Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Üretim Reform Paketi’nde Neler Var?

Toplum nezdinde Üretim Reformu Paketi olarak bilinen 7033 Sayılı Kanun 01.07.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ostim Editör
14 Ağustos 2017 14:33

Toplum nezdinde Üretim Reformu Paketi olarak bilinen 7033 Sayılı Kanun 01.07.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Üretim Reformu Paketi ile ilgili olarak sanayicileri yakından itibaren köklü değişiklikler şunlar:

 • • Hafta Tatili Kanunu Yürürlükten Kaldırıldı: İşletmelerinin hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden her yıl aldıkları hafta sonu çalışma ruhsatı zorunluluğu kaldırıldı. Ruhsat alma zorunluluğun kaldırılması ile işletmelerin hafta sonu çalışabilmelerinin önündeki bürokratik engel kaldırıldı. Burada işyerinin çalışması ile işçinin çalışması birbirine karıştırılmamalıdır. İşçinin haftalık en çok 45 saat çalışmasına dair 4857 sayılı İş Kanununda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. İşveren yine yasal çalışma saatlerine uymak ve çalışanına bir tam çalışma günü izin vermekle yükümlü.
 •  
 • • Sanayiciler İçin Elektrik TRT Payı Kaldırıldı: Vizesi bulunan Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin elektrik faturalarına yansıyan, kullanılan enerjinin %2’si oranındaki TRT payı kaldırıldı.  TRT payının kaldırılması ile sanayicimizin rekabet koşullarını olumsuz etkileyen maliyetleri yükselten önemli bir unsur bertaraf edildi. Vizesi mevcut Sanayi Sicil Belgelerini OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü’ne ulaştıran sanayicilerimizin elektrik faturalarına %2 TRT payı yansıtılmayacak.
 •  
 • • İşletmelerin Sanayi Siciline Kaydı Zorunlu Hale Getirildi:   Üretim Reform Paketi ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalar da sanayi işletmesi olarak sayılmışlardır. Yeni kurulan bütün sanayi işletmeleri Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığınca tutulan sanayi siciline ön kayıt yaptıracaklar. Sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine idari para cezası uygulanacaktır. Sanayi işletmelerinden, faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi siciline kaydolmayıp, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde (en geç 01.07.2018) sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında idari para cezası uygulanacak.
 •  
 • • Arsa Tahsisi, Vergi ve Harç Muafiyeti:  Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki OSB’lerde yer alan parseller, tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek. Arsaların tahsisi ile ilgili düzenlemeler damga vergisinden, arsa devir ve tescil işlemleri ise her türlü harçtan muaf tutuldu.
 •  
 • • Emlak Vergisi Muafiyeti: Üretim Reformu Paketi ile Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Sitelerinde yer alan binalar için (kiraya verilmemek şartıyla) emlak vergisi muafiyeti getirildi. 
 •  
 • • Uygunsuz Ürünlere İdari Para Cezası:  Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’da yapılan değişiklik ile piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun olmaması halinde bu ürünler için 4 bin ile 250 bin lira arasında değişen çeşitli idari para cezaları getirildi.
İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.