Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Yüksek Teknolojili Ürünler Üretmeliyiz

Önümüzdeki dönemde 4 milyar lira’nın üzerinde bir tıbbi cihaz alımımız olacak. Bunun önemli bir kısmını yerli üretime çevirebilirsek cari açığımız açısından önemli bir katkı olur.
Ostim Editör
31 Ocak 2017 10:44

Nurettin Özdebir - Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Sağlık sektörünün hizmet sunumu kısmında ülkemiz dünyaya örnek olacak, hatta birçok gelişmiş ülkenin know-how almaya çalıştığı bir seviyeye geldi. Kamu ve özel 850 bin civarında çalışanı olan bu sektör hizmet alanında çok güzel şeyler yapıyor. Ülkemizde ayrıca sağlık turizmiyle de ilgili güzel açılımlar da yaşanıyor. Mekânsal sıkıntıları da Sağlık Bakanlığı yeni şehir hastaneleri ile çözmeye çalışıyor. 

Ancak, biz üreticiler olarak bu sektörün sürekliliğini sağlayacak üretim bacağında çok fazla mesafe alamadık. Teknolojimiz aslında iyi ve ülkemizde sağlık sektörüyle ilgili üretilen ürünler konusunda da gerçekten çok becerikli firmalarımız var. Geçen yıl OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin açmış olduğu sergide gördüğüm ürünler hakikaten beni çok gururlandırdı. Fakat özellikle MR ve tomografi gibi büyük aletler konusunda hala eksiğimiz var. Sağlık Bakanlığımız burada, Ulaştırma Bakanlığı’nın raylı sistemlerde yaptığı gibi alımlarda yüzde 51 yerlilik şartını koyarsa yabancılar yerli partnerlerle bunları da Türkiye’de üretmeye başlar.

“Politikalar üretmemiz gerekiyor”
Önümüzdeki dönemde 4 milyar lira’nın üzerinde bir tıbbi cihaz alımımız olacak. Bunun önemli bir kısmını yerli üretime çevirebilirsek cari açığımız açısından önemli bir katkı olur. Asıl önemlisi bu sektör çok stratejik bir öneme sahip. Bu nedenle mutlak surette daha da geliştirebilmek için politikalar üretmemiz gerekiyor. Bunun için sektörün indirimli KDV sorunu başta olmak üzere, ürünlerin akreditasyonu, tıbbi deneyler gibi konularda yaşadığı sorunların çözülmesi gerekiyor.

2008 yılında kurulan OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi hem bu alanda üretim yapan firmaların bir araya gelerek bir sinerji yaratmasına, hem de sektörün sorunları ve çözüm önerilerinin gündeme getirilmesine önemli bir katkı sağlamıştır. Zaman zaman çeşitli etkinliklerine katıldığım kümenin çalışmalarını çok önemsiyorum. Ankara Sanayi Odası olarak biz de 2013 yılında medikal sektöründe faaliyet gösteren firmaların katılımı ile Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) kapsamında ‘Ankara Biyoteknoloji ve Medikal İhracatı Geliştirm’ proje çalışmasını gerçekleştirmeye başladık.

Amacımız, sektördeki yerli firmalarımızın üretimde orta ve ileri düzey teknolojiyi kullanarak, katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarlarında sürdürülebilir ihracat gerçekleştirmelerini sağlamaktır. 3 yıllık süre içinde, projede yer alan firmaların ihtiyaç analizleri yapılmış; artıları, eksileri, piyasadaki durumları analiz edilerek çeşitli eğitimlerle bilinçlendirilmişlerdir. Bu süreç sonunda firmalar için hedef pazarlar belirlenmiş ve her bir firma için hedef pazar araştırması yapılıp pazara giriş koşulları belirlenmiştir. Araştırmalar sonucunda firmalar ihracata yönelik bütçe ve kaynak planlama çalışmalarına yönelmiştir.
Bu çalışmaların sonunda da çeşitli ülkelerdeki fuarlara katılımlar sağlanmış ve buralarda ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.

Hem Ankara Sanayi Odası, hem OSTİM, hem diğer OSB’ler ve bu alanda üretim yapan sanayicilerimizin bu tür çabalarının sürmesi ve daha yüksek teknolojili ürünleri üretebilir hale gelmemiz gerekmektedir.

Kalkınma Bakanlığı’nda yapılan bir araştırma Ankara’nın ileri teknoloji alanında da ülkemizin lider kenti olduğunu ortaya koymaktadır. Ankara’da faaliyet gösteren işletmeler gerek Türkiye ortalaması gerekse diğer gelişmiş ekonomik bölgelere göre daha ileri teknoloji alanlarında yoğunlaşma göstermektedir. Çalışan sayısı bakımından değerlendirildiğinde Ankara ileri teknoloji istihdamında açık ara liderliğini sürdürmektedir.

Ankara, bölgesel sanayi içinde ileri ve orta-ileri teknoloji alanlarında en çok yatırım yapan bölgedir. Son yıllarda Ankara’da ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin toplam işletmeler içindeki oranı hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu konum, önümüzdeki yıllarda Ankara’yı yüksek katma değerli ürün üretiminde ve ihracatında lider yaparak ülkemizin sürdürülebilir büyüme ve yüksek ihracat hedeflerine ulaşmasında anahtar kent haline getirmektedir.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.