Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Sektörün Offset Uygulamalarıyla Desteklenmesi Gerekiyor

Hükümetimiz yeni sağlık politikalarıyla yerli tıbbi cihaz üretimini destekliyor. İlave olarak tıbbi cihaz sektörünün offset uygulamalarıyla da desteklenmesi gerekiyor.
Ostim Editör
31 Ocak 2017 10:51

Gürsel Baran - Ankara Ticaret Odası Başkanı

Ankara son yıllarda, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan önemli bir sanayi şehri haline geldi. Tekstil, mobilya ve gıda gibi geleneksel sektörlere, savunma sanayi, iş ve inşaat makineleri, tıbbi cihazlar gibi ileri teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek sektörler eklendi.

Geniş bir ürün yelpazesini ve teknolojiyi içinde barındıran tıbbi cihazlar sektörü dünyada hızla gelişen dinamik bir sektör… TÜİK’in yaptığı bir araştırmaya göre, katma değer açısından 13. sırada geliyor. Katma değerinin yanı sıra ihracat potansiyeli de yüksek. Ancak yerli üretimimiz dünyada yeterince tanınmıyor. Ara malların ve yatırım mallarının çoğu yurt dışından ithal edildiği için üreticilerimizin dışa bağımlılığı yüksek. Pek çok sektörde olduğu gibi bu sektörde de kalifiye eleman ihtiyacı karşılanamıyor. Tüm bu nedenlerden dolayı üretim potansiyeli tam olarak kullanılamıyor.

Hükümetimiz yeni sağlık politikalarıyla yerli tıbbi cihaz üretimini destekliyor. İlave olarak tıbbi cihaz sektörünün offset uygulamalarıyla da desteklenmesi gerekiyor. Zira tıbbi cihazlar, sağlık harcamaları içinde önemli bir yer tutuyor.

Ankara, tıbbi cihazlar sektörü içerisinde gerek üretim gerekse dış ticaret açısından önemli bir konumda bulunuyor. TOBB kayıtlarına göre sektördeki işyerlerinin yüzde 27’si Ankara’da faaliyet gösteriyor. Firmalarımız ağırlıklı olarak tıbbi, cerrahi, dişçilik ve veterinerlik mobilyaları, tıbbi alet ve cihazlar, soğutucu ve dondurucu ekipmanlar, tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletleri, protez dişler üretiyor. Ankara, Türkiye içindeki payı yüksek olan bazı alt sektörlerde de ön plana çıkıyor. Örnek olarak ışınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazlar, iğneler, kateterler, kanüller, solunum cihazları, gaz maskeleri ve ortopedik cihazları sayabiliriz.

Ankara Ticaret Odası olarak Başkent’in tıbbi cihaz ve medikal sarf malzemesi üretiminde ileri gitmesini ve yurt dışına açılmasını destekliyoruz. Bu noktada, Ekonomi Bakanlığımızın desteğiyle yürüttüğümüz Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projesi’nden söz etmek istiyorum.

2014 yılında başlattığımız proje kapsamında tıbbi cihaz ve medikal sarf malzemesi üreten 19 firmayı bir araya getirerek ortak ihtiyaç analizini, ortak öğrenme ve pazarlama çalışmalarını yürüttük. Bu firmaları dört farklı coğrafyada altı fuara götürdük ve beklenenin üzerinde bir ilerleme kaydettik. Firmalarımız, Fas, Tunus, Dubai, İran ve Hindistan’ın da aralarında bulunduğu dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapar hale geldiler. Firmalarımızın temsilcileri, fuarların markalaşma ve ürün satışı konusundaki katkısının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu, ATO çatısı altında fuara katılmanın ortak bir sinerji yarattığını, ziyaretçiler üzerinde güçlü bir algı oluşturduğunu ifade ediyorlar. URGE projesiyle, Ankara’nın medikal sektörünün ihracatını sürdürülebilir olarak artırmasını amaçlıyoruz. Sektörün Ar-Ge’ye dayalı üretim yapmasını destekliyoruz.

Ankara’da tıbbi cihazlar sektörünün geleceğinin parlak olduğu kanaatindeyim. Zira Ankara’da, sektörün yenilikçiliğini destekleme gücüne sahip önemli üniversiteler bulunuyor. Tıbbi cihazlar teknolojisine yönelik farklı disiplinlerden oluşan eğitimli insan gücü açısından ilimiz önemli bir merkez konumunda… Bu nedenle sektörün ihtiyacı olan farklı disiplinlerde eğitim görmüş ve aynı zamanda doğrudan sektör ile ilgili olan tıp ve biyomedikal mühendisliği eğitimi Ankara’ya önemli bir üstünlük kazandırıyor. Özet olarak, Ankara’mız, bu ürünleri üretebilecek teknoloji ve eğitim kapasitesine fazlasıyla sahip.

Bütün bunların yanı sıra Ankara, büyük boyutlarda sağlık harcamaları yapan Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle bağlantıları açısından önemli bir merkez. Ankara’da tıbbi cihazlar sektörünün gelişimine önemli katkıları olacak sektörlerden bilişim ve savunma sanayi sektörleri, Ankara’nın gücünü artırıyor.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.