Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Destek Programı Başvuruları Tamamlandı

OSTİM 4 proje hazırladı… Başarılı projelerle müzakereler 2016’da başlayacak…
Ostim Editör
12 Ağustos 2015 16:02

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kümelenme Destek Programı başvuruları 10.07.2015’de sona erdi. Toplam bütçesi 25 Milyon TL olarak açıklanan program kapsamında başarılı olan her bir proje için ne kadar bütçe kullandırılacağı ise değerlendirmeler sonrasında belli olacak. Nihai olarak belirlenen bütçenin ise %50’si Bakanlık tarafından, %50’si ise Kümelenme Birlikteliği üyeleri tarafından karşılanacak. OSTİM’den programa 4 kümelenme projesi başvurdu.

“Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmak” amacı ile uygulanan program kapsamında, mevcut ve yeni oluşum içindeki kümelenmeler programdan faydalanmak için proje başvurularını tamamladılar.

Ön değerlendirmeler 3 ayda bitecek
“Kümelenmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sağlıklı bir şekilde gelişerek koordinasyon kapasitelerinin arttırılması, Kümelenme birlikteliğinin üniversite, özel sektör ve kamu nezdinde kapsayıcılığının genişletilmesi, Küme aktörleri (üniversite, özel sektör, kamu kurumları) arasındaki işbirliğinin arttırılarak güçlendirilmesi” özel hedefleri çerçevesinde hazırlanan başvuruların ön değerlendirme sürecinin 3 aylık bir süreçte tamamlanması bekleniyor.

Ön değerlendirmeyi geçen başvuruların Seçici Kurul tarafından vizyon ve stratejik hedefler açısından değerlendirileceği 2. aşamanın ardından ise başarılı projeler ile müzakere sürecinin başlatılması ve nihai iş planlarının hazırlanması süreçleri gerçekleştirilecek.

Bu doğrultuda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları tarafından 2016 yılının başında başarılı projeler ile müzakere sürecine başlanmasının beklendiği ifade edildi.

OSTİM’DEN 4 KÜMELENME PROJESİ

OSTİM’de 2007 yılından beridir büyük ölçüde kendi kaynakları ve faaliyet bazlı olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Programı katkıları ile yürütülen kümelenme çalışmalarını “daha ileri noktalara taşıyabilmek ve sürdürülebilir gelişiminin sağlanması” amacı doğrultusunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı’na Medikal, Enerji, Savunma ve Raylı Ulaşım sektörlerinde olmak üzere 4 adet proje hazırlandı.

Her biri kendi sektöründe ülkemiz ve KOBİ’lerin yararına önemli açılımları bünyesinde barındıran proje başvuruları;

  • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi koordinatörlüğünde, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin koordinasyonunda “Tıbbi Cihaz Sektör Odağında Ankara Sağlık Teknolojileri Kümelenmesi”,
  • OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Derneği koordinatörlüğünde “OSTİM Temiz Teknolojiler Kümelenmesi (CleanTech)”,
  • Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi Derneği koordinatörlüğünde “Milli Tren” ve
  • OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği koordinatörlüğünde “Savunma ve Sivil Havacılık” başlıklarından oluşuyor.

Sağlık Teknolojilerinde tıbbi cihaz ihtisas tasarım yarışmalarından ve ileri düzey mesleki teknik eğitimlerden standartlaşma ve sertifikasyon eylem planına, Kümelenme Yönetim Kapasitesinin artırılmasından MedTechEuropa Ankara Organizasyonunun yapılmasına, Üniversite hastaneleri için klinik değerleme ve adaptasyon merkezi kurulumundan Üniversiteler arası tıbbi cihaz araştırma ve uygulama merkezi gibi sektörde ihtiyaç duyulan çok sayıda teknoloji merkezi kurulmasına kadar konular yer alıyor.

CleanTech’de Stratejik yol haritası ve eylem planının hazırlanmasından Uluslararasılaşma Çalışmalarına, Ortak Satınalma Organizasyonlarından Santral Rehabilitasyonuna, Mevcut Ürünlerin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesinden Ortak Ürün Geliştirilmesine ve Ticarileştirme Öncesi Araştırma Merkezi kurulumuna kadar sektörde ihtiyaç duyulan önemli çözümler bulunuyor.

Bir diğer OSTİM projesi Milli Tren projesinde millileştirme/yerlileştirme hedefleri doğrultusunda “Mili Raylı Ulaşım Sistemlerimizin Üretilmesi” ortak amacıyla Ar-Ge/Ür-Ge çalışmalarından ortak tedariğe, test ve sertifikasyon çalışmalarından üretim yönetimine kadar organize bir ortak üretim birlikteliğini kapsıyor.

Savunma ve Sivil Havacılık’ta ise Kümelenmenin kurumsal kapasitesinin ve üyelerin yetkinliklerinin arttırılması, Ar-Ge çalışmaları ortak numune hatları oluşturulması, Üye KOBİ’lerin sivil havacılığa hazırlanması gibi önemli açılımlardan oluşuyor.

Her bir projede ilgili sektörden çok sayıda sivil toplum kuruluşu, üniversite, teknokent, OSB, STK, kamu kurum/kuruluşları vb. ile işbirliği yapılması ve gerçekleştirilecek proje faaliyetleri çerçevesinde ortak hareket edilmesi planlanıyor. Nihai yararlanıcılar ise her bir kümelenme kapsamında yer alan/almak isteyen KOBİ’ler.

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin ortak amacı
KOBİ’lerin günümüz ekonomisinin en önemli dinamikleri haline gelen kümelenme süreçlerinde, ortak ihtiyaçlara ortak çözümler üreterek yeterliliklerini arttırmak ve yenilikçi süreçlerde başarılı çalışmalar elde etmelerini sağlamak. Böylece üniversitelerden kamu kurum/kuruluşlarına, eğitim ve araştırma kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına ve tedarikçilere kadar ilgili tüm tarafları her bir proje uygulamasında ortak bir ekosistemde bir araya getirerek kümelenme çalışmalarının ülke ve bölge ekonomisinin gelişimine önemli katkılarda bulunması sağlanabilecek.
 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.