Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

COVID-19’un Verimliliğe Etkisi OSTİM’de Ölçülecek

OSTİM Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri TÜBİTAK’a sundukları 'COVID-19 Krizi’nin İmalat Sanayi Verimliliği Üzerindeki Etkisi: OSTİM Sanayi Bölgesinde Bir Uygulama' projesini hayata geçiriyor.
Ostim Editör
16 Nisan 2021 16:41

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünsal Sığrı, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rıza Bayrak, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Şahin, Arş. Gör. Seray Yeşilırmak ve Dr. Ümit Ercan’ın yer aldığı projede, OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren imalat sanayi firmalarının üretim etkinliği ve verimlilikleri geçmiş dönem değerleriyle karşılaştırılarak ölçmek amaçlanıyor. Ölçüm sonucunda ortaya çıkan etkinlik ve verimlilik kaybı üzerinde COVID-19 krizinin etkilerini ortaya koyması planlanan projenin; krizin çalışanların işe tutunma davranışları ile örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkilerini incelemek ve son olarak etkinlik ve verimlilik kayıpları ile işe tutunma ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirmesi bekleniyor.

İmalat sanayine politika önerileri geliştirilecek

Proje Yöneticisi OSTİM Teknik Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rıza Bayrak, projenin hem OSTİM imalat sanayi firmalarının etkinlik iyileştirmelerine yönelik mikro iktisadi öneriler hem de gelecek dönemde yaşanabilecek benzer muhtemel salgın veya kriz durumlarında yaşanabilecek kayıpların azaltılmasına yönelik, Türkiye’deki imalat sanayi sektörü ve politika yapıcılara yönelik sektörel bazda politika önerileri geliştireceğini belirtti. Ayrıca bu proje ile iktisat, işletme ve endüstriyel psikoloji alanlarından beslenen disiplinler arası ve uygulamalı bir “Davranışsal İktisat” çalışması olduğunu ifade eden Bayrak, elde edilen sonuçlarla, gelecek dönem alanda yapılacak akademik çalışmalara yönelik bir kısım öneriler de oluşturacağını vurguladı.

Projede orta ve büyük ölçekte 100 firma yer alacak

OSTİM İmalat sanayi sektöründeki orta ve büyük ölçekte 100 firmanın dâhil edildiği projede firmalara ait geliştirilen girdi ve çıktı seti, firmalardan yüz yüze mülakat tekniği ile temin edilmesi planlanıyor. Projede firmalar üç farklı incelemeden geçirilerek teknik etkinlik, teknolojik etkinlik, saf etkinlik, ölçek etkinliği ve toplam faktör verimliliği değerleri tahmin edilecek. COVID-19 krizinin etkileri hem mikro seviyede firmalar bazında hem de sektörel bazda projede irdelenmiş olacak.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.