Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Sektöre Katkı Verecek Projelerin Yanındayız

OSTİM olarak Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi’nin yaptığı her çalışmanın, her projenin sonuna kadar arkasındayız, arkasında durmaya da devam ediyoruz.
Ostim Editör
27 Aralık 2016 14:47

Adem Arıcı - OSTİM OSB Bölge Müdürü

Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, OSTİM’de en son yeşeren küme. Şu anda en aktif, en hızlı, en proaktif olan kümelerden biri.

Kauçuk her sektörde var, hammaddede dışa bağımlılığımız sebebiyle; ‘Kauçuk sektöründe bir kümelenme olmalı mı olmamalı mı?’ diye çok tartışmıştık. Son yapılan çalışmalar ve geldikleri nokta itibarıyla; kümelenmeye olan ihtiyacın, sektörel anlamda birliktelik gerekliliğinin, hem firmalar hem küme yönetiminin yaptığı çalışmalarla tespit etmiş durumdayız.

Kümenin kuruluşundan bu yana süreci takip ediyorum. Buradaki en büyük talep şuydu: Özellikle firmaların ihtiyaç duydukları ortak tesisler var. Bunlardan biri ‘Hamur İşleme Tesisi’ idi… Bu tesisi kurmak, yönetmek bir firmanın yapabileceği bir şey değil. Tam kümelenme mantığında; amaç, ortak ihtiyaçların ortak karşılanması, maliyetlerin düşürülmesiydi. Kümelenmenin de özünde bu var. Ona uyan bir ihtiyaçtan kaynaklandı.

Kauçuğun hammaddesinin tamamında yurtdışına bağımlıyız. Kümelenme, ‘Ortak hammaddelerimizi, ortak ihtiyaçlarımızı belirleyelim ve ortak satın alalım. Daha ucuza alalım, daha rekabetçi olalım. Rakiplerimize oranla pazarda daha fazla pay alalım’ yönündeki bir görüşle ortaya çıktı. Şu anda geleceğe dair önemli projeleri tasarlama durumuna geldi. Kauçuk denildiğinde, OSTİM ve civarında akla gelen en nitelikli firmaların içinde bulunduğu bir gruba dönüştü.

Bölge olarak Ekonomi Bakanlığı’nın ihracatı ve uluslararası rekabeti teşvik ettiği URGE projelerini genel anlamda destekliyoruz. Bakanlığın verdiği kadar OSTİM OSB olarak destek sağlıyoruz. Bölge olarak bu destekleri severek, isteyerek ve inanarak sağlıyoruz.

Kümelenmemizde Bir URGE projesi tamamlandı. Bu projenin birkaç seyahatinde firmalarımızla birlikte olma şansına sahip oldum. Çin ve Malezya ziyaretlerimizde kauçuğun hammaddesinin üretimini yerinde gördük ve sektörel fuara katılım sağladık. Bu organizasyonların ardından bu birlikteliğin devam edip daha iyi noktalara getirme ile ilgili firmalardaki heyecanı ve ışığı görerek çok mutlu olduk.

Firmalar, özellikle URGE projesi kapsamında veya başka başlıklarda yurtdışına gittikleri zaman bir araya gelmeden doğan sinerjinin karşılığını gördüklerinde daha iyi motive oluyorlar. Kümelenmenin değerini daha iyi anlıyorlar. Aldıkları o enerjiyle ülkemize dönüyorlar; daha çok üretmeye başlıyorlar, işbirliklerini geliştiriyorlar, birlikte proje yapma kültürleri daha çok artıyor.

Bunun sonucunda firmaların çoğu mevcutta ihracat yapanlar kapasitelerini artırdılar. Yeni pazarlar buldular. Yeni ülkeleri ihracat portföyüne eklediler. Sonuç itibariyle ikinci URGE ile ilgili çalışmalar tekrar başladı.

OSTİM olarak Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi’nin yaptığı her çalışmanın, her projenin sonuna kadar arkasındayız, arkasında durmaya da devam ediyoruz. Biz bunu inanarak yapıyoruz. Bu konuda destek veren Koordinatörümüze, Proje Uzmanımıza, Yönetim Kurulu Üyelerimize ve bütün firmalarımıza teşekkür ediyoruz.    

Kümemizin bundan sonraki çalışmalarına ve projelerine her türlü katkıyı, desteği sağlamayı hazırız. Onlar için buradayız, sektöre katkı verecek her türlü projelerin yanında duracak ve desteklerimizi devam ettireceğiz.

OSB olarak kümeden beklentimiz; firmalarımızın daha çok ihracat yapmaları Daha çok kişiye istihdam sağlamaları ve üretim yapmalarıdır. Bölgemizden kauçukla ilgili bir marka çıktığında gurur duyuyoruz.

Firmalardan çok önde, onlardan hızlı düşünerek, onlar için gelecekteki potansiyel tehlikeleri, tehditleri veya fırsatları onlar adına araştırıp biz aslında onlara rehberlik önderlik yapıyoruz.

Bundan sonrası firmalarımızın gayretlerine kalıyor…

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.