Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Vazgeçilmez Öncelik Üreterek Büyüme

Yatırımcının önüne turkuaz halı sereceklerini belirten Başbakan Yıldırım, “Birinci ve vazgeçilmez önceliğimiz, üreterek büyüyen ekonomi olacak.” dedi.
Ostim Editör
13 Haziran 2016 13:53

AK Parti’nin 22 Mayıs 2016 tarihindeki 2. Olağanüstü Büyük Kongre’sinin ardından Genel Başkanlığa seçilen Binali Yıldırım’ın kurduğu 65. Hükümet göreve başladı. Yatırımcının önüne turkuaz halı sereceklerini belirten Başbakan Yıldırım, “Birinci ve vazgeçilmez önceliğimiz, üreterek büyüyen ekonomi olacak.” dedi.

Binali Yıldırım kabinesine yeni isimler katılırken, bir önceki Hükümette sanayi ve  ekonomiyle ilgili çalışan Bakanların bazıları yer değiştirdi. Yıldırım, daha önceki AK Parti Hükümetlerinde uzun yıllar başarılı icraatları bulunan tecrübeleri de yeniden göreve çağırdı. Hızlı bir sürecin ardından Hükümet Programı TBMM’de okundu ve ‘Yıldırım Hükümet’ güvenoyu alarak işbaşı yaptı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevinde sayısız proje sığdıran Binali Yıldırım, Ankara Metrosu’nda getirilen ‘yüzde 51 yerli katkı’ şartının da mimarı.

“Ekonomi demek üretmek demek”
Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı seçilmesi ve Başbakan olarak görevlendirilmesinin ardından TBMM'de ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada, yeni dönemde önemli bir konunun da ekonomi olduğunu belirtti. Yeni Başbakan, "Ekonomi demek banka demek değil, para demek değil. Ekonomi demek üretmek demek, üretmek. Alın terini akıl terine katmak demek. Gençlerimize, kadınlarımıza iş bulmak demek." ifadesini kullandı.

Başbakan şunları söyledi: "Yeni dönemde Türkiye'nin mali disiplininden asla taviz vermeden yatırımların artırılması, Türkiye'nin her bölgesine yatırım yapılması için üretimi, istihdamı tüm gücümüzle teşvik edeceğiz, destekleyeceğiz. Adeta yatırımcının önüne turkuaz halı sereceğiz. Birinci ve vazgeçilmez önceliğimiz, üreterek büyüyen ekonomi olacak, üreterek büyüyen, iş, aş oluşturarak büyüyen bir ekonomi olacak." Yıldırım, üretmeyenin, iş, aş oluşturmayanın, ürettiğini satamayanın, pastasını, ekmeğini, somununu büyütemeyeceğini de kaydetti.

65. Hükümet’in ekonomi kanadında da gerek yer değiştirmeler gerekse de tecrübeye dayalı tercihler; geçmişten gelen icracı anlayışı yorumlama adına pozitif bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Türk sanayisine kaldıraç etkisi sağlayacak kamu alımları, yerli ve milli üretim düşüncesi, ileri teknoloji, orta gelir tuzağı, istihdam, ekonomik istikrar, üretim, reel sektör, kalkınma, eğitim ve buna benzer birçok unsur bundan sonraki günlerde dikkatle takip edilecek.

TÜRKİYE’NİN BAŞARISI OLACAK…

Hükümet Programı’nda ‘Güçlü Ekonomi’ parolasıyla yazıya dökülen hedeflerin; ülkemizin gelişmişlik düzeyini ve insanımızın refahını artırması, bize ait olan yeni markalarla rekabetçi gücü pekiştirmesi en büyük beklenti… Programdan bazı bölümleri aktarıyor ve diyoruz ki; başarı Türkiye’nin başarısı olacaktır.

• Önümüzdeki dönemde ülkemizin kalkınmasına daha fazla ivme sağlayacak yüksek katma değerli alanlara odaklanacağız.

• Kamunun etkin olarak işletilmesini ve öngörülebilirliği sağlayacağız. Özel sektörün ihtiyaç duyacağı hizmetlere yönelik temel fiziki ve sosyal altyapıyı sunacağız. Üretken alanlarda, yenilikçi ve girişimci özel sektör öncülüğünde büyüyeceğiz.

• 65’inci Hükûmet döneminde de yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırımcının önündeki her türlü bürokratik engelin kaldırılması en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

• Yüksek ve istikrarlı büyümeye yönelik temel stratejimiz, özel sektör öncülüğünde, dışa açık ve rekabetçi üretim yapımızın geliştirilmesidir. Verimlilik artışı ve sanayileşme sürecinin güçlendirilmesi, bu stratejimizin temel yapı taşlarını oluşturmaktadır.

• Yurt içi tasarruflarımızın artırılması ve daha üretken alanlara yönlendirilmesi, özel sektör yatırımlarının artırılması yoluyla imalat sanayinin GSYH içindeki payının yükseltilmesi, işgücü verimliliğimizin geliştirilmesi ve kamunun özel sektörün ihtiyaç duyacağı temel altyapı yatırımlarına daha fazla kaynak ayırması suretiyle istikrarlı ve güçlü büyümeyi devam ettireceğiz.

• Türkiye’nin ikili ve çok taraflı yükümlülükleri dikkate alınarak yurtiçi üretimde yerli ara malı kullanımının ve katma değerin artırılmasını sağlayacağız.

• Özel sektör yatırımlarında üretim, istihdam, yüksek katma değer ve ihracat artışına yönelik alanlara öncelik vereceğiz.

• Endüstri Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgelerinde, özellikle yatırım yeri tahsisine ilişkin uygulama sürecinde karşılaşılan sorunları tespit edeceğiz ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak mevzuatı geliştireceğiz.

• Sağlıkta ulaştığımız kalitenin finansal olarak sürdürülebilmesi ile ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli üretimin artırılması temel amaçlarımızdandır.

• KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini artırarak ekonomik büyümeye daha fazla katkı vermesi temel amaçlarımızdan biridir.

KAMU ALIMLARI

• ‘Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Öncelikli Dönüşüm Programımız’la kamu alımlarının kaldıraç gücünü kullanarak yerli teknoloji ve üretimi geliştirmeyi amaçlamaktayız.

• Her yıl 100 milyar TL’yi aşan kamu alımlarımızı, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak; yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek etkili bir politika aracına dönüştüreceğiz. Bu kapsamda kamu alımlarında orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerindeki yerli firmaların payını artıracağız. Uluslararası doğrudan yatırımları daha fazla cezbedeceğiz.

• Yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretim yapılabilmesi için ürün bazlı yerli tedarik modelleri geliştirecek ve uygulayacağız. Uygulamanın etkinliği için koordinasyon ve izleme mekanizmaları kuracağız.

• Uygulamada yaşanan aksaklıkları ortadan kaldıracak kamu alımları ve taahhüt işlerine yönelik yasal düzenlemeler güncellenecektir.

• Önümüzdeki dönemde büyük çaplı ve yatırım niteliğindeki kamu alımlarında, alıcı kurumların yerli sanayiyi geliştirecek yönde kamu alım sürecini yönetme kapasitesini geliştireceğiz. Bu kapasitenin ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına odaklanacağız.

• Kamunun raylı ulaşım sistem ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanma oranını artıracağız.

KÜMELENME

• Yerlilik oranını artırmak amacıyla, tedarik zincirindeki işletmeler arasındaki işbirliğini ve katma değer artışını sağlayacak kümelenme faaliyetlerini destekleyeceğiz.

• Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörleri gibi öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımlarını ve kümelenme çalışmalarını destekleyeceğiz.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.