Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Sanayinin Ufku

Korhan GÜMÜŞTEKİN
03 Mayıs 2016 16:37

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli stratejileri düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu refleks sanayide daha da belirgin bir şekilde kendini hissettiriyor. Önceleri sadece üretmek ve bunu pazara sunmak belki yeterli olabiliyordu. Ancak bu anlayış, 90’lı yılların geride kalmasıyla, yerini hızlı teknolojik gelişimlere ve farklılaşan pazarlama anlayışına bıraktı.
Bugün kullandığımız bir ürün, göz açıp kapayana kadar yerini daha fonksiyonel olanına bırakabiliyor. Ülkemizde de son yıllarda teknolojik gelişimlere ve uluslararası markalaşma çalışmalarına yönelik çabaları görebiliyoruz. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin kümelenme hareketleriyle birlikte elde ettikleri kazanımlar, onların, gelecek projeksiyonlarına farklı anlamlar yüklediklerinin bir göstergesi. Devletin destek mekanizmaları ve 2023 için belirlenen hedefler de mevcut resmi netleştirir nitelikte.

Kasım ayının iz bırakan etkinliği hiç kuşkusuz 3. Sanayi Şurası oldu. Türkiye’nin dört bir tarafından bilim insanı, sanayici ve kamu temsilcisi bu organizasyonda beklentilerini dile getirdi. 3 günlük sanayi maratonunda tüm taraflar açık yüreklilikle görüşlerini paylaştılar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Sanayi Şurası’nın açılışındaki konuşmasında dikkatimizi çeken; “2023 yılında dünya çapında bilinen, tanınan, tercih edilen en az 10 küresel marka oluşturmayı hedefliyoruz.” sözleri oldu. Erdoğan bu tespitinde çok haklı. Dünya ekonomisinde söz sahibi olmanın başlıca yolu marka oluşturmaktan geçiyor. Eğer ekonomik hedeflerimize ulaşmak istiyorsak tasarımından üretimine kadar bize özgü markalar mutlaka çıkarmak zorundayız.

Şura’nın tavsiye kararlarına giren kümelenmelere ilişkin maddeler de ayrı bir değerlendirmeyi gerektiriyor. Şunun altını çizmek gerekir: Küme kavramının yaşaması ve gelişmesi; tüm paydaşların ama özellikle üniversitelerin işin içine daha fazla girmesiyle mümkün gözüküyor.

Söz kümelerden açılmışken OSTİM’deki gelişmeleri de paylaşmakta yarar var. 6 farklı sektörde kümelenen OSTİM, yerli ve milli sanayi anlayışını geliştirme adına geride kalan ay içerisinde de gerek ulusal gerekse uluslararası faaliyetlerde yer aldı.

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS), Alman meslektaşlarıyla bir araya geldiği Türk-Alman Demiryolu Teknolojileri Sempozyumu ve İkili İş Görüşmeleri’nde Türkiye’nin raylı sistemlerdeki üretim ve pazar potansiyelini yüksek sesle bir kez daha vurguladı: “Birlikte, burada üretim!”. ARUS ayrıca, ülkemizin, büyük ihtiyaç duyduğu; sertifikasyon hizmetlerinde de söz sahibi olması gerektiğinden yola çıkarak Raylı Ulaşım Sistemleri Sertifikasyon Toplantısı’na imza attı.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ise binlerce kilometre uzakta yerli sanayiyi anlattı; ABD’nin saygın eğitim kurumlarından Drexel Üniversitesi’ndeki Küresel İnovasyon Forumu’na, dünyaca tanınan Prof. Dr. Banu Onaral’ın özel davetlisi olarak katıldı. Haberimizin detayında da yer verdik ama paylaşmak istiyorum: Okulun bulunduğu Philadelphia şehrinin inovasyon ortalaması ABD ülke genelinin 3 katından fazla. 2010’dan bu yana 250 patent başvurusu yapılmış ve şehirde son 8 yılda yıllık ortalama 4-6 yeni inovasyon şirketi açılıyor. Yapımı devam eden İnovasyon Merkezi’nin ise yıllık getirisi 2.2. milyar dolar olarak hesaplanıyor ve deniliyor ki; “OSTİM burada mutlaka ofis açmalı.”

Bir başka gelişme ise Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenen Küme Yöneticileri Eğitimi’nde OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) iyi uygulama örneği olarak gösterilmesiydi. İş ve İnşaat Makineleri, Kauçuk Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri kümeleri de başarılı faaliyetleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Bildiğiniz gibi her sayıda çeşitli kurumların yöneticileriyle röportajlara yer veriyoruz yapıyoruz. Bu ay, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’la konuştuk. Türkiye‘nin 2 yıldır Avrupa'da en çok marka başvurusu yapan ülke konumunda olduğu bilgisini aktaran Asan, Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri 2012 raporuna göre de sınai mülkiyet başvurularının toplamında; genel sıralamada 9., yerli patent başvurularında ise 17. sırada yer aldığımızı söylüyor.

twitter.com/KorhanGumustkn

 

OSTİM GAZETESİ KASIM 2013 SAYISI İÇİN TIKLAYINIZ

Yazara ait diğer köşe yazıları