Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Tebeşirli Tahtayı Bile 25 Yıl İthal Ettik

Fatih Projesi kapsamında 85 bin akıllı tahta yerli üretildi ve kullanılmaya başlandı. İkinci aşamada mesleki ve teknik eğitim okullarının yaklaşık 85 bin sınıfının akıllı tahta ihtiyacı ihale sürecinde.
Ostim Editör
05 Şubat 2013 16:56

Fatih Projesi kapsamında 85 bin akıllı tahta yerli üretildi ve kullanılmaya başlandı. İkinci aşamada mesleki ve teknik eğitim okullarının yaklaşık 85 bin sınıfının akıllı tahta ihtiyacı ihale sürecinde. Ardından okul öncesi, ilkokul ve ortaokullardan oluşan temel eğitim okullarının sınıfları için projenin ihaleleri gerçekleştirilecek. Projenin parçası olan tabletler de yerli üretim vizyonuyla ihale ediliyor. Proje ile ilgili spekülasyonlar biryana bu sayede ortaya çıkan çarpıcı bir gerçek var: Türkiye 25 yıldır emaye tebeşirli tahtasını bile ithal ediyordu.

Fatih Projesi’nin gerçekleştirilmemesi halinde Türkiye’nin 20 yıl içinde 50 milyar lirası eğitim teknolojisi ve bilişim cihazları ithalatı ile ülke dışına çıkacaktı. Büyük oranda cari açığa sebep olacak bu durum Fatih Projesindeki yerlileştirme çabaları ile önlenmiş oldu. Proje için üretilen akıllı tahta ve tabletlerin yerli tasarımlar ve teknolojilerle yapılaması aynı zamanda bir ekosistem oluşturacak. Bu sayede gelişen sanayi ve teknoloji başka sektör ve ürünlerin de milli imkanlarla yapılmasını sağlayacak. Böylece Türkiye’nin kaynaklarının dışarıya çıkması engellenebilecek. Fatih projesi sürecinde Yenilik ve Eğitim Teknolojilerinde genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Tunay Alkan akıllı tahta ve tabletlerin yerli üretilebileceği konusunda için üst düzey bürokratların ülkenin sanayine ve teknolojik birikimine güvenmesi için büyük çaba sarf etmiş.

Her öğretmene ve öğrenciye tablet bilgisayarın da verileceği projenin süreçlerinde yer alan isimlerden Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortamlarının Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Grup Başkanı Tunay Alkan, panel tip etkileşimli tahta ve tabletin yerli imkanlarla üretileceğini belirtiyor. Alkan, panel tip etkileşimli akıllı tahtanın hem tebeşir, hem mürekkepli, hem de pasif bir kalem ya da parmakla kullanılabilen yenileşimci bir yapıda dizayn edildiğini ifade ediyor.

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için; okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarda yönelik başlayan Fatih Projesi’nde 570.000 dersliğe LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlanacak.

Akıllı tahta, bilgisayar ekranının yansıdığı veya oluştuğu yüzey ile doğrudan parmak ve/veya aktif ya da pasif kalem ile kullanıcının bilgisayarı kullanmak için etkileşime geçebildiği eğitime özel üretilmiş donanım ve yazılımları ile tüm tahtaya yazıp çizdiğiniz içerikleri yorumlayabilen, kaydeden, kaydedilmiş bilgileri çağırabildiğiniz yazılımı bulunan eğitim aracı.

LED aydınlatmalı, LCD, Panel Tip Etkileşimli Tahta’nın ortaya çıkışı ve uygulama süreçleri hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortamlarının Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Grup Başkanı Tunay Alkan, kullanımda olan akıllı tahtayla projeksiyon temelli akıllı tahta arasındaki temel farkı “aynı anda tebeşir ve kalemin kullanılabilmesi” olarak aktardı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm okullarda başlattığı Fatih Projesi’nde eğitime faklı bir nitelik kazandıracak akıllı tahtalarla ilgili değerlendirme yapan Alkan “Akıllı tahta tasarımımız teknolojideki dönüşüm trendine uygun bir ürünüdür. Aslında milenyumda birçok alanda olduğu gibi özellikle teknolojide daha da özeline inecek olursak bilişim teknolojisinde (ICT) büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Bu değişim ve dönüşümün sancısı çekilmektedir. Bu özellikle PC’den notebooka değişen sürecin tablete dönüşümü ve sunum cihazlarında da artık projeksiyondan daha öne çıkacak olan Smart LCD/LED teknolojisidir. Artık merdiven altında PC toplama devri sona ermektedir.” diyor.

Panel tip akıllı tahtanın farkı
Bir kısım okullarda sınıf başına olmasa da projeksiyon veya projeksiyon temelli farklı akıllı tahtalar mevcut olduğunu anlatan Alkan’a göre projeksiyonun eğitime, büyük alana yansı yapabilen bir gösteri cihazı olması dışında bir katkısı yok. Alkan “Eğitimde kullanılacak gösteri cihazlarının etkileşimli olması gerekir. Bu da etkileşimli tahta demektir ki, projeksiyon ile etkileşim sitemi birleşerek genelde akıllı tahta tabir edilen elektronik eğitim teknolojisi cihazı ortaya çıkmıştır.” değerlendirmesini yapıyor.

Tunay Alkan, Eğitimde Fatih Projesi çerçevesinde geliştirilen Panel Tip Etkileşimli Tahta ile klasik projeksiyon temelli akıllı tahtalar göre avantajlarını şöyle özetliyor: Öğretmenin eğitim öğretimde araç olarak kullanacağı, öğrencilerin de okuldan bilgiye ulaşma yolarından biri olarak kullanacakları etkileşimli elektronik tahtalar, güvenli ağ üzerinden her sınıfın internete bağlanması avantajının yanında öğrencinin eğitimdeki en önemli duyu organlarından göze ve kulağa en etkili biçimde hitap eden bir yapıya sahiptir. Öğrencilerin kavrama düzeylerini artırarak öğrenme sürecini kısaltacaktır. Ayrıca kısa sürede öğrenmeden ortaya çıkan vakitte öğretmenin öğrenciler ile bireysel ilgilenmeye ayırdığı vakit artacaktır. Anlaşılması zor olan kazanımlar için tahta ile etkileşim kuracaktır. Bu etkileşimde resim, ses, video ve animasyon ile takviye edilen yöntem kullanılacak olup, öğretim ortamı zenginleştirilerek kavrama düzeyi artırılmış olacaktır.

Fatih projesi sürecinde geliştirilen akıllı tahta, darbelere karşı güçlendirilmiş, temperli tabir edilen dayanıklı bir cam ile korumalı bir yapıda imal edilmiştir. Ayrıca LED aydınlatmalı, LCD tabanlı, üzerine soketli bilgisayar konumlandırılmış, özel kalem kullanımı gerekmeyen, üç farklı nesil akıllı tahtanın bir araya getirildiği, hem tebeşir, hem mürekkepli, hem de pasif bir kalem ya da parmakla kullanılabilen yenileşimci bir yapıda dizayn edilmiştir. Bu tahtanın ömrü en az 35.000 saat olup son anına kadar aynı görüntü kalitesini koruyabilen bir yapıdadır. Ortamın karartılmasına ihtiyaç olmayıp, gölge ortaya çıkarmaz. Kullanım için ayrı bilgisayar gerekmediğinden pratik ve kullanışlıdır.

Tebeşirli tahta üretimi de bu süreçte başladı
Ülkemizin uzun yıllar tebeşirli tahtayı bile yurtdışından temin ettiğini aktaran Tunay Alkan, yeni akıllı tahtanın kendi ekosistemini de oluşturduğunu, bununla birlikte yan sanayinin de buna paralel gelişeceğini ifade etti. “Biz bu işe başladığımızda tabletin ve akıllı tahtanın yerli imkanlarla üretilebileceğini hiç kimse düşünmüyordu.” diyen Alkan, Panel Tip Etkileşimli tahtanın ortaöğretim seviyesindeki mesleki eğitim hariç tüm liselerde kullanımda olduğunu söyledi.

Alkan, “Değişim ve dönüşümün inanılmaz bir hızla gerçekleştiği günümüzde, değişim ve dönüşümler eğitim ortam ve süreçlerine de ister istenmez etki etmektedir. Bu ortam ve süreçlerde kullanılan yöntem, teknik, araç ve gereçlerinde bu durumdan etkilenmemesi kaçınılmazdır. Hatta eğitimciler olarak gelişen teknolojinin işimizi kolaylaştırma yönünde getirdiği avantajları eğitim sürecinin içine kazandırmamız gerekmektedir. Eğitimde Fatih Projesi geliştirme sürecinde tasarlanan Panel Tip Etkileşimli Tahta eğitim ortamlarındaki eğitim aracı olan tahta gelişiminde bir çığır açmıştır. Bu tahta türü ile ilgili özellikle harmanlanmış öğrenme yöntemi de göz önünde bulundurarak, mevcut öğretim sürecinde ders anlatımında kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin bu yeni eğitim aracına uyarlanması ve geliştirilmesi ile öğrenme hızlanacak ve kalıcı olacaktır. Bu avantajlar kısa süre içerisinde beklenenden daha fazla oranda öğretmenler tarafından kullanım oranının yükseltecektir.” dedi.

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.