Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Gündemimiz ‘Yerli-Teknoloji-Etkin’ Bir Yaklaşımın Desteklenmesi

"Ankara’nın başkent oluşu, başta yenilenebilir olmak üzere enerji teknolojilerinin üretimini gerçekleştiren sanayi kuruluşlarının bölgeye bölgeye konumlanmasında önemli bir kriter olmuştur."
Ostim Editör
08 Kasım 2016 14:34

Arif Şayık - Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Dünyada hızlı nüfus artışı ve sanayi ile teknolojinin hızlı gelişimi sonucunda enerjiye olan talep ve bağımlılık her geçen gün artmaktadır. Özellikle günlük yaşantımıza her geçen gün daha fazla nüfuz eden teknoloji, enerjinin gün geçtikçe çok daha kilit bir role sahip olacağını göstermektedir.

Dünya üzerinde çok az ülke enerji kaynakları açısından kendi kendine yetebilmeye yakın konumdadır. Ülkelerin büyük bir çoğunluğu enerji taleplerinin önemli bir kısmını ithal edilen enerji kaynaklarından karşılamaktadır. Bu durum, ülkeler açısından önemli ekonomik yükler meydana getirirken; enerji üretimi ve tüketimi sonucunda ortaya çıkan sera gazları açısından da dünyayı çevresel olarak etkilemektedir.

Ülkemiz ve Ankara Kalkınma Ajansı olarak bölgemiz açısından bakıldığında, küresel enerji politikalarında olduğu gibi biz de enerji güvenliğini, ekonomik büyümeyi sürdürmek için makul fiyatlarda yeterli ve güvenilir enerjinin teminini hedefliyoruz.

Bu kapsamda, bölgemizde; enerji talep ve arzı arasındaki farkın azaltılmasını, optimum enerji karışımının (portföyü) elde edilmesini, sera gazı salınımını kontrol altına alabilecek, enerji ve kaynak yoğunluğu azaltılarak, enerji verimliliğinin ve tasarrufunun artırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasını, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini, enerji altyapısının geliştirilmesi için uygun yatırımların tespitini, araştırma-geliştirme ile enerjide yeniliğin teşvik edilmesini, enerji fiyat dalgalandırılmalarına karşın kırılganlığın azaltılmasını, enerji sektörünün iyi bir yönetişim altyapısına sahip olmasını hedefleyen teknolojilerin geliştirilmesini ve projeleri teknik ve finansal açıdan destekliyoruz.

Ülkemizde Ajansımızın da aralarında olduğu birçok aktör, ekipman, malzeme ve hizmetlerin yerlileştirilmesi stratejisini benimseyerek çeşitli teşvikler ve destekler sunmaktadır. Diğer sektörlere yansıyacak çarpan etkinin farkındalığı ile de sunulan bu destekler enerji piyasalarının özellikle son yıllardaki hızlı dönüşümünde büyük pay sahibi olmuştur. Bu bağlamda, bölgemizde en öncelikli gündemimiz ‘yerli-teknoloji-etkin’ bir yaklaşımın desteklenmesi şeklindedir.

‘Yerli-teknoloji-etkin’ enerji piyasalarını yapılandırma sürecinde, araştırma-geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinden başlayarak, enerji alanında ithalatın ikame edilmesi neticesinde maliyetlerin azalmasına kadar çok uzun bir değer yapısından bahsedilmektedir. Ülkemiz, enerji talebinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırırken, uluslararası ölçekte de Asya-Avrupa-Afrika arasında enerji koridoru olma hedefi ile kıtalar arası enerji hatları geçiş güzergâhındadır. Diğer taraftan, dünyada ve ülkemizde artan nüfus, ekonomik dengelerin hızlı değişimi ve büyüme trendleri enerjiye olan hem iç hem de dış talebin artarak devam edeceğini göstermektedir. Bütün bu unsurları Ankara’nın teknoloji geliştiren ve üreten altyapısı, nitelikli beşeri sermayesi ve jeopolitik konumu ile birleştirdiğimizde enerji sektörünün gelişimi ve dönüşümünde Ankara oldukça etkin bir söz sahibi olacaktır.

Ankara bölge planımızda, arz-talep güvenliği açısından sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir enerji sistemi yönetimi, kentsel gelişimin öncelikleri arasında ele alınmıştır. Diğer taraftan Ankara, hem konvansiyonel enerji üretiminde hem de yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımında, bunların ‘yerli-etkin-teknoloji’lerinin geliştirilmesinde söz sahibi bir altyapı ve kapasiteye sahiptir. Ankara’nın başkent oluşu, piyasanın düzenleyici ve denetleyici kuruluşlarının, sektörün köklü şirketlerinin, nitelikli insan kaynağının ve başta yenilenebilir olmak üzere enerji teknolojilerinin üretimini gerçekleştiren sanayi kuruluşlarının bölgeye konumlanmasında önemli bir kriter olmuştur. Ankara’da özellikle güneş, hidrolik, biyogaz ve biyokütle alanlarında oldukça yüksek kapasiteli enerji üretimi gerçekleşmesi açısından; yenilenebilir enerjide çeşitlendirilmiş bir üretim yelpazesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum hem enerji arz güvenliği hem de iklim değişikliği ve çevre açısından tanımlanmış stratejileri eylemsel olarak destekleyici bir tablo ortaya koymaktadır.

Netice olarak, Ankara ‘yerli-teknoloji-etkin’ yaklaşımların sonucu olarak enerjide kendi kendine yetebilen bir yapıya kavuşurken; Ajansımız gelecek adımlarını ‘akıllı’ kent gelişimi ve dönüşümüne yönelik olarak odaklamıştır. Ankara’daki sanayi bölgelerimiz, teknokentlerimiz ve kümelerimizin liderliğinde elbette Ankara, diğer teknoloji odaklı alanlarda olduğu gibi, enerji sektörü ‘akıllı’ dönüşümde de oldukça büyük söz sahibi olacaktır.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.