSTİM OSB Yönetim Kuruluna ve Bölge Müdürlüğü’ne teşekkürü bir borç biliriz.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.