Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

‘Offset’ zirve bildirgesine girdi‘

“KOBİ'ler için Rekabetçi Stratejiler ve Uluslararası İşbirliği İmkanları” ana teması altında, geçen ay yapılan VII. Kobi Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı.
Ostim Editör
09 Aralık 2011 00:00

 “KOBİ'ler için Rekabetçi Stratejiler ve Uluslararası İşbirliği İmkanları” ana teması altında, geçen ay yapılan VII. Kobi Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı.

Zirveyi düzenleyen TOSYÖV, KOSGEB ve TOBB ile İTO’nun imzaladığı bildirgede, “Offset anlaşmalarla yabancı yatırımlarda yerli alım oranlarının KOBİ'ler adına yükseltilmesi” istendi.
Küresel krizden sonra dünya ekonomisinin, klasik algıları değiştiren ve geleneksel stratejileri geçersiz kılan bir kökten değişim sürecine girdiği noktasında herkes hem fikir olduğunun vurgulanırken, buna bağlı olarak bütün ülkelerde ve Türkiye’de KOBİ algısının değişmekte olduğu ifade edildi.
Açıklamada, “Dünyadaki değişimin eksenine Ar-Ge ve İnovasyon; bilgi ve İletişim Teknolojileri; kaliteli, hızlı ve düşük maliyetle üretim; girişimcilik gibi temel unsurlar yerleşmiştir. Dünya üretim ve ticaretinde özellikle rekabetçilik ekseninde oluşan yeni denge ve ağırlıklar; KOBİ’lerimizi güçlü ve dayanıklı kılacak kapsamlı ve kalıcı politikaların gerekli olduğu sonucunu ortaya koymaktadır” denildi.
AB Vizyonumuz Ve Kobi’ler başlığı altında KOBİ’lere yaklaşımda Türkiye’nin temel doğrultusunun her durumda, AB Küçük İşletmeler Yasası’na paralellik arzetmesi beklendiği dile getirilerek, “Bu bağlamda girişimciliği ve KOBİ ölçeğini zenginleştiren ortamı yaratmak, dürüst girişimcilere sıkıntıya düştükleri zaman özel destekler vermek, düzenlemede ve uygulamada “önce küçük olanı düşünmek”, kamu idaresinde KOBİ departmanlarını birleştirerek, güçlendirmek, kamu politika araçlarını KOBİ ihtiyaçlarına adapte etmek, KOBİ’lerin kamu alımlarındaki ağırlığını arttırmak, KOBİ’lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak, ticari ödeme işlemlerinde KOBİ’leri öne almak, KOBİ’leri küresel pazara yakınlaştırmak, KOBİ’lerde yaratıcılık ve yenilikçiliği yükseltmek, ilke ve prensiplerinden hareketle stratejik yürüyüşünü daha da güçlendirmesini beklemektedir” denildi. Bildirgede ayrıca, ar-ge, inovasyon, telif hakları, dış ticaret - yeni pazarlar, girişimciliğin geliştirilmesi, teşvik sistemi, finansmana erişim, eğitim, bölgesel kalkınma başlıkları altında KOBİ’lere yönelik yapılması istenen düzenleme ve öneriler sıralandı.
Bildirgenin son bölümünde dile getirilen beklenti ve öneriler şöyle:
- KOBİ’lerin profesyonel yönetim sistemleri çerçevesinde kurumsallaşmasına dönük programların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, - KOBİ’lerimizin en az yararlandıkları ama derin ihtiyaç duydukları Danışmanlık Hizmetlerinin belli bir akreditasyon sistemine kavuşturulması, - KOBİ’ler lehine kabul edilebilir kapsamda yeni bir vergi düzenlemesi, KOBİ’lerin yenileştirici makine-teçhizat ve donanım yatırımlarına KDV istisnası getirilmesi - Üretim zincirinin daha geniş bir bölümünü ülke içerisinde tutacak ve KOBİ'leri öne çıkaracak tedbirlerin alınması, - Offset anlaşmalarla yabancı yatırımlarda yerli alım oranlarının KOBİ'ler adına yükseltilmesi, - KOBİ alacaklarına öncelik tanıyan yasal düzenlemelerin titizlikle uygulanması, takibi ve bir ticaret kültürü haline getirilmesi, - Kamu alımlarında KOBİ’lerin ağırlının, şeffaf bir sistemle desteklenerek artırılması, - İhracata dönük yerel kaynakları harekete geçiren KOBİ'lerin ödüllendirilmesi, - İhracatçıya verilen desteklerin aynı zamanda üretici olan KOBİ'lere kaydırılması, - Rekabet Hukukunun KOBİ’lerin mağduriyetine yol açan eksikliklerinin giderilmesi, hakim durumdaki işletmelerin bu durumlarını kötüye kullanmalarının engellenmesi, - Birleşme ve devralmaların sıkı denetimi, - Kalkınma planlarının, KOBİ'leri daha çok dikkate alan revizyonlarla tazelenmesi,

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.