Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

'İmkansızı Başaracak' Sürdürülebilir Sanayi

Korhan GÜMÜŞTEKİN
08 Mayıs 2017 09:38

Yaşadığımız zor coğrafya, bu coğrafyanın stratejik önemi, Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayiinde herkesten daha dikkatli ve güçlü olmasını gerektiriyor.

Sektörler, ülke ekonomileri için önem taşıyor ancak, savunma ve havacılıkta durum biraz daha titiz davranmayı ve işi sıkı tutmayı zorunlu kılıyor. Sektör, uluslararası arenada siyasal alandaki gücü belirleyen unsurlarından birisi iken dünya ekonomisindeki yeri, büyüklüğü ve önemi de dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Her iki alanda da teknolojik gelişmelerle eş zamanlı olarak değişime, yeniliğe ve modernizasyona sürekli olarak ihtiyaç duyuluyor. Stratejik ve siyasi rolün, farklı bir köşeye taşıdığı savunma ve havacılıkta tartışılan konuların en belirgin başlığı ise ‘dışa bağımlılık’. Satın aldığınız ekipmanlarda konulan zorlayıcı şartlar, kullanım alanına getirilen ‘sınır’lar geçmişten günümüze tartışma konusu olmuştur. Buna karşılık kendiniz tarafından geliştirilen tasarımlarda ve ortaya çıkan ürünlerdeki kritik parçaların -parasını dahi verseniz- ihtiyaç duyulduğunda tedarik edilememesi bilinen bir gerçek. Makine alımında bile soruyorlar; “Nerede kullanacaksın? Ne üreteceksin? Yakın geçmişte pek çok örneğini de gördük.

Dışa bağımlılıktan kurtulmanın; araştıran, tasarlayan, üreten ve bunu ihraç eden bir yapıyla mümkün. Bu gerçekten yola çıkarak Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için başlattığı hamleler, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) sektöre doğru hamlelerle kazandırdığı ivme ve etkin çalışmaları, ana yüklenicilerin güçlü kurumsal yapıları ve isabetli projeleri güçlü bir ekosistem oluşturdu.

Küçük ve orta ölçekli birçok firma kendilerini geliştirerek; yerli birçok büyük firmanın tedarik sistemlerine entegre oldular. Kalite ve Ar-Ge’de yeni bir bakış açısı kazanan bu işletmeler, küresel ligde de ülkemizin adını gururla taşıyorlar. Bugün Ankara başta olmak üzere çeşitli illerimizde yüksek kalitede işlere imza atan firmalarımız, sektöre dinamizm katıyor.

Sanayide yaşanan olumlu yöndeki hareketliliğin yukarıda da bahsettiğimiz belirleyici aktörü SSM ve onun kurumsal yaklaşımları. Tabii bu yaklaşımların belirlenmesinde Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu ve Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin itici gücü etken unsur. Zaten böyle bir bakış açısı olmasa idi bu satırları yazamıyor olacaktık.

SSM 2017-2021 Stratejik Planı “İstiklal ve İstikbalimiz için” ifadesiyle başlıyor. Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir tarafından kaleme alınan yazıda şöyle bir ifade var: “Teknolojik Derinlik ve Küresel Etkinlik”

Doğası gereği sürekli gelişim ve yenilikleri takip etmenin elzem olduğu, bir an durmaya, geride kalmaya tahammül gösterilemeyecek sektörün teknolojik ilerlemeyle
birlikte ‘Küresel Etkinlik’ boyutunu çok değerli buluyorum. Sanayi Katılımı/Offset uygulamalarıyla KOBİ’lerin yelkenine rüzgar olan Müsteşarlık, hedefi de net bir şekilde gösteriyor. Böylece, her geçen gün özgün tasarım ve üretimlere yenilerini ekleyen, araştıran işletmelerin sayısının arttığını görebiliyoruz. Sürekli ve sürdürülebilir sanayi ile dışa bağımlılık azalacak ve uluslararası rekabet edebilirlik seviyesine ulaşılacaktır.

Şöyle bağlayalım: Ülke olarak tarihimiz hep mücadelelerle geçmiştir ve bugün de aynı şekilde hep beraber Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine yükseltme çabası içindeyiz.

Tarihimizin şanlı zaferi Çanakkale Savaşı’yla ilgili araştırmaları olan ve savaşın Türk tarihindeki önemini küçük büyük herkese anlatmaya çalışan değerli bir isimle konuşurken, “Türk milleti için Çanakkale Zaferi ne anlama gelmelidir?” diye sormuştum. Cevabı şöyleydi: “Eğer bir cümle ile anlatılması gerekirse; imkansızı başarmak demektir. Atalarımız, 1915’te dünyanın en güçlü devletlerine karşı çok sınırlı imkanlarla yeryüzünde benzeri görülmemiş bir zafer kazanmıştır.”

Atalarımızın bizlere emanet ettiği bu topraklarda daha güçlü durmak ve imkansızları başarmamız şarttır. Güç derken tüm alanları kastediyorum. O nedenledir ki; savunma ve havacılık sanayiinin geliştirilmesi için gösterilen gayretler ve örnek uygulamalar sivil tarafta da aynı hız ve kararlılıkla devam etmelidir.

OSTİM GAZETESİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

twitter.com/KorhanGumustkn

Yazara ait diğer köşe yazıları