Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Üniversite ve İş Dünyası 2020’de Kol Kola

80 milyar euro’luk AB Programı KOBİ’lere fırsatlar sunuyor.
Ostim Editör
12 Nisan 2016 14:49

Avrupa Birliği’nin (AB), 6 ve 7. Çerçeve Programları’nın devamında 80 milyar euro bütçeyle oluşturduğu dünyanın Horizon 2020 (Ufuk 2020); kendini geliştirmek, büyümek ve uluslararasılaşmak isteyen tüm yenilikçi KOBİ’lere etkili fırsatlar sunuyor.

Programa ilişkin OSTİM firmalarına bilgiler veren Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş, “Eskiden olduğu gibi bu programlar, sadece üniversitelerin faydalanabileceği programlar olmaktan tamamen çıktı. Üniversitelerin, yanına firma almadan hatta çoğu zaman ortaklıkların çoğunda firmaların daha fazla ön plana çıktığı konsorsiyumların ancak başarılı olabildiği bir program haline getirildi.” dedi.

AB tarafından küresel işbirlikleri yoluyla ekonomik rekabet gücünü artırma, bilgi ve deneyim birikimini ekonomik değere dönüştürmek, yeni iş sahaları ve yatırım alanları oluşturma, kaynakları verimli kullanarak bilim ve teknolojiyi pazara taşıma, toplumsal, ekonomik ve teknolojik sorunlara çözüm üretebilme bilim ve teknoloji yoluyla uluslararası arenada güç kazanma, yeni ekonomik ilişkiler geliştirmek ve yeni pazarlara açılma ve diğer ülkelerde üretilen ve kullanılan son teknolojilere erişme hedefiyle hazırladığı Çerçeve Programları’ndan biri olan Ufuk 2020 ile büyük endüstrinin yanı sıra KOBİ’ler için de etkili mekanizmalar sunuyor.

Türkiye, 80 milyar eoru’luk dev bütçesiyle dünyanın en büyük sivil Ar-Ge ve inovasyon programına katılım anlaşmasına 4 Haziran 2014’de imza attı. Anlaşmayla Türkiye’den firmalar, akademisyenler, Avrupa’daki meslektaşlarıyla ve ortaklarıyla eşit hak ve statüde programdan yararlanabiliyor.

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş ve TÜBİTAK Uzmanı Tolga Bülbüloğlu, OSTİM firmalarına programın genel çerçevesi ve KOBİ Aracı uygulamasını anlattı.

Dünya offsette Ar-Ge’ye bakıyor
Ülkelerin, Türkiye de dahil büyük ölçekli kamu alımlarında ihalelere giren firmaların kendi ülkelerindeki firmalarla rekabet öncesi işbirliği yapıp yapmadığını sorguladığını bildiren Karataş, “Bu biliyorsunuz savunma alanında offset dediğimiz bir uygulama. Şimdi Türkiye bunun sağlık alanında uygulamasını başlatmak üzere. Sivil diğer alanlarda da offset uygulaması Türkiye tarafından hayata geçiriliyor.” dedi.

Hakan Karataş, firmalara, “Sizin ilgi duyacağınız piyasalardaki ülkeler de offset uygulamasını hayata geçirecektir. Dolayısıyla bu tür Ar-Ge ve inovasyon işbirliklerine bu açıdan da bakıp ileride o pazardan, piyasadan hedeflediğiniz ülkeden büyük bir kamu ihalesine girmeyi düşünüyorsanız, devletlerin sizin daha önceden orada Ar-Ge işbirliğinizin olup olmadığına bakacağını göz önünde bulundurun.” uyarısını yaptı.

AB Çerçeve Programları ile ilgili olarak detaylar aktaran Karataş, şöyle konuştu: “Dünyanın en büyük sivil Ar-Ge ve inovasyon programıdır. UFUK 2020 ile getirilen bazı yenilikler var. Bilim, araştırma ve inovasyon arasında denge kurularak mevcut teknolojilerin yeni kullanımları ve iyileştirmeleri de kastediliyor ya da destekleniyor bu program kapsamında.”

Başarı için akademi ve iş dünyası yan yana
2014’ten itibaren adı Ufuk 2020 olan programda paradigma değişikliğine gidildiğini vurgulayan Karataş, “Artık sadece buluşlar, yeni ürünler, ileri bilimsel gelişmeler hedeflenmiyor; araştırma ve inovasyon arasında denge kurularak, mevcut teknolojilerin yeni kullanımları ve iyileştirilmeleri de kast ediliyor ya da desteklenebiliyor program kapsamında. Burada daha fazla pazar odaklı aktiviteler, üretilen bilginin ticarileştirilmesine yönelik programlar tasarlandı ve sunuldu. Dolayısıyla artık eskiden olduğu gibi bu programlar, sadece üniversitelerin faydalanabileceği programlar olmaktan tamamen çıktı. Üniversitelerin, yanına firma almadan hatta çoğu zaman ortaklıkların çoğunda firmaların daha fazla ön plana çıktığı konsorsiyumların ancak başarılı olabildiği bir program haline getirildi.” dedi.

3 aşamalı KOBİ Aracı
Ufuk 2020’nin dikkat çeken uygulamalarından biri olan KOBİ Aracı 3 Faz’dan oluşuyor. Bunlar; ‘Faz 1: Kavram ve fizibilite değerlendirmesi, Faz 2: Ar-Ge, demonstrasyon, pazar uygulamaları, Faz 3: Ticarileştirme’ şeklinde.

TÜBİTAK Uzmanı Tolga Bülbüloğlu da Ufuk 2020 KOBİ Aracı’nın temel özelliklerini paylaştı ve şunları sıraladı: “Kendini geliştirmek, büyümek ve uluslararasılaşmak isteyen tüm yenilikçi KOBİ’ler başvuru yapabilmektedir. Sadece KOBİ’ler başvuru yapabilir ve çağrı her zaman açıktır. Konsorsiyum kurmadan da başvuru yapabilir. Doğrudan 2. Faza başvuru yapılabilir ancak öncelikle Faz 1’e başvuru yapılması önerilmektedir. 2. fazda destek oranı %70 + %25 dolaylı masrafların desteklenmesi şeklindedir. Sağlık alanı için bu oran %100 + %25 seklindedir. Üniversiteler, araştırma kuruluşları ve büyük ölçekli işletmeler alt yüklenici olabilirler. 2. fazda alt yüklenicilik maliyeti proje bütçesinin %50’sini geçmemelidir. Faz 1’de 20 bin €, Faz 2’de proje bütçesinin %50’si miktarında ön ödeme yapılmaktadır.”

UFUK 2020 KATILIM KURALLARI
En az 3 farklı AB üye yada asosiye üye ülkesindeki, sanayi, KOBİ, Üniversite, Araştırma Merkezi, STK, vb. farklı kuruluşların oluşturduğu konsorsiyumlar katılabiliyor. KOBİ Aracı alanında ise tek başına işletmeler Ufuk 2020 Programı’na başvurabiliyor.

UFUK 2020’DE GETİRİLEN YENİLİKLER

  • Ar-Ge ve İnovasyon Projelerinde Kuruluş Farkı Gözetmeksizin Masrafların %100’ü
  • İnovasyon Projelerinde «Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar» için Masrafların%100’ü
  • İnovasyon Projelerinde «Kar Amacı Güden Kuruluşlar» için Masrafların%70’i
  • Tüm Projelerde Genel Yönetim Giderleri Ödemesi Bütçenin %25’i
  • Ön Ödeme (Avans) Var! / Teminat Gösterme İhtiyacı Yok!

HABERE AİT FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.