Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Geri Dönüşüme Onay, Elektriğe Açık Çek

OSB Uygulama Yönetmeliği, sanayicinin omzundaki yükleri bir bir azaltıyor. Gerçekleştirilen düzenleme ile emsal artışı, OSB katılımcısının kendi ihtiyacı için elektrik üretim tesisi kurması, geri dönüşüm tesisi kurulması ve sanayicilerin karşılaştığı mağduriyetlerin giderilmesi gibi alanlarda adım atılmış oldu.
Ostim Editör
16 Nisan 2020 15:55

Organize Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliği uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesini amaçlıyor. Düzenleme ile emsal artışı, OSB katılımcısının kendi ihtiyacı için elektrik üretim tesisi kurması, geri dönüşüm tesisi kurulması ve sanayicilerin karşılaştığı mağduriyetlerin giderilmesi mümkün hale geldi. OSB’lerde döviz cinsinden arsa satışı yapılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı, arsa iptal ve iadelerinde ödenecek bedelin hesaplanmasında parsel tahsis bedeli üst limit olarak belirlendi. Bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında, tapu ve kadastral bilgiler kamu arşivinde bulunduğundan, özel OSB kurulmasına ilişkin taleplerde artık tapu ibrazı istenmeyecek. Konuyu değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yapılan değişiklikler, sanayicilerin talepleri ve güncel ihtiyaçları doğrultusunda şekillendi ve sanayici lehine önemli adımlar atıldı.” dedi.

Emsal 1.00 olabilecek

Yönetmelik değişikliğinin ekip arkadaşlarıyla titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu söyleyen Mustafa Varank, “Aldığımız tüm kararların sanayimize katma değer olarak dönmesi en büyük arzumuz. Yönetmelikle birlikte sanayi parsellerinde inşaat alanı kullanım kapasitesini arttırdık. Toplam bölge büyüklüğünün en az yüzde 10’u kadar ortak kullanım alanı ayrılan bölgelerde sanayi parsellerinde emsal 1.00 olarak belirlenebilecek. Ayrıca, emsal harici bodrum ve asma katların toplamının parselin toplam emsale esas alanının yüzde 30’unu aşmaması şartı ile zemin altı ilk bodrum kat ve tek asma kat gibi unsurlar emsal hesaplamasının haricinde tutuldu. Yine OSB katılımcılarının, kendi ihtiyaçları için rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkân tanıdık.” diye konuştu.

Geri dönüşüme onay

Geri dönüşüm sektöründen gelen talepleri duyduklarını söyleyen Bakan, “OSB’ye ait teknik altyapı alanlarında geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri kurulabilecek. Sanayicinin mağdur olmasını engellemek adına, OSB’de kurulmasına izin verilmeyen tesisler hakkında nihai kararı Bakanlığa bıraktık. Süre uzatımı verilmesi uygulamasına yapı kullanma izni almış ancak henüz iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alamamış katılımcıları da dâhil ettik. OSB organlarının görevlerinde ve işleyişinde düzenlemeler yaptık. OSB’lerin işleyişinde dijitalleşmeye ve bürokraside sadeleşmeye gittik.” şeklinde konuştu.

OSB’lerde enerji devri

OSB’lere sağlanan kolaylıklardan birisi de güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretmenin önünün açılması oldu. Değişiklikle OSB’de yer alan sanayi ve hizmet destek parselinin boş kalan kısımlarında katılımcının kendi ihtiyacı için gerekli olan rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkân tanındı. Güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, katılımcıya ait destek ünitesi kapsamında değerlendirmeye alınacak.

Zarara “yönetmelik” siperi

 Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle OSB’lerde döviz cinden arsa satışı yapılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Yeniden değerleme oranlarındaki artış nedeni ile arsa iptal ve iadelerinde ödenecek bedelin hesaplanmasında parsel tahsis bedeli üst limit olarak belirlendi. Böylece sanayici mağdur edilmedi, OSB’lerin zarara uğraması engellendi. Ayrıca Bakanlık kredisinin, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde dış finansman ile sağlandığı OSB yapım işi ihalelerinde, kredi veren kuruluşun ihale usul ve esaslarının uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

“Sağlıktan önemli bir şey olamaz”

Varank son olarak, sanayicilerin sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: “Planlı sanayileşme, sürdürülebilir büyüme açısından büyük öneme sahip. Aldığımız kararların ekonominin bel kemiği olan sanayi sektörüne hayırlı olmasını diliyorum. KOVİD-19 sebebiyle yaşadığımız bu zorlu süreçte sanayicilerimize büyük görevler düşüyor. Üretimin devamını sağlamak adına onların yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz. Sanayicilerimizden beklentimiz ise, tesislerinde iş güvenliğini en üst seviyeye çıkartarak emekçilerimize sahip çıkmaları. Sanayi tesislerine bu dönemde uygulamaları gereken kuralları ilettik. Üretimin ve istihdamın sürekliliği kadar, emekçilerimizin sağlığının da korunması sanayicilerimizin en kritik görevlerinden biri.”

Kaynak: www.sanayigazetesi.com.tr

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.