Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Zeybekci: “OSSA Çalışmalarıyla Örnek Teşkil Etmiştir”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (OSSA), URGE Desteğini uygulamaya başladığımız ilk andan itibaren çalışmalarıyla diğer kümelere örnek teşkil etmiştir." dedi.
Ostim Editör
09 Mayıs 2017 10:59

Nihat Zeybekci - T.C. Ekonomi Bakanı

Katma değeri yüksek, inovasyon ve teknoloji odaklı bir ihracat modeline kalıcı olarak geçmemiz, sanayimizde sıçrama yaratabilecek nitelikteki girişimcilerimizin küresel bir kimlik kazanmasıyla mümkün olacaktır. Bu sıçramayı sağlamanın en temel koşulu ise, ileri teknolojiye dayalı ve marka odaklı ürünlerin üretiminden geçmektedir. Bununla birlikte, ihracatın artırılması sadece büyük ölçekli firmalar ile değil, daha çok sayıda KOBİ’nin ihracat faaliyetinde bulunması ile mümkündür. Ekonomi Bakanlığı olarak bu yaklaşımla KOBİ’lerimize sağlanan desteklere ayrı bir önem vermekteyiz.

Türkiye’nin mevcut ihraç ürün gamıyla var olduğu tüm pazarlarda KOBİ’lerimizin ihracat şansı bulunmaktadır. Ancak benzer ürünlerle yeni pazarlara girmek veya mevcut pazarlardaki paylarını artırmak söz konusu olduğunda KOBİ’lerimizin yönlendirilmesi ve desteklenmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bakanlık olarak biz de KOBİ’lerin küresel ticaretten daha fazla pay alabilmeleri ve ticari perspektiflerini genişletmeleri amacıyla çeşitli destek mekanizmalarını uyguluyoruz.

Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirini destekleyen; inovasyon, tasarım ve markalaşmaya değer veren bir yaklaşım ile katma değerli ürün ihraç etme nihai hedefini taşıyan bir sisteme sahibiz. Bu çerçevede kamu özel sektör işbirliği anlayışı ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz.

Bu işbirliğini sağladığımız en etkili destek mekanizmalarından birisi de kümelenme bakış açısıyla geliştirdiğimiz ‘Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Desteğidir’. Giderek daha karmaşık, bilgiye dayalı ve dinamik bir hal alan ekonomik kümelenme olgusu, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmaları konusunda en önemli gündem maddelerinden birisi haline gelmiştir.

Kümelenme modeli ileri teknoloji alanında geliştirilmelidir
Bu alanda URGE Desteği ile hayata geçen projeler, Bakanlığımızın son yıllarda ihracatın arttırılması için yaptığı en etkili çalışmalardan birisidir. UR-GE Projeleri ile İşbirliği Kuruluşları önderliğinde firmalarımızın dünya pazarlarına açılmaları hedeflenmektedir.

Türkiye, kümelenme modelini sektör bazında, öncelikle de yüksek teknoloji alanında geliştirmelidir. Bu sayede, dünya ile teknoloji yoğun, yenilikçi ve markalı ürünlerle rekabet edecek, yüksek katma değer üretecek bir yapıya geçiyor olacağız. Böylece daha fazla ve daha nitelikli doğrudan yabancı yatırım da çekebilecek bir ortam da doğmuş olacaktır.

Dolayısıyla kümelenme mantığıyla oluşturduğumuz UR-GE Desteği ile hedefimiz, ekonomimizin uluslararası arenada daha güçlü, kaliteli ve nitelikli ürünler vasıtasıyla rekabet edebilmesini temin etmektir.

İçinde bulunduğumuz dönemde ekonomik kalkınmaya kamu kesimi, işbirliği kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, araştırma kurumları ve hatta bireylerin de dâhil olduğu ortak bir çalışma bütünü sayesinde erişebileceğimiz gerçeğinden hareketle, destek mekanizmamızda işbirliği kuruluşlarımıza kritik bir rol verilmiştir.

UR-GE ile çözüm odaklı faaliyetler organize edilmektedir
UR-GE Desteği’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, faaliyetlerini aktif bir biçimde sürdüren işbirliği kuruluşu OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği’nin (OSSA) üç adet URGE Projesi Bakanlığımız tarafından destek kapsamına alınmıştır. Bu projelerden ikisi başarılı bir şekilde tamamlanmış olup, bir proje ise faaliyetlerine tüm hızıyla devam etmektedir. Gerek savunma sanayi firmalarımızın, gerek sivil havacılık sektörüne tedarik sağlayan firmalarımızın yer aldığı projelerde ‘ortak sorun, ortak fırsat’ anlayışıyla çözüm odaklı faaliyetler organize edilmektedir.

Projeler kapsamında yapılan detaylı çalışmalarla hem firmalarımız, hem de kümenin kendisi için yol haritaları oluşturulmuş; firmaların üretim kalitelerini artırmaya yönelik sektöre özgü eğitimler ve danışmanlık faaliyetleri de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, sektörlerin hedef pazarlarında yurtdışı pazarlama faaliyetleri yapılmış ve potansiyel alıcıların Ankara’da bir araya getirildiği uluslararası alım heyetleriyle sektörün uluslararası arenada bilinirliği artırılmıştır. Böylece firmalarımızın tek başına açamayacağı kapılar, Bakanlığımızın URGE Desteği ile açılmaktadır.

URGE Desteği ile getirdiğimiz bir diğer yeni anlayış ise desteklerin proje bazlı olarak sağlanmasıdır. Proje bazlı bakış açısı sayesinde, firmalarımızın işletme faaliyetlerini proje odaklı ve fizibilite mantığına dayalı olarak yürütmelerini sağlayarak proje kültürü kazanmalarına vesile olacağız. Bu kültürün yerleştirilmesinin firmalarımızda belli bir program dahilinde amaca yönelik planlama anlayışını geliştireceğine inanıyorum.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği, URGE Desteğini uygulamaya başladığımız ilk andan itibaren çalışmalarıyla diğer kümelere örnek teşkil etmiştir. Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz ‘URGE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri’ çalışmalarımız kapsamında 2 yıl üst üste iyi uygulama örnekleri arasında yer almıştır.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği’ne kümelenme ve URGE Desteği'ne aktif katılımları için teşekkür ediyor, UR-GE Desteği’nin ilk yürürlüğe girdiği andan itibaren gösterdikleri ilgiyi önümüzdeki günlerde de devam ettirmelerini bekliyorum.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.