Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Amerika’yı Yeniden Keşfetmeye Gerek Yok!

Korhan GÜMÜŞTEKİN
03 Mayıs 2016 16:32

Türkiye’nin kalkınma seyrinin ana göstergeleri arasında; tüm ekonomistlerin sıklıkla vurguladığı gibi sanayi üretimi ve ihracat kapasitesi bulunuyor. Her iki kavram açısından son dönemlerin resmini çizdiğimizde umutlandırıcı gelişmelerle karşılaşıyoruz.

Bilim ve teknoloji odaklı küresel ticaret dengelerinde Ar-Ge; firmaların rekabet üstünlüğü elde edebilmelerinin ve sürdürülebilir işletme dinamikleri için temele koşul…

Örneğin yakın bir zamanda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri ilginç verileri sunuyor. Çalışmaya göre; Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı 2011 yılında binde 8,6 iken, bu oran 2012 yılında binde 9,2 olarak ortaya çıktı. Aynı çalışmanın bir başka rakamında ise enerjide dışa bağımlılık yükselmiş; 2011 yılındaki yüzde 71,6, bir yıl sonra 2012 yılında yüzde 74,3 değerinde.

Bu sayımızda T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile genel ekonomik görünüm ve bu bağlamdaki yaklaşımları konuştuk. Bakan Zeybekçi, rekabet gücü elde etmenin başlıca kriteri olarak teknolojiye dayalı ve marka odaklı ürünlerin üretimini gösteriyor, “Marka ve tasarım değeri yüksek ürünler pazarlayan, uluslararası pazarlarda güçlü bir Türkiye yaratmayı hedeflemekteyiz.” diyor.

Zeybekçi ihracatla da bağlantı kurarak Bakanlık olarak geleneksel sektörlerin yanı sıra Ar-Ge’ye dayalı katma değeri yüksek ve teknoloji odaklı sektörlerde üretim ve ihracatımızın artırılmasına özel önem verildiğini vurguluyor…

Gelenekselleşen sektörel mecranın teknolojiye hızla evrilmesinde yarar var…

KOBİ’lerin sanayi çarkının işlemesindeki rolü herkesçe malum… Türkiye’de toplam girişim sayısının yüzde 99,9’unu, istihdamın yüzde 76’sını, maaş ve ücretlerin yüzde 53’ünü, cironun yüzde 63’ünü bu işletmeler oluşturuyor. Kısaca; ekonomi KOBİ’ler sayesinde rahat nefes alıyor… Ancak KOBİ’lerin de Ar-Ge ve pazar çeşitlendirme faaliyetlerine odaklanması gerekiyor. Bu alanlarda aktif olarak yer almaları onların rekabetteki avantajı olacak.

OSTİM kümeleri, son aylarda ABD’ye adeta çıkarma yaptı. Ülke olarak ihracatımızı iyileştirmeye çok ama çok ihtiyaç duyulan ABD’ye ilk olarak, Şubat ayında Medikal Sanayi Kümelenmesi ayak bastı. Ardından marka ürün hedefiyle çalışmalarına hız veren İş ve İnşaat Makineleri Kümesi (İŞİM) ABD’de bizlere gurur verdi. Alanlarında dünyanın en büyükleri arasında sayılan CNH ve Caterpillar firmalarımızı ay yıldızlı bayrağımızla karşıladı ve tesislerde İŞİM’i dinledi.

Edindiğimiz bilgiler, firma temsilcilerinin anlatımlarından anlıyoruz ki; ABD pazarında yer almak sanıldığı kadar zor değil. Ancak altını çizmek gerekir, istenilen; üretim ve ticaret uluslararası standartlara göre yapılmalı…

Savunma ve havacılıkta küresel anlamda adı sıkça anılan OSSA da ABD’ye giden bir diğer kümemiz oldu. OSSA, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve TAI ile birlikte Seattle Savunma ve Havacılık Tedarikçileri Zirvesi’ndeki Türkiye özel oturumuna katılarak yerli teknolojileri uluslararası katılımcılara anlattı.

ARUS ise İstanbul’da düzenlenen Eurasia Rail Fuarı’nda en fazla kapısı çalınan kurumlar arasındaydı. Geçen yıl gerçekleşen organizasyonda tohumları atılan işbirliği fikri, Alman Demiryolu Sanayicileri Birliği (VDB) ile yüzde 51 yerli üretimi içeren protokole dönüştü. Fuarda ARUS’a verilen önemli bir not ise şuydu: Yabancı firmalar, belediyeler başta olmak üzere kamu tarafından yapılacak ihalelerde yüzde 51 şartının açıkça yazılmasını istiyorlar ve bu konuda muhatap arıyorlar.

Bütün bu gelişmeler gösteriyor ki OSTİM kurumsal kimliği artık uluslararası bir marka oldu. 47 yıl önce Ahilik kültürünün dinamikleri ile yola çıkan idealist isimler, bugünün OSTİM’ine giden yolu sağlam zemin üzerine inşaa etmişler… O dönemden bugünü görebilmişler…

Sözün özü; Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok!

twitter.com/KorhanGumustkn

OSTİM GAZETESİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yazara ait diğer köşe yazıları