Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Dr. Uğur Aydın Standardizasyon Komitesinde

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) Sivil Hava Taşıtlarında Kabin Hava Kalitesi – Kimyasal Bileşenler’ Ayna Komitesi’nde yer alacak. Kümeyi OSSA Koordinatörü Dr. Uğur Aydın temsil edecek. Aydın, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin CEN/TC 436 - ‘Cabin Air Quality on Civil Aircraft – Chemical Agents’ teknik komitesinde gerçekleştirilen standardizasyon faaliyetlerini takip ederek teknik katkı sunacak.
Ostim Editör
24 Şubat 2021 14:18

TSE bünyesinde, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin CEN/TC 436 - ‘Cabin Air Quality on Civil Aircraft – Chemical Agents’ teknik komitesinde gerçekleştirilen standardizasyon faaliyetlerini takip etmek amacıyla MTC 182 – ‘Sivil Hava Taşıtlarında Kabin Hava Kalitesi – Kimyasal Bileşenler’ Ayna Komitesi kuruldu.

4 farklı paydaştan ilgili uzmanların bulunduğu komitede, OSSA’yı Küme Koordinatörü Dr. Uğur Aydın temsil edecek.

Ülke görüşü oluşacak

Ayna komitelerin ana hedefinin ulusal düzeydeki paydaşları bir araya getirerek ilgili konularda bir ülke görüşü oluşturulmasını sağlamak olduğunu dile getiren Aydın, “Ana üreticilerin, KOBİ’lerin, STK’ların, üniversitelerin, tüketicilerin veya standartlardan etkilenen diğer tüm grupların yetkililerinin ayna komitelerde temsil edilmesi, ülke görüşünün verimli ve şeffaf bir ortamda ülke adına faydalı bir şekilde oluşturulmasını sağlıyor.” dedi.

OSSA’nın sektörel olarak hem ulusal hem de uluslararası birçok çalışma grubunda yer alarak, görüş bildirdiğini vurgulayan Deneyimli yönetici, “İlgili konularda Avrupa standardizasyon çalışmalarını takip etmek ve teknik katkı sunarak sahip olduğumuz bilgi birikimini bu platformlarda ülkemiz menfaatleri açısından değerlendirebilmenin son derece önemli olduğunu biliyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.