Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Stratejik Önemdeki Sektörü Başkalarının İnsafına Terk Etmemeliyiz

Orhan AYDIN
10 Haziran 2017 13:01

Haberleşme ile ilgili yatırımlarımız, savunma sanayii ile ilgili yatırımlarımızdan çok daha büyük rakamları tutuyor. Savunma sanayiinde Türkiye’nin ciddi kazanımları var. Yerli ve milli olarak yaptığımız çok ürünler var. Orada çok şeyin farkındayız ve birazda mecburiyetten zorunluluktan dolayı orada ve kurumsal yapısından kaynaklanan bir başarı hikayesi olduğunu hep beraber görüyoruz.

Haberleşme alanı da savunma alanı kadar belki ondan da stratejik. Çünkü; savunmanın da arka planında haberleşme teknolojileri var. Bunu akışına, kendi keyfi ne, birilerinin insafına, lütfuna terk etmemeliyiz. Eğer bu teknolojileri yerli ve milli olarak kendimiz yapamazsak, hayata geçiremezsek, savunmada da bir takım şeyler buraya bağımlı olduğu için sonuçta orada da bir takım kısıtlamalara gidileceği çok açık. Bu nedenle biz bu sektörü çok önemsiyoruz.

Yapmadıklarımızdan da sorumluyuz!
Sektörün yerli ve milli olması için Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın hassasiyetlerine aynen uyuyoruz. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız da bu ihaleyi yaparken bu hassasiyetlerden kaynaklı bu ihalenin şartnamesine yüzde 45’lik bir yerlilik oranı koymuş. Bunun nasıl hayata geçirileceğini şu anda Türkiye tartışıyor. Biz bunun bireysel çabalarla yapılabileceğine çok fazla inanmıyoruz. Bu bir firmanın, bir şirketin tek başına üstlenebileceği, yürütebileceği, sonlandırabileceği bir faaliyet olarak görmüyoruz. Bu nedenle sektörde, bu çabayı sarf edecek, gelecekte ülkemizin bu teknolojileri de kazanımına yol açacak yerli ve milli haberleşme teknolojileri takımı kuruyoruz.

Bu hem yerli hem milli olacak hem de sadece ‘ihaleden ne kadar pay alırım, cebime ne girer’in peşinde olan değil. Gelecekte ülkemizin bütün ürünlerini yerli ve milli yapacak bir yolculuğa çıkılacak. Firmalar, üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri hep beraber bir seferberliğin başlangıcı gibi bunu algılayacağız. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yaptığı çalışmaları destekliyoruz. BTK’nın eşgüdümünde kümelenmeyi kurma ihtiyacı duyduk.

Peki ‘Niçin OSTİM’de bu çalışmaları yapıyoruz?’ sorusunun cevabı olarak da şunu söylüyorum: OSTİM’de bir toplantı yaptık. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’muzun ev sahipliğinde de, Türkiye’deki bu sektörde faaliyet gösteren bütün firmaları bir araya getirdik. Türkiye’deki bütün kurum, kuruluş, sanayi odaları, ticaret odaları, üniversiteler, teknoparklar, OSB’lerin tamamını davet ederek, bu sektörle ilgili bir toplantı daha yaptık. Ve bu sektörde bizden daha ön almış, öncülük yapmış kurumların hepsine bu işi yapmaları gerektiğini hatırlattık. Sanayi odalarımıza Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) dahil hepsine; alın buna biriniz başkanlık yapın, hamilik yapın bizde sizin emrinizde çalışmaya hazırız dedik. Fakat bu işi ben yaparım diyen bir kurum ve kuruluş çıkmadığı için işin ortada kalmasının da bizim içimize sinmedi.

Her ne kadar OSTİM olarak biz bu alanın tamamını kapsamasak da, bunu başka yapan yoksa hamilik yapmak üzere, ‘Yapmadıklarımızdan da sorumluyuz!’ anlayışıyla; kümelenme faaliyeti başlayıncaya, hayata geçinceye, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar yanında ve içinde olacağız. Her türlü faaliyetinin destekçisiyiz. OSTİM OSB’deki diğer kümelenme faaliyetlerimizde olduğu gibi bu sektörde de Türkiye’nin önemli bir ihtiyacını göreceğine de yürekten inanıyoruz.

Bu işin yürütücüleri, yöneticileri de bu işin kahrını çekmiş, bilgi beceri ve donanıma sahip olan arkadaşlarımız bu işte sağ olsunlar, gönüllü olarak görev aldılar. Biz de onların yanında durmaya kararlıyız. Ülkemizin bu alanda da gelecekte iyi neticeler alacağına inancımızı devam ettiriyoruz.

Rekabet gücünü artırıcı çalışmalar gerçekleşecek
Dünyanın ve ülkemizin en hızlı gelişen sektörü konumundaki haberleşme teknolojileri bilgi çağının altyapısını oluşturmaktadır. Bu hızlı gelişim sektörün paydaşlarını çeşitli yönlerden etkiler. Kullanıcılar sorunsuz ve ucuz bir iletişim beklerken, kamu tarafı doğru, eşit koşullarda, ekonomik, kesintisiz ve güçlü bir iletişimi, işletmeler bu hizmeti karlı ve kurallara uygun vermeyi, üniversiteler bu hizmeti kolaylaştıracak teknolojileri geliştirmeyi, KOBİ ve üreticiler de istenen yazılım, donanım ve malzeme altyapısını en gelişmiş olanaklarla gerçekleştirmeyi hedefler.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi, paydaşların ortak bir platformda buluşup sektör ve ülkemiz adına en uygun çözümleri bulabilecek her türlü ihtiyacı karşılamak için kuruldu. ‘İş birliği – Güç birliği – Haberleşme’ dirliği ilkeleri çerçevesinde bir araya gelmiş olan küme üyelerinin organize hareketi sektörle ilgili üretim kabiliyetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtarak rekabet gücünü artırıcı çalışma gerçekleştirecektir.

‘Yerlilik ve millilik’ ilkeleriyle çalışacak
Yapılacak çalışmalarla; tasarlayan ve üreten bir haberleşme sektörü için inovasyonun desteklenmesi, teknoloji geliştirme, üniversitelerle ilişkilerin güncel tutulması, test, sertifi kasyon ve kalite standartlarına uyum yollarıyla sektörde güçlü oyuncuların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Küme ayrıca sektörde ihtiyaç duyulan vasıflı eleman yetiştirilmesi ve sürekli olarak gelişme sağlanabilmesi için eğitim konusuna da ayrı bir önem atfetmektedir.

Haberleşme sektörünün gelişmesi ve ileriye dönük hedeflerinin belirlenmesi için işbirlikleri kuracak, ortak projeler yapacak, bu konularla ilgili kanun ve kararnamelerin düzenlenmesinde yardımcı olacaktır. Küme üyelerinin rekabet gücünü ve sürdürülebilirliği sağlamak için yeni teknoloji araştırmaları, kurumsallaşma, finans yönetimi, kalite yönetimi, maliyet yönetimi süreç yönetimi gibi konularda onlara çok çeşitli olanaklar sunacaktır.

Tüm bu faaliyetleri bir sivil toplum kuruluşu hassasiyetiyle gerçekleştirecek olan küme, sektörü ayakta tutacak her türlü kararda söz ve pay sahibi olmak istemektedir. ‘Yerlilik ve millilik’ ilkeleriyle bezeli bir mantıkla çalışacak küme, günümüzde paradan daha değerli bilgi altyapısını ülkemiz çıkarlarına uygun yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yazara ait diğer köşe yazıları