Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Bizim Teknolojimiz Bizim Enerjimiz

Korhan GÜMÜŞTEKİN
31 Ekim 2016 13:10

Nüfus artışı bununla beraber refah seviyesini yükseltme gayretleri, sanayi üretiminin yükselişi, hayatımızda enerji tüketen ekipmanların fazlasıyla yer almaya başlaması kaynakları daha etkin ve verimli kullanım yollarını aramamıza neden oluyor.

Çok tüketiyoruz. Tükettiğimiz kadar üretmemiz gerekiyor. Üretim için hammadde, hammaddeyi işleyecek tesis, tesisi çalıştıracak insan kaynağı ve enerji ihtiyacı… Tarif edilen mekanizmanın, sağlıklı bir işleyişe sahip olabilmesinin yegane faktörü ise sürdürülebilirlik kavramının etrafında toplanıyor.

Sosyal ve ekonomik kalkınma ülkemizin öteleyemeyeceği şartlardan. Kalkınma yolunun sağlıklı bir şekilde yürünebilmesi, enerji ve doğal kaynaklarda güvenli bir gelecek tesis etmeyi gerektiriyor.

Bir ülkenin ekonomik nabzının en belirgin ölçütü büyüme parametreleri. Büyüme, enerji tüketimiyle doğru orantılı. Uzmanlar, enerji tüketimi fazlalığının ülkelerinin gücüne pozitif etki yaptığını dile getirirken, enerjinin ucuza mal edilmesi ve arz edilmesinin önemine vurgu yapıyorlar.

Akademik ve bürokratik akıl ortak şuurda buluşmalı
Yapılan değerlendirmelerde; enerjiye ve doğal kaynaklara olan talep artışının yanı sıra günümüzde enerji üretimi ve tüketiminde küresel ekonomik ve jeopolitik dengelerin yeniden tanımlanmasına sebep olabilecek önemli değişiklikler yaşandığı dile getiriliyor. Ülkelerin politikalarını enerji arz güvenliği üzerine şekillendirdiklerine işaret ediliyor.

Bir ülkenin gücü üretim olduğuna göre küresel denklemin ana çözümleyicilerinden biri olmak için enerji başlığında akademik, bürokratik aklın ortak şuurda buluşmasında yarar var.

Yani her zaman dediğimiz gibi; geleceğini bugünden düşünen, enerjide de yerli, milli ve sürdürülebilir politikalar…

Sınırlı olan doğal kaynaklarımızın doğru adımlarla yönetilmesi, teknoloji çeşitlendirilmesi ve mevcut teknolojilerin verimliliğini geliştirilmesi, alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi Devletimizin de görüş açısının odağında.

Teknoloji geliştirme, uzun vadeli düşünülmesi gereken, tabiri caizse tökezlemede vazgeçilmeyecek, sonlandırılmayacak bir süreç. En çok da enerjide ihtiyaç duyuluyor bu sürece. Dışa bağımlılığın had safhada olduğu bir ortamda, dümeninin bu yöne kıran sanayicilerin adeta el üstünde tutulması elzem…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2015 yılı faaliyet raporunun ‘Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmaları’ başlığı altında şöyle yazıyor: “Yerli kaynakların ve yeni teknolojilerin kullanımına öncelik vermek, sektörde verimlilik ve rekabet gücünün artırılmasını sağlamak, hızla gelişen enerji sektöründe tasarım, mühendislik ve yenilik yaratma kabiliyetini destekleyici mekanizmalar geliştirmek ve üniversite-sanayi işbirliklerini güçlendirmek amacıyla proje ve faaliyetler yürütülmektedir.”
Ve yine aynı raporda Türkiye’nin; büyüyen üretim, iletim ve dağıtım alt yapı kapasitesi, sürdürülebilir, rasyonel ve proaktif enerji stratejileri, enerji koridorlarının ve ağlarının kavşak noktası konumu, milli teknolojisi ve Ar-Ge’siyle, istikrarlı ve güvenilir ekonomisiyle büyüyen ekonomisiyle; enerjiye, dinamizme, stratejiye, inovasyona ve yatırıma odaklı olduğu önem derecesi yüksek bir şekilde belirtiliyor.

2015-2019 Strateji Plan’ında ise deniliyor ki; “Enerji ve doğal kaynaklar alanlarının sermaye yoğun yapısından dolayı, kullanılan malzeme, ekipman ve hizmetlerin yerlileştirilmesi, ekonomik açıdan birçok katkıyı beraberinde getirecek olup enerji sektörünün yanı sıra üretim sektörünün de büyümesine yardımcı olacaktır. Özellikle enerji sektöründen başlayarak yayılacak bir yerlileştirme hareketi, ekonominin birçok dalında iş olanaklarını da beraberinde getirme potansiyeline sahip olup, Ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon politikası doğrultusunda bilgi birikimine de faydalı olacaktır. Bu amaç kapsamındaki en önemli adım, yerlileştirmenin yapılabilmesi için ilgili malzeme, ekipman ve hizmetlere yönelik envanter ve ihtiyaç analizi yapılarak bir yol haritasının hazırlanması olup devamında yerli katkı kullanım oranını arttırıcı önlemlerin alınması planlanmaktadır. Teknoloji yerlileştirme çalışmaları uzun vadeli projeler olduğundan planlama dönemi içerisinde atılacak adımların esas sonuçlarının plan dönemi içinde değil dönemin sonrasında, uzun vadede alınacağı, önemli olanın bir yerlileştirme ve teknoloji geliştirme kültürünün ve altyapısının yerleştirilmesi olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.”

“Mayamızda Ahilik var”
Mayasında Ahilik kültürü olan OSTİM, 1967’den günümüze sanayimize iz bırakan gelişmelere ev sahipliği yaptı ve halen de yapıyor.

5.200 işletme, 60.000 çalışan, 17 ana sektör ve 139 farklı iş koluyla Türkiye’de girişimciliğin, kahramanlıkla eşdeğer sanayiciliğin öncü bölgesi OSTİM, bu gücünü kümelenmelerle pekiştiriyor.

2007 yılından itibaren kümelenmeyi bölgesindeki KOBİ’lerle tanıştıran OSTİM, bugün 6 ana sektörde bu çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Köklü kurum kültürünü ortak rekabet ve uluslararasılaşma hedefleriyle yoğuran OSTİM’in başarılı organizasyonlarından biri de Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi.

Zengin bir üye profiline sahip olan Kümede, doğrudan enerji sektöründe üretim yapan firmalar, ilgili ve destekleyici sektörlerde üretim yaparken sektörün katma değerindeki artış ve yasal düzenlemelerdeki gelişmeler doğrultusunda yatırımlarını enerji sektörüne de yönlendiren firmalar ve sektörü takip etmek üzere bulunan firmalar yer alıyor.

Üniversite, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla sektörel ekosistemin ana aktörleri arasına giren Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi OSTİM Gazetesi’nin bu ayki tek konusu.

İlk örneğini elinizde tuttuğunuz gazetemizde göreceğiniz tematik yayınımızda; küme paydaşlarının sektöre ilişkin değerlendirmeleri, akademik çalışmalara ilişkin bilgiler ve en önemlisi firmalarımızı sizlerle buluşturuyoruz.

Sayfalarımızda yer alan her ismin görüşleri ve sektöre ilişkin analizleri geleceğe yönelik ipuçlarını da barındırıyor.
Teknoloji geliştiren, tesis kuran, sektöre bilgi ve birikimleriyle katkı sağlayan küme firmaların her biri kendi alanında ülke sınırlarını aşan önemli projelerde yer alıyor.

Durum net ve açık: Enerjide de ne kadar çok yerli teknoloji üretir, katma değeri yükseltebilirsek, ülkemizin ihtiyaçlarını, tepeden tırnağa ‘bizim’ bilgi ve ürünlerimizle karşılayabilirsek küresel senaryoları ‘biz’ de yazarız.

Daha da önemlisi oyunu kuralına göre değil yazımına katkı verdiğimiz kurala göre yönlendirebiliriz.

Çare Türk sanayisinde…

OSTİM GAZETESİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

twitter.com/KorhanGumustkn

Yazara ait diğer köşe yazıları