Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Birlikte Öğrenecek Birlikte Üreteceğiz Çünkü Dünya Bizi Bekliyor

Orhan AYDIN
30 Temmuz 2019 17:27

İş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir iş birliği içinde; öğrenci, akademisyen ve paydaşlarının insanlığa değer yaratma potansiyellerini keşfetmeleri için uluslararası yeterlilikte üst düzey eğitim, araştırma, uygulama, proje altyapısı ve imkânı sunan; sahip olduğu üstün bilgi ve donanım, milli ve insani değerler çerçevesinde, tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci bireyler yetiştiren; ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin artırılmasında sorumluluk üstlenen; özgün proje ve çözümler üreterek ülke ve bölge kalkınması için çalışan bir üniversite: OSTİM Teknik Üniversitesi

Ülke ve dünya ekonomi ve kalkınması için yarım asrı aşkın bir süredir değer üreten OSTİM olarak; üreten insana olan derin inancımızın simgesi ve üretim tecrübemizin gelecek nesillere aktarılmasının teminatı olan OSTİM Teknik Üniversitesi’ni, milletimizin ve tüm insanlığın hizmetine sunmanın onurunu yaşamaktayız.

Bilgi üretiminin ve yayılımının, insanlık tarihinin gördüğü en büyük hıza ulaştığı ve daha da hızlanacağı bu yüzyılın getirdiği en olumlu yenilik, birlikte ve deneyerek öğrenmenin yeniden keşfidir.

Sadece yetişkinlerin gençliğe, tecrübelinin tecrübesize, geleneğin yeniye öğrettiği bir ezberinin bozulduğu; birlikte deneyimlemenin ortak öğrenmeye dönüşerek gelenekselin yeniyle kendini güncellediği, yeninin gelenekle derinleştiği, öğreten ve öğreneni, üreticiyle faydalanıcıyı aynı deneyim ve çözüm arayışında buluşturarak bilgiyi ve ürünü birlikte inşa edebildikleri bir geleceğin ilk tanıklarıyız.

Dünyanın her yerinden hiçbir ayrım gözetmeksizin kucak açtığımız gençlerimizin, bu yeni geleceğe dair öğreteceklerine ve girişimlerine de tanıklık edecek olmanın heyecanı içindeyiz.

Bu farkındalıktan hareketle, OSTİM Teknik Üniversitesi eğitim ve öğrenim yaklaşımının merkezinde, öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm akademisyen, girişimci, çalışan ve etkileşim alanımıza giren tüm toplumsal kesimlerin kendi potansiyellerini keşfedebileceği deneyim tasarımları ve girişimcilik cesaretini güçlendirecek bir ekosistem kurma hedefi yer alıyor.

İş ve akademik dünyanın birikimli ve tecrübeli değerlerinden oluşan Mütevelli Heyetimiz, bu yenilikçi ve girişimci öğrenme ortamını, ulusal ve uluslararası akademik ve ekonomik iş birliği ağlarıyla büyütmek ve geliştirmek için daima çalışıyor olacaktır.

Bu ekosistem, OSTİM Teknik Üniversitesi’nde her düzeyde eğitim gören öğrencilerimize bir taraftan gerçek bilgiyi edinmenin en kesin ve evrensel şekli olarak uygulayarak öğrenme imkânlarını sunarken, diğer taraftan, öğrendiklerini bir faydaya dönüştürerek değer üretme ve paylaşma ruhunu geliştiren donanımları da edinmesini sağlayacaktır.

OSTİM Teknik Üniversiteli öğrencilerimizin her birinin, ilk günden itibaren, bir yandan kendi geleceğini tasarlar ve inşa ederken diğer taraftan ekonomik ve sosyal hayatın içinde seyirci değil aktif katılımcılar olarak yer alacaklarına, üniversite yıllarını çalışma hayatlarının en öğretici ve keyifli başlangıç yılları olarak yaşayacaklarına gönülden inanıyoruz. 

Mütevelli Heyetimiz adına OSTİM’in en kıymetli sermayesi ve gücü olan dostlarımız, paydaşlarımız ve çözüm ortaklarımıza OSTİM Teknik Üniversitesi özel sayısında üniversitemiz ile ilgili beklenti, görüş ve düşünceleriyle verdikleri katkı, destek ve iyi dilekleri için şükranlarımızı sunuyor ve hep birlikte; tüm gençlerimizi, öncelikle hayal ettikleri geleceğe birkaç adım daha yakın olmak ve yaşanabilir yeni bir dünyayı birlikte tasarlamak, kurmak ve yaşatmak için işe OSTİM Teknik Üniversitesi’nden başlamaya davet ediyoruz.

Dünya sizi bekliyor.

Yazara ait diğer köşe yazıları