Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Küresel Oyunda İrtifa Yükseliyor

Korhan GÜMÜŞTEKİN
02 Mayıs 2016 12:31

Türkiye’nin ileri teknoloji ve katma değeri yüksek ürün bağlamında hızlı ilerlediği alanların başında savunma ve havacılık yer alıyor... Sektörün yapısı itibarıyla büyük-küçük tüm firmalar, uluslararası standartlara ve gelişen ihtiyaçlara karşı hızla uyum sağlamak zorunda.

Bu da etkili iletişim mekanizmalarının kullanılarak sıkı bağlar kurmakla sağlanabiliyor. Küresel anlamda sektörün oluşturduğu ekosistem ve iş hacmi, üretim ve pazarlama aşamasındaki talepleri her geçen gün farklılaştırıyor.

Dev firmalar, uzun vadeli partner arıyorlar ve bu isteklerini gün geçtikçe daha çok dile getiriyorlar. Çalışacakları üreticilerden de aynı tempoda, ciddi bir bakış açısı talep ediyorlar.

Bütün bu etkileşim ve baş döndürücü gelişmelerin içinde “Türk savunma sanayiinin durumu nedir?” diye soracak olursak, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın “2013 Faaliyet Raporu”nun “Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirmesi”* başlığına göz atmak yararlı olacak:

• Toplam savunma ve havacılık sektör cirosu bir önceki yıla kıyasla %5,75 artışla 5.08 milyar $’a ulaşmıştır.

• Sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyan savunma ve havacılık ürünleri ihracatı 1.57 (Kaynak: SASAD) milyar dolara ulaşmıştır.

• 2013 yılı içerisinde Müsteşarlığımızca 21 adet ve yaklaşık 350 milyon TL bedelli Ar-Ge projesi imzalanmıştır. Diğer taraftan firmalarımızın özkaynaklarıyla gerçekleştirdikleri Ar-Ge yatırımları 237 milyon $, dış finansman dahil gerçekleştirdikleri toplam Ar-Ge harcamaları 927 milyon $ olarak gerçekleşmiştir.

• 2013 yıl sonu itibarı ile toplam 9.36 milyar $ tutarında bir SK/O yükümlülüğü gerçekleşmiştir. Bu yükümlülük savunma firmalarımızın gelecekte üstlenebilecekleri bir iş potansiyeli oluşturmaktadır.

Özellikle “yardımcı sanayi” yani çoğunluğu KOBİ statüsündeki mekanizmanın geliştirdiği ortak vizyonun da bu resimde büyük katkısı var… Sayıları bini aşan KOBİ, global seviyede savunma sanayine üretim yapabilir standartlarda… Bu artışı tetikleyen unsurların arasına, girişte değindiğimiz gibi küresel entegrasyon kültürü ve güçlü iletişim ağını bir kez daha ekleyelim. Tarif edilen ağı örecek, sağlamlaştıracak araçlar ve organizasyonlar ise başat faktörlerden…

Dünya genelinde sektöre hitap eden irili ufaklı bir çok etkinlik yapılıyor. Ancak Türkiye açısından 2013 yılını bir kenara yazmak gerekir diye düşünüyorum. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) geçen yıl T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın destekleri, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) himayelerinde ülkemizde bir ilke imza atarak sektörün küresel oyuncularını Ankara’ya taşımıştı. Yardımcı sanayiyi devlerle aynı masa etrafına toplayan “Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA)” büyük ses getirmişti.

Ekim ayında ICDDA’nın ikincisi yapıldı. İlkinde elde edilen tecrübeler ve ortaya çıkan başarı, bu sene 34 ülkeden 250 firmaya ve 4 bin 800 iş görüşmesine kapı araladı. Haberimizde ICDDA 2014’ü tüm detaylarıyla okuyacaksınız... Kurum temsilcilerinden aldığımız açıklamalar, bu adımın ne kadar yerinde ve isabetli bir olduğunu açıkça gösteriyor. Üçüncü etkinlik 11-13 Ekim 2016 tarihleri arasında. İlgilenenlerin şimdiden ajandalarına yazmalarını öneririm…

Konuyu kapatmadan bir not daha düşelim: SSM Daire Başkanı Bilal Aktaş, ICDDA 2014’teki sunumunda, dikkatlerden kaçmaması gereken hususlara işaret etti. Aktaş, ürün üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet haklarının önemini vurguladı, Türkiye savunma sanayiinin Ar-Ge harcamalarının yıllık 1 milyar dolara yaklaştığını ve 2016 yılı ihracat hedefinin 2 milyar ABD doları olduğunu söyledi.

OVP ve KOBİ’ler
Bu ayki sayımızın öne çıkan konularından biri de 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP). OVP’nin KOBİ’ler açısından yansımalarını uzman görüşü ile ele alıyoruz. 2014 büyüme hedefi 3,3 olarak revize edilen OVP’yi incelediğimiz haberde; ihracat hedefleri, yerli sanayi ve OSB’ler için yazılanları sayfalarımıza taşıdık. OVP’yi gazetemiz için değerlendiren Dr. Oktay Küçükkiremitçi özetle şöyle diyor: “Özellikle ihracat hedefinin gerçekleşebilmesi için KOBİ’lerin yine çetin bir rekabet ortamı ile karşı karşıya kalacağı ortada.”

                                                                                                        Kararlılık insan iradesinin uyandırma zilidir.
                                                                                                                                        Anthony Robbins

twitter.com/KorhanGumustkn

OSTİM GAZETESİ PDF ARŞİVİ İÇİN TIKLAYINIZ
  *http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/kurumsal/Faaliyet%20Raporlar/2013%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.pdf

 

Yazara ait diğer köşe yazıları