Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

2012'de 9 OSB tamamlanacak

Bakanlık olarak, OSB'lerin niteliğini artırmaya çalıştıklarını belirten Sanayi Bakanı Nihat Ergün, "2012 yılında tamamlanması planlanan 9 OSB ve 6 KSS projesi ile yaklaşık 17 bin 500 kişiye iş imkânı sağlamış olacağız" dedi.
Ostim Editör
02 Aralık 2011 00:00

Bakanlık olarak, OSB'lerin niteliğini artırmaya çalıştıklarını belirten Sanayi Bakanı Nihat Ergün, "2012 yılında tamamlanması planlanan 9 OSB ve 6 KSS projesi ile yaklaşık 17 bin 500 kişiye iş imkânı sağlamış olacağız" dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2012 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Dünya ülkeleri olarak, üretim ve tüketim gibi en temel ekonomik terimlerin dahi sürekli şekil ve muhteva değiştirdiği, yeni anlamlar yüklendiği bir süreçten geçildiğini söyleyen Nihat Ergün, teknolojik ilerleme, sosyal ve kültürel değişimler ile küreselleşme sürecinin, her gün yeni tehditler ve fırsatlar çıkardığını söyledi.
TÜBİTAK'ın hibe destek ödeneği 67 kat arttı
Bakan Ergün, TÜBİTAK'ın hibe destek programlanılın bütçesi 2002 yılında 12 milyon TL iken, bu ödeneğin 2011 yılında yaklaşık 67 kat bir artışla 800 milyon TL'ye yükseldiğini söyledi. Ergün, "2002 yılında ülkemizde kurulu teknopark sayısı sadece ikiydi. Bugün ise 32'si faal olmak üzere 43 teknoparkımız mevcuttu. Bütün bu projelerin meyvelerini fazlasıyla topladığımızı ifade etmek isterim. Mesela 2008 yılından bugüne kadar kurulan 108 Ar-Ge merkezinde yapılan Ar-Ge harcaması 5 milyar TL'ye ulaşmıştır. 2010'da Ar-Ge harcamalan 2000 yılına göre 3 kat artarak 9 milyar TL'yi aşmıştır. Aynı dönemde, Ar-Ge harcamasının GSYİH'ye oranı binde 48'den binde 84'e ulaşmıştır. Bu rakamı, 2017'de yüzde 2'ye, 2023'te ise yüzde 3'e çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
17 bin 500 kişiye iş imkânı sağlanacak
Bakan Ergün, bakanlık olarak, hem mevcut OSB'lerin niteliğini artırmaya hem de ekonomik açıdan doğru yerlere OSB kurmaya çalıştıklarını belirtti. Bugüne kadar altyapısı tamamlanan 143 OSB projesinin 73 tanesini tamamladıklarını açıklayan Ergün, şunları söyledi: "Üstyapı ve altyapı inşaatı tamamlanan 441 Küçük Sanayi Sitesinin (KSS) de 92 tanesini biz tamamladık. OSB’lerde 1 milyona, KSS’lerde ise 500 bine yakın istihdam sağlandığını görüyoruz. 2012 yılında tamamlanması planlanan 9 OSB ve 6 KSS projesi ile de yaklaşık 17 bin 500 kişiye iş imkânı sağlamış olacağız. Bu yıl, OSB'lerde bulunan boş parselleri girişimcilerimize indirimli veya bedelsiz olarak tahsis etmeye başladık. Bu uygulamayla 60 il merkezi ve 117 ilçede yer alan 196 OSB'de 10 bine yakın parseli girişimcilere tahsis etmeyi planlıyoruz. Ayrıca OSB’lerde daha önce tahsis edilmiş ancak yatırım yapılmayan parsellerin arsa tahsislerini de iptal etmeye başladık. Bugüne kadar 47 bölgede mevzuata aykırı 273 adet parselin tahsisini iptal ettik. Kendiliğinden oluşmuş sanayi bölgelerinin ıslah OSB kimliği kazanmalarının da önünü açtık, gelen talepleri değerlendirmeye başladık."
Türkiye'de ihracat arttı
Türkiye'de yatırım, üretim ve ihracatın arttığını dile getiren Bakan Ergün, ancak bu artışın, nicelik sahasına olduğu kadar nitelik sahasına da yansıması gerektiğini belirtti. "2023 yılında 500 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacaksak, bunu sadece daha fazla üreterek değil, daha yüksek katma değerli üretim yaparak sağlayabiliriz" diyen Ergün, bilim ve teknoloji kapasitesinin artırılması halinde Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfusun, doğal kaynakların ve coğrafyanın değerinin, mevcut durumun çok üstüne taşınabileceğini dile getirdi.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.