Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

KDV'de Denge Talebi

Medikal üreticileri KDV’de denge talep ediyor
Ostim Editör
09 Temmuz 2015 16:10

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Şahin, “Ülkeye katma değer sağlama çabası içindeyken bütün malzeme ve hizmetleri alırken yüzde 18 KDV ödüyoruz. Satışlarda bir kısmı yüzde 8 KDV ile satarken, örneğin protez ortez parçalarında yüzde 0 KDV ile satış zorunluluğu daha işin başında yüzde 18 gibi ciddi bir kayıpla üretim, imalatın çok sıkıntılı hale gelmesine sebep oluyor. Bu oranın alışta nasıl yüzde 18 ise satışta da yüzde 18 olması makul ve doğru olacaktır.” dedi.

OSTİM Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Şahin, kümenin 88 firmanın oluşturduğu bir birliktelik olduğunu, OSTİM çatısı altındaki firmaların kabiliyet, yetenek, makine ve teçhizat alt yapılarıyla birbirinden farklı ürün yapabildiğini ve 5 kıtaya ihracat yapabildiklerini kaydetti.

Devletin desteklenmesi gereken öncelikli alanların başında sağlık alanını ele almasının üreticilere cesaret verdiğini belirten İlhan Şahin, “Bu bizleri memnun etmiştir. Bu sorumluluk duygusu içerisinde; fiziki alanlarımızı, Ar-Ge birimlerimizi, makine ve teçhizatlarımızı nitelikli elemanlarımızı bir araya getirerek, yetenek ve kabiliyetlerimizi geliştirerek imalatta standardizasyon ve üretimde verimlilik esasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

“Niteliksiz ithal ürünlere tebdir alınmalı”
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Piyasa Denetleme Kurulu’nun etkinleştirilerek kaliteli üretimin devamının takip edilmesini öneren Küme Başkanı şunları söyledi: “Bu değerlendirmeler biraz daha ülkemizin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu tıbbi cihazlar ve ülkemizde üretilenler arasında bir mukayese yapılıp; firmaların kabiliyet ve yeteneklerine göre satın alma garantisi sağlanarak savunma sanayiinde olduğu gibi pek çok ürünün de üretimi yapılarak ülkemizde üretilenler envanteri güçlendirilebilir. Bunlar yapılırken kaliteli üretim yapan üreticilerin motivasyonlarının bozulmasına neden olan, yurt dışından gelen niteliksiz ürünlerin ülkemize girişiyle ilgili tedbirlerin ivedikle alınması zorunludur.”

Eşit KDV talebi
Şahin KDV oranlarıyla ilgili de şunları anlattı: Ülkeye katma değer sağlama çabası içindeyken bütün malzeme ve hizmetleri alırken yüzde 18 KDV ödüyoruz. Satışlarda bir kısmı yüzde 8 KDV ile satarken, örneğin protez ortez parçalarında yüzde 0 KDV ile satış zorunluluğu daha işin başında yüzde 18 gibi ciddi bir kayıpla üretim, imalatın çok sıkıntılı hale gelmesine sebep oluyor. Bu oranın alışta nasıl yüzde 18 ise satışta da yüzde 18 olması makul ve doğru olacaktır.”

Üreticiler olarak küresel araneda başarılı olacaklarına inandıklarını bildiren Şahin, “Sektörde ülkemizi de aranan bir marka haline getirmemiz gerekiyor. Bu amaçla OSTİM Medikal Kümelenmesi olarak ortak Showroom Projesi’ni geliştirdik. Projeyle hem ülke içinden gelen hem de yurt dışından gelecek talepleri ilgili firmalarla buluşturmayı, en hızlı ve kaliteli ürünler temin etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

“Yabancılar önce kendi üreticilerine bakıyor”
Ürün göndermek istedikleri birçok ülkenin, tedarik süreçlerinde önce kendi üreticilerini araştırdıklarını ve ithalatı zorlaştırdıklarını anımsatan İlhan Şahin, Türkiye’de ise tersi bir durum yaşandığını savundu. Şahin, mevcut durumu şu ifadelerle açıkladı: “Eğer ihraç edeceğimiz ülkede o ürün üretiliyorsa, akla hayale gelmeyecek zorluklar çıkarılıyor, vergiler konularak ürün satışımızı aylarca hatta yıllarca engelleniyor. Fakat bu durum ülkemizde o kadar kolay ki… Sağlık malzemelerini satmanın karlı bir iş olduğunu düşünen bir kişi internetten Çin, Tayvan, Kore, Hindistan gibi ülkeleri araştırıyor ve ürün varsa hemen bir distribütörlük anlaşması yapabiliyor. Bir kuruş vergi ödemeden birkaç gün içerisinde ulusal bilgi ağına kayıt yaptırarak evinin bir odasında depo oluşturuyor. Hiçbir yatırım hiçbir istihdam hiçbir Ar-Ge ve hiçbir sigorta ödemeden ülkede üretilen ürünün birkaç kuruş altında fiyat vererek yerli üretimi baltalayabiliyor. Ülkemizde üretilen, buna rağmen yurt dışından hiçbir engele takılmadan gelen ürünlerin kontrol altına alınması ve engellenmesi isabetli ve yararlı olacaktır.”

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.