Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Rekabetçiliğin Yolu Verimlilikten Geçiyor

"OSTİM’in tamamen teknolojik firmaların yer aldığı, ‘dumansız fabrika’ şeklinde tarif edilebilecek; çevreye sıfır karbon salınımı ve kirlilik yükü veren, enerjiyi minimum kullanan, maksimum verimli bir sanayi bölgesi olması nihai hedefimiz."
Ostim Editör
08 Kasım 2016 12:55

Adem Arıcı - OSTİM OSB Bölge Müdürü

Üretimin en önemli girdisi enerjidir. Ülkemizde üretim, girişimcilik ve sanayileşme kavramları denildiğinde organize sanayi bölgeleri ve bu bağlamda 5.200 işletmesiyle OSTİM akıllara gelmektedir.

Türk sanayisine öncü markaları armağan eden OSTİM’in bu yeteneğine ivme kazandıran dinamiklerden biri; mayasında ‘Ahilik’ olan kurumsal kültürüdür. Kaynakları etkin ve verimli kullanım, çevreye ve canlılara duyarlılık… Bu anlayış OSTİM’in enerji başlıklarında da güçlü bir şekilde görülmektedir.

Enerjide ülke olarak dışa bağımlıyız. Elde etmek, ciddi mali yükü olan bir süreci beraberinde getiriyor. En kolay enerji, tasarruf ettiğiniz enerjidir.

OSTİM OSB olarak; enerjinin ‘geleceğin sektörü’ niteliğini taşıması, Bölgemizde enerjiye yönelik firmalarımız ve Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’nin varlığından dolayı, bütün operasyonlarımızda enerjinin verimli kullanımına ilişkin uygulama ve düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.

OSTİM’in yenilenme ve dönüşüm projesi kapsamında; zorunlu olmamamıza rağmen bütün imar planlarına bir şart koyarak çıtamızı yükselttik. Bu şarta göre artık; OSTİM’de yeniden yapılacak eski işyerlerinde veya boş olan parsellere yeni yapılacak binalarda enerji verimliliğine duyarlı yapı malzemeleri kullanılacak. Ayrıca işletmelerin kendi enerjilerini üretecekleri güneş panellerini çatılara koyulacak. OSTİM’in tamamı yenilendiğinde, bütün çatılarımızda güneş panellerini göreceğiz.

Yoğun üretim süreçleri içerisinde olan firmalar, bu tempoda birçok şeyin farkında olamayabiliyorlar. Oysa çok küçük dokunuşlarla ciddi enerji verimliliği elde edilebilirler. Enerji Yönetim Birimimiz, bu boşluğu kapatmak, bilinç oluşturmak için sürekli sahada…

Bu birimimizle haftalık olarak en çok enerji tüketen firmalarımıza bir takım ziyaretler yapıyor, mevcut durumlarını analiz ediyoruz. Onlara verimlerini artıracak öneri ve projeleri sunuyoruz. Bu çalışmalarla eş zamanlı bir diğer faaliyetimiz de sürdürülebilirlik üzerine yürüyor…

OSTİM’in tamamen teknolojik firmaların yer aldığı, ‘dumansız fabrika’ şeklinde tarif edilebilecek; çevreye sıfır karbon salınımı ve kirlilik yükü veren, enerjiyi minimum kullanan, maksimum verimli bir sanayi bölgesi olması nihai hedefimiz. Çatılara güneş paneli zorunluluğu getirmemiz, gün ışığını daha fazla kullanmaya yönelik uygulamaları firmalarımıza anlatmamızın, OSTİM OSB’nin yüksek performanslı yeşil binasını yapıp, buradaki firmalara ve diğer kurumlara yapıları buna göre inşa etme tavsiyelerimizin altında bu hedef yatıyor. 

Kümelenme faaliyetleri, OSTİM’in Türkiye’de iddialı olduğu ve fark oluşturan yönlerinden biri. Bölge olarak 2007 yılında gerçekleştirdiğimiz rekabet analizi sonucunda, ilk etapta sektörde kümelenme hareketini başlattık. Bugün itibarıyla altı başlıkta kümelenme çalışmalarımız başarıyla sürüyor.

Türkiye’de bu işi en iyi yapan kurumlardan biriyiz… Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi de OSTİM’in bu anlamda ilk organizasyonlarından biri. Küme vasıtasıyla sektörel firmalarımızı daha rekabetçi hale getirmeye, onların uluslararası ticaret kabiliyetlerini yükseltmeye, ihracat potansiyellerini artırmaya yönelik projelere destek sağlıyoruz. Bu destekleri vermekten, diğer bölgelere örnek olmak adına mutluluk duyuyoruz.

Kümelenmemizde oluşan bilgi ve tecrübeleri OSTİM OSB’de örnek uygulamalara da kapı açıyor. Yeşil Bina, temiz üretim teknolojileri üzerine kurgulanan Ostim Teknopark kümemizin başarılı çıktıları arasındadır.

Değişmeyen bakış açımız, en önemli vizyonumuz; milli ve yerli üretim katkılarını artırabilmeyi, firmalarımızı, Bölgemizi, sanayimizi daha rekabetçi yapabilmektir.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.