Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Yeşil Binaların Marka Değeri Yönetmelikle Artacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Yeşil Bina Yönetmeliği yayımlandı.
Ostim Editör
12 Ocak 2015 15:59

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Yeşil Bina Yönetmeliği yayımlandı. Yönetmelikle birlikte, ülkemize özgü marka değeri olan yeşil bina ve yerleşmeler olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, “Bizim lisansverdiğimiz bazı kurumlar ‘evet burası yeşil binadır’ diye belge verecekler. Türkiye'deki kendi yerli firmalarımız, yeşil binalarımızın belgelendirilmesini yerli mühürle yapacaklar.” dedi.

Hayatımızın her alanında hızla yaygınlaşmakta olan sürdürülebilirlik kavramı, inşaat sektöründe de çevre, ekonomi, sosyal etkiler ile birlikte kalite ve markalaşma anlamında da önemli bir farkındalık yaratıyor. Buna yönelik ile inşaat sektöründe yenilenebilir enerjiye dayanan, enerji verimli çevre dostu, yerel malzemeler ile üretilmiş sürdürülebilir yeşil binaların ve yerleşim alanlarının artırılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Birçok ülkede sürdürülebilir kalkınma kapsamında birçok sektörde olduğu gibi bina sektöründe de daha az enerji tüketen, kaynakları daha az kullanan, çevreyi daha az kirleten binaların yapımını desteklemek üzere çeşitli yeşil bina sertifikasyonları oluşturulmasına imkân sağlanıyor.

Geliştirilen model ile uluslararası kabul görecek milli sürdürülebilir yeşil bina sertifika sistemi oluşturulmakta, binalarımızın uluslararası diğer sistemlere zorunlu kalması son bulmakta. Uluslararası sertifika sistemleri, geliştirildiği ülkeye özel koşullarını taşımakta.

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde binaların enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu binaları yaygınlaştırmak hedefleniyor. Tüm bu kavramlardan dolayı; ulusal ve yerel düzeyde enerji verimli, çevre dostu, az su kullanan, bulunduğu yerin coğrafi özelliklerini kullanan bina uygulamalarının yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji teknolojilerinin teşvik edilmesi, CO2 emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında farkındalığın artırılması ve kapasitenin geliştirilmesi ve sürdürülebilir binaların inşaatının teşviği amacıyla sertifika kriterlerinin ele alınması, uluslararası marka değeri olan ülkeye özgü sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmelerin sertifika programının oluşturulması hedeflendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce yönetmelikle ilgili olarak yaptığı derlendirmede, "Biz bu yönetmeliği çıkarttıktan sonra bizim lisans verdiğimiz bazı kurumlar ‘evet burası yeşil binadır’ diye belge verecekler. Türkiye'deki kendi firmalarımız, kendi yerli firmalarımız, yeşil binalarımızın belgelendirilmesini yerli mühürle yapacaklar. Bu bir kere beni çok mutlu eden bir durumdur. Çünkü o belgelendirmeyle ilgili şu ana kadar bir sıkıntımız vardı." dedi.

Yönetmelikte neler var?
Bakanlığın 2013-2014 yıllarında sektörle yaptığı çalıştaylar ve toplantılar sonucunda, ülkemize özgü uluslararası alanda marka değeri olacak sürdürülebilir yeşil bina sertifika sistemlerinin geliştirilmesi gerekliliği vurgulandı. Tüm dünyada gönüllü olarak sürdürülebilir yeşil bina sertifika sistemi uygulandığı için Bakanlıkça hazırlanan ve yayınlanan yönetmelikle;

• Kurulacak olan bağımsız daimi komite ile bu alanda faaliyet göstermek isteyen tüm belgelendirme sistemleri ve uzmanlarının temel kriterleri belirlenecek,

• Belgelendirme kuruluşu olmak isteyen kurum/kuruluşların özellikleri belirlenecek,

• Ülkemizdeki tüm sürdürülebilir yeşil bina ve yerleşmelerin bilgileri, uzmanların ve belgelendirme kuruluşlarının bilgileri oluşturulacak Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi’nde (UYBBS) kayıt altına alınarak farkındalık yaratılması planlandı.

• Yayımlanan “Sürdürülebilir Yeşil Bina ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ülkemize özgü marka değeri olan çevre dostu binaların yaygınlaşması hedeflerinin sağlanabilmesi için ilk adım atılmış oldu.

OSTİM ÖNCÜLER ARASINDA: OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Binası, Türkiye’deki Yeşil Bina teknolojisinin en önemli örneklerinden biri. Isınma, yalıtım ve yenilenebilir kaynaklara yönelik yapı ve inşaat teknolojisi ile tasarlanan “Yüksek Performanslı Yeşil Bina” olarak adlandırılan bina; USGBC’nin (United States Green Building Council) yayımladığı LEED (Enerji ve çevresel tasarımda öncülük) yeşil bina sertifikasyonunun en üst düzeyi olan “Platin Sınıfı”na ve ASHRAE yüksek performans binaları kriterlerine uygun olarak tasarlandı.

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.