Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

“Üretmezsek, Başımıza Gelebilecekleri Pandemi Bize Çok Net Öğretti”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 2020 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede; pandemiyle beraber gelecek kaygısının yaşandığını vurguladı. Aydın, “Üretmezsek, başımıza gelebilecekleri pandemi bize çok net öğretti. 2021 yılında pandemisiz, israfsız, birbirimizi kırmadan yaşanabilir bir ortam oluşturmak için kendimizden, kurumumuzdan, şehrimizden, ülkemizden başlayarak bütün dünyanın yaşanabilir hale gelmesi için elimizden gelen çabaları göstermekle sorumluyuz.” dedi.
Ostim Editör
29 Ocak 2021 10:13

OSTİM YouTube Kanalı Sektör Konuşuyor Programına konuk olan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 2020 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2021’e ilişkin beklentilerini paylaştı.

2020’nin Türkiye’de hüzünlü başladığını hatırlatan Aydın, COVID-19 pandemisiyle birlikte üretim dünyasının gelecek kaygısı yaşamaya başladığını ancak kısa sürede toparlanarak hızlıca işlerini yapmaya devam ettiklerini söyledi. Bu dönemde, insanın dünyayı yeniden yorumlama ve kendine dönme ihtiyacı duyduğunu dile getiren Aydın, “Kendimizden başlayarak, çevremiz, ülkemiz, dünya, kâinat bunları biraz daha fark eder hale geldik. Bunlardan ders alma konusunda kendimizi muhasebeye çektik.” dedi.

Üretimde artış oldu

OSTİM’de üretimin 2020 yılının toplamında bir düşüş yaşamadığını vurgulayan Aydın, “OSTİM’de üretim yapanlar açısından baktığımız zaman enerji tüketimlerimizde düşüş olmadı, aksine artış oldu. OSTİM elektrik tüketim grafiği bizim nabzımızı çok net gösteriyor. Aynı zamanda OSTİM Teknik Üniversitesinde yapılan bir çalışmada elektrik tüketim grafiğimiz, Türkiye’nin diğer ekonomik verileri ve göstergeleriyle, sanayi üretimiyle örtüşüyor. Dolayısıyla OSTİM’e baktığımız zaman Türkiye’yi de görebiliyoruz bu grafikten.” bilgisini verdi.

Pandemi sürecinin aşılmasında firmalara nasıl destek olabilecekleri konusunda arayışa girdiklerini anlatan Orhan Aydın, “Çok önceden ön görülen, konuşulan dijitalleşme, teknolojinin dönüşmesi verimliliğin artırılması, yeni pazarlar arama konularında yazıp çizdiğimiz ama hayata geçirmekte ertelediğimiz konular hızlıca gündemimize geldi.” dedi.

“Dış ticaret çıkış noktası”

Salgınla birlikte, çalışmalarında OSTİM’in, firmaların ve kümelenmelerin çalışma ve ürünlerinin tanıtımına ağırlık verdiklerini kaydeden Aydın, şunları söyledi: “Dış Ticaret Koordinatörlüğümüzün destekleriyle 22 ülkenin dış ticaret ataşelerimizle sanal ortamda ortak toplantılar yaptık. Oradaki ülkelerde, ürünlerimizin, firmalarımızın ne tür imkan ve fırsatları var bunları ticaret ataşelerimizle tartıştık, çok faydalı toplantılar yaptık. Firmalarımız bunu ciddi şekilde takip ettiler. Firmalarımızın dışa açılmaları konusunda birtakım eğitimler yaptık. Dış ticaretin bu dönemde önemli bir çıkış noktası olduğuna inanıyoruz. Buna 2021’de de devam edeceğiz.”

Kümelenme faaliyetlerinin de devam ettiğini anlatan Orhan Aydın, Anadolu Kümeleri İş Birliği Platformu (AKİP) ile diğer illerdeki kümelenmelerle ortaklaşa faaliyetleri sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

“Bölge Müdürlüğümüz kesintisiz hizmet sundu”

OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü’nün pandemi sürecindeki çalışmaları hakkında da bilgi veren Aydın, devletin yaptığı uygulama ve mevzuatları hızlıca firmalarla paylaştıklarını, tedbirlerin ve kısıtlamaların uygulanması konusunda faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

OSTİM’de salgının yaygınlaşmasını önleyici her türlü dezenfeksiyon faaliyetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Aydın şu bilgileri verdi: “Sokaklarımızın temizlenmesine, firmalarımızın bilinçlendirilmesine kadar hem internet ortamında hem sosyal medya ortamında sürekli bilgilendirme çabalarımızı artırdık. Bu çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Bölge Müdürlüğümüz kesintisiz hizmet sundu. En zor zamanda da arkadaşlarımız kurumumuza gelerek firmalarımızın taleplerini karşılamak için elinden geleni yaptılar. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Burada üretim yapan firmalarımız, çalışanlarımız ve istihdam üreten herkes bizim için çok değerli ve çok kıymetli. Onlara yaptığımız her hizmeti ibadet sayıyoruz.”

“Firmalarımız efsane işler yaptı”

Sadece sanayi üretimi değil gıda ve sağlık alanında da üretimin kritik olduğunu hatırlatan Orhan Aydın, “Üretmezsek başımıza gelebilecekleri pandemi bize çok net öğretti. Sadece burada sanayi üretimi değil, daha önceden anlatmaya çalıştığımız; tarımın, gıdanın ne kadar stratejik ve kıymetli olduğunu, medikal sektörünün ne kadar kritik ve stratejik olduğu pandemide somut bir şekilde gözümüzün içine sokuldu. Medikal sektörünü yerlileştirme konusundaki birtakım sorunları yaşayarak gördük.” değerlendirmesini yaptı.

KOBİ’lerin sorunlara çare üretmedeki dinamik ve hızlı yapısına dikkat çeken Aydın, “Ülkemizin sağlıkla ilgili sorunlarına çözüm bulmada firmalarımız inanılmaz performans gösterdiler. Ekranda olmasa da arka tarafta firmalarımız efsane işler yaptılar. Bu kriz zamanında ülkemizi dar boğaza sokmadan ürünlerini piyasaya arz ederek ülkemizin sağlık sistemini ayakta tutma konusunda elinden geleni yaptılar.” dedi.

COVID-19’la mücadelede ihtiyaçlarla çözümleri hızlıca bir araya getirmek için OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesinin yürütücülüğünde OSTİM Korona Koordinasyon ve Destek Merkezi’ni (KORDEM) faaliyete geçirdiklerini anlatan Aydın, “Bir paydaş gurubuyla yetenek envanteri oluşturarak OSTİM’de yapılanlar, Ankara’da Türkiye’de medikal ile ilgili yapılan ürün ve hizmetleri burada sunarak hastanelerimizin, sağlık sistemimizin ihtiyacı olan ürünleri, neyi, nerede, ne zaman, nasıl? Sorularına cevap verecek şekilde bir etkileşim, bir çözüm merkezi gibi de faaliyet gösterdik.” bilgisini verdi.

Üniversite, ekosistemin bütünleştiricisi

Katma değer üretmenin en önemli kriterinin bilim ve teknoloji üretilmesinden geçtiğini ifade eden Aydın, “Sanayici ilim üretemez, sanayici teknolojiyi kısmen üretir ama kullanıcısıdır. Asıl olan teknolojinin bir yerde üretilip sanayiciye verilmesi. Bu ortam da üniversite. Katma değeri yüksek, inovatif ürünler ve firmalarımızın sattığı ürünlerin niteliğinin, kalitesinin artırılması ve yetişmiş insanın oluşması için entelektüel grubun bulunduğu bir kurum oluşturduk.

OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM ekosisteminin bütünleştiricisi olarak, Ankara’daki diğer sanayi bölgeleri, sanayi ekosisteminin içindeki ve de Türkiye’de konuşulan yazılan, üniversite-sanayi iş birliğini oluşturacak, endüstri 4.0’ı sanayiye uygulayıp, ülkemizin sanayisini, daha yukarı taşıyacak entelektüel kapasiteyi oluşturmak için kuruldu.”

OSTİM Teknik Üniversitesinin uygulamalı eğitimle, gençlerin okurken işe dokunarak, uygulayarak hayatın içinde öğrendiklerini kaydeden Aydın, “36 ülkeden 450’ye yakın öğrencimiz gelmiş uygulamalı eğitim diye.  Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile OSTİM Teknik Üniversitesi bir protokol imzaladı. Azerbaycan Teknik Üniversitesinin bize bakışı da bir sanayi ve üretim merkezinin içinde olduğumuz için bizi tercih ediyor. Rektörümüz çok güzel bir çalışma yaptı. İngilizce eğitimini bizim kültür ve medeniyetimizle buluşan bir metin silsilesiyle kitap seti çıkardılar. Bu kitap setini Azerbaycan Teknik Üniversitesi keşfetti ve onlarla anlaşma yaptık. Şu anda onlar da bizim kitaplarımızı okuyarak İngilizce öğrenecekler.” bilgisini paylaştı.

OSTİM firmalarına teknolojik altyapı

Ostim Teknopark’ın 7 üniversitenin ortaklığında farklı bir konumda olduğunu anlatan Orhan Aydın, “Ostim Teknopark’ta da diğer teknoparklardan farklı bir uygulama var, Ortak üretim atölyesi. Şu anda malzemelerimiz makinelerimiz, önümüzdeki aylarda gelecek. Bir kısmı geldi, daha da gelecek bu da aynı zamanda örnek bir uygulama, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bir projesi. OSTİM’in firmalarında da olmayan üst düzey teknolojik makineler, teçhizatlar gelecek. OSTİM’in firmalarına teknolojik bir altyapı oluşturmuş olacağız.” dedi.

Ortak üretim atölyesinin 1000 m atölye 600 m2 ofis alanı ile uygulamalı araştırma, açık inovasyon, hızlı prototipleme, prototip üretimi ve seri imalat konularında kullanılacağını anlatan Aydın, “Üniversitede okuyan öğrencilerimizin projelerini yapabilecekleri bir atölye olacak. Aynı zamanda da halka da açık. Kimin aklında bir düşüncesi var, bunu hayata geçirmek istiyor, nasıl yapabilirim, dediği zaman bu atölyeye gelecek.” dedi.

“DÜNYANIN YAŞANABİLİR HALE GELMESİNDEN SORUMLUYUZ”

2021 yılına ilişkin beklenti ve planlarını da paylaşan Orhan Aydın, “2020’de yaşadığımız pandemiden hareketle bakış açılarımızda yaşam şekillerimizde birtakım iyileştirmeler yapmamız gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Pandeminin neden çıktığı sorusunun cevabını bulmadan, bitirmenin yolunun bulunamayacağına işaret eden Aydın, şunları söyledi: “Çevreye duyarlı davranmalıyız, israf etmemeliyiz, paylaşım ekonomisini oluşturmalıyız. 2021 yılında pandemisiz, israfsız, birbirimizi kırmadan yaşanabilir bir ortam oluşturmak için kendimizden, kurumumuzdan, şehrimizden, ülkemizden başlayarak bütün dünyanın yaşanabilir hale gelmesi için elimizden gelen çabaları göstermekle sorumluyuz. İnsanoğlu ürettikçe kıymeti artan bir varlık. İnsanlar mutluluğa erişebilmek, kendini gerçekleştirebilmek için de üretimin içinde olmalı. Üretim yapıyor olmak insana değer katıyor.”

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.