Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

OSTİM'e “ihracat potansiyeli” araştırması

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümesi (İŞİM) ve Çankaya Üniversitesi, DTM destekli “İŞİM Kümesi Firmaların Uluslararası Rekabet Güçlerinin Arttırılması” projesi kapsamında gerçekleştirdikleri ihtiyaç ve swot analizi sonuçlarını firmalarla paylaştılar.
Ostim Editör
30 Aralık 2011 00:00

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümesi (İŞİM) ve Çankaya Üniversitesi, DTM destekli “İŞİM Kümesi Firmaların Uluslararası Rekabet Güçlerinin Arttırılması” projesi kapsamında gerçekleştirdikleri ihtiyaç ve swot analizi sonuçlarını firmalarla paylaştılar.

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), DTM tarafından desteklenen İŞİM Kümesi Firmaların Uluslararası Rekabet Güçlerinin Arttırılması” projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İŞİM Küme Koordinatörü Bülent Çil’in koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında 39 firmayla birebir görüşmelerle ihtiyaç ve swot analizi çalışmaları gerçekleştirildi. Firmaların ihracat potansiyellerini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen proje çalışmalarında, firmaların mevcut durumları ortaya koyularak, ihtiyaç tespitleri yapıldı.
OSTİM yönetim binası toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilay Alüftekin, firmalar üzerinde gerçekleştirdikleri ihtiyaç ve swot analizi çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Proje kapsamında İş ve İnşaat Makineleri alanında çalışan 39 firmayla birebir görüşmeler yaptıklarını söyleyen Alüftekin, firmaların ihracat potansiyelleri açısından mevcut durumlarını ortaya koyduklarını belirtti. İhracat yapan firma sayısının azımsanamayacak boyutta olduğunu ve firmaların genel olarak bu alanda kendilerine güvendiklerini gördüklerini söyleyen Alüftekin, sadece istenen kaliteyi yakalamak konusunda zaman zaman zorlandıklarını dile getirdi. Alüftekin, firmaların kalite ve rekabet konusunda Avrupa pazarında zorlandıkları için yurt dışı pazar olarak en çok Ortadoğu ile çalıştığını, bugünlerde Ortadoğu’da yaşanan sıkıntıların da firmaları olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.
Alüftekin, firmaların eğitim ve danışmanlık konusundaki taleplerini de şöyle özetleri: “Artık firmalar sadece bilgi seviyelerini arttıracak eğitimlere sıcak bakmıyorlar. Sonuca yönelik danışmanlık hizmeti istiyorlar, çünkü sürekli eğitimler verilmiş, danışmanlık çalışmaları yapılmış fakat sonuca odaklanmadığını düşünüyorlar. En çok istedikleri danışmanlık hizmeti, küme olarak yurt dışında bir ortak mağaza açılması. Bütün firmaların ürünlerinin sergilendiği, iş bağlantılarının yapıldığı bir mağaza istiyorlar. Dış ticaret konusunda sıkıntı yaşadıkları nokta sözleşmeler. Yani hukuki açıdan nasıl bir sözleşme yapmalıyız, bu sözleşmelerde bir aksama olduğunda nasıl çözüm bulabiliriz gibi konularda danışmanlık hizmeti istiyorlar.”
Alüftekin, aile şirketi yapısının da gelişme ve kurumsallaşma konusunda çok önemli bir engel teşkil ettiğini, genç kuşağın bazı yenilikler yapmak isteğine karşın, eski kuşağı ikna etmekte zorlandığını belirtti.
Üniversiteye güven tam
Proje ortağı olarak çalışmalara destek veren Çankaya Üniversitesi’nin, bu tarz projeleri bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğünü belirten Alüftekin, 2007 yılından beri sanayiyle iç içe çalışmalar yaptıklarını söyledi. Hatta bazı bölümlerin öğrencilerinin bitirme projesi olarak OSTİM firmalarının sorunlarını çözümlerine yönelik çalışmalar yaptığını dile getiren Alüftekin, üniversite – sanayi işbirliğinin bölgesel kalkınmada çok önemli bir ayak olduğunu sözlerine ekledi. Alüftekin, firmaların üniversiteye bakışını da şöyle değerlendirdi: “OSTİM firmaları Çankaya Üniversitesinin kendileri için yaptığı çalışmaların farkında. Hiçbir ücret almadan, ayaklarına giderek bu analiz çalışmalarının yapılmasını, gerektiğinde danışmanlık hizmeti verilmesini, öğrenci projeleriyle sorunlarına çözümler aranmasını çok önemsiyor. Yani üniversitemiz bu bölgede büyük bir güven kazanmış durumda.”
Alüftekin, firmaların kümelenme çalışmalarından beklentilerini de şöyle dile getirdi: “Kümelenme açısından baktığımızda da sonuçlarda dikkatimizi çeken konu ortak pazarlama anlayışının eksikliği oldu. Küme bir genel anlamıyla bir ortaklıktır, ortak pazarlama, ortak satış, ortak tedarik beklentisi var. Kümelenme süreci henüz çok yeni. Ortak bazı çalışmalar yapılıp net sonuçlar elde edildiğinde, firmaların kümelenme sürecine daha sıcak bakacakları kesin.”
İŞİM Küme Koordinatörü Bülent Çil, çalışma sırasında firmaların çok önemli ve özel bilgilerini kendileriyle paylaştığını, bu sebeple firma bazında sonuçların gizliliğine kendilerinin de çok önem verdiklerini söyledi. Çil, bu sebeple sonuçların her firma için ayrı ayrı düzenlendiğini ve dosyalandığını belirterek, toplantı sonunda her firmaya çalışma sonunda ortaya çıkan firma analizlerini imza karşılığında teslim etti.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.