Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Kümelenmeye Akademik ve Bilimsel Destek Vermeye Hazırız

“OSTİM Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi içerisinde Gazi Üniversitesi olarak her türlü akademik ve bilimsel desteği vermeye hazırız."
Ostim Editör
08 Kasım 2016 11:01

Prof. Dr. Atilla Bıyıkoğlu - Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı

Gazi Üniversitesi’nin yenilenebilir enerjiler konusuyla ilgili olarak sektörel yapılanması, 2005 yılında Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (TEMENAR) Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulması ile başlamıştır. Kimya, Makina ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin katkıları ve Miami Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. T. Nejat Veziroğlu (fahri kurucu üye) himayesinde ve Prof. Dr. Zühtü Uysal önderliğinde kurulan TEMENAR farklı bilim alanlarından araştırmacıların bir araya geldiği çok disiplinli bir yapılanmadır.

TEMENAR kuruluşu ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu DPT destekli ‘Güneş-Hidrojen-Elektrik-Enerji Çevrimi’ isimli proje sayesinde yenilenebilir enerjiler konusunda bir altyapı oluşturmuştur. Bu projeyi takiben günümüze kadar gerçekleştirilen bitirme ödevleri, yüksek lisans ve doktora tezleri, sanayi projeleri, SAN-TEZ ve TÜBİTAK projeleri ile araştırma altyapısını geliştirmiş ve teknoloji üreten firmalar ile ortaklıklar kurma seviyesine ulaşmıştır.

DPT projesi kapsamında oluşturulan KARAVAN bünyesinde; Hidrojen Destek Sistemi; Hidrojen Üretim Ünitesi, Hidrojen Sıkıştırma Ünitesi, Hidrojen Depolama Ünitesi, Elektroliz Sistemi, Enerji Destek Sistemi; Fotovoltaik Panel Ünitesi, Yakıt Hücresi Ünitesi, Akü Ünitesi ve PV-DC-Şehir Elektrik Şebekesi Bağlantı Ünitesi bulunmaktadır.

Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü olarak, yenilenebilir enerji teknolojileri ve uygulamaları hakkında farklı çalışmalar yürütülmüş ve yürütülmektedir. Bu çerçevede temel hedef yenilenebilir enerji teknolojisindeki yenilikleri takip etmek ve ülkemizdeki uygulanabilirliğine katkı sağlamaktır.

Özellikle yenilenebilir enerji sektör uygulamaları üzerine kurgulanan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ile sanayi odaklı çalışmalar yürütülmesine gayret edilmektedir. Böylece, yenilenebilir enerji sektörü özel firmaları ile sanayi-üniversite işbirliğini odaklı ilişkiler artırılmaya çalışılmaktadır.

TEMENAR 2009 yılından bu yana OSTİM ile sıkı ilişkiler içinde bulunmuş ve EKOPARK yapılanması ile ilgili ilk çalışmaları başlatmıştır. Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü adına bölüm başkanı Prof. Dr. Atilla Bıyıkoğlu, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Derneği’ne Mayıs 2016 tarihinde üye olmuştur.

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü olarak faaliyet gösterdiğimiz öne çıkan araştırma konuları şunlardır: Çevrim Santrallerinde Verim Artırımı ve Isı Geri Kazanımı, Düşük Sıcaklık Atık Isı Geri Kazanımı Sanayi Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Verimli Kullanımı, Düşük Sıcaklık Yenilenebilir Enerji Uygulamaları, Organik Rankine Çevrimi Türbin Tasarımı, Hidroelektrik Santral Türbin Tasarımları, Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri, Yakıt Hücreleri ve Uygulamaları, Güneş Enerjisi Uygulamaları, Kendi Enerjisini Üreten Evler, Rüzgar Türbini Tasarımları, Pompa Tasarımları, Isı Pompaları, Isı Boruları.

Bu çerçevede OSTİM Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi içerisinde Gazi Üniversitesi olarak her türlü akademik ve bilimsel desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirir, bu kümelenmenin yenilenebilir enerji sektöründeki tüm paydaşları bir araya getirmesi ve güçlenerek ülkemiz kalkınmasına yardımcı olmasını temenni ederiz.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.