Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Hedef; yüksek katma değerli üretim…

Orhan AYDIN
02 Mayıs 2016 11:33

Ülke sanayicileri olarak, KOBİ’ler olarak küresel rekabet ortamında ayakta kalabilmek için yüksek katma değerli ürünler üretmek zorundayız. Ostim olarak çözüm ortaklarımızla birlikte üyelerimizin rekabetçi güçlerini artırcı, onlara avantaj sağlayıcı tüm çağdaş iletişim desteklerini ve sistemlerini kurmaya çalışıyoruz.
Bu bağlamda Ostim ODTÜ Teknokent Kuluçka Merkezi binası inşaat olarak tamamlandı; firma kabulleri devam ediyor. Önümüzdeki bir ay içinde resmen hizmete açmayı hedefliyoruz. Kuluçka Merkezinde araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürüten bölge firmaları daha yüksek katma değerli ürünler üretebilecekler. Bunu umuyoruz, bekliyoruz. Ayrıca ODTÜ ve TÜBİTAK ile birlikte oluşturduğumuz Ar-Ge merkezimiz de (ODAGEM) teknokent hizmetlerini destekleyecek bir oluşumdur. Bölgemizde firmalarımız desteklemek üzere hayata geçirilen kimi oluşumları da başlıklar halinde özetle paylaşmak istiyorum. Bölge olarak rekabetin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bölgemizi ve bölgemizdeki firmaları rekabetçi kılmak gibi bir misyonumuz olduğunu düşünüyoruz. Ostim OSB’de üretim yapan firmaların enerjiyi TEDAŞ’tan yüzde 20 daha ucuz kullandığını vurgulamak istiyorum. Bunun önemli bir rekabet üstünlüğü yarattığını imalatçılarımız çok iyi bilir. Yine doğalgazı üretimde kullanan firmalarımız var. Doğalgazı da OSB olarak direkt BOTAŞ’tan temin ederek, firmaların kullanımına ucuz ve nitelikli olarak sunuyoruz. Diğer bölgelerimize göre bunun da bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Yine üzerinde pek çok uygulamayı planladığımız Ostim telekomünikasyon altyapı projemiz var. Sistemi Sabancı Telekom’la birlikte kuruyoruz. Şu anda Ostim’deki firmalarımızın büyük bir kısmı bu şebekeye dahil oldu, fiber optik kabloları adreslerine çekilmiş durumda. Bu proje ile amacımız, birinci olarak Ostim kampüsü içerisinde sesli görüşmeleri ücretsiz olarak yapmalarını sağlamak. Bu uygulama hayata geçirilmiş durumda. Yine aynı şebeke üzerinden sürekli ve kaliteli Internet erişimi sağlayacağız. Bu hizmetin bedeli sadece 25 milyon YTL sabit ücretli ve, sınırsız olacak. Yine aynı şebeke üzerine uzaktan eğitimi yerleştirmek istiyoruz. Burada üniversitelerle, KALEDATA gibi çözüm ortaklarımızla işbirliği yapacağız; dolayası ile sürekli eğitim, öğretim ve gelişme dediğimiz sistemi kullanmak durumundayız. Yoksa rekabet yarışını kaybederiz. Bu eğitim içeriklerini NETWORK üzerine yerleştirmek istiyoruz.
ODTÜ ile yürütülen projelerimiz de bu sisteme girecek. Yabancı dil eğitimi verilecek. Yani üyelerimiz sürekli olarak kendileri için planlanmış, ihtiyaç duydukları eğitim hizmetlerini bu ağ üzerinden alabilecekler.

Firmalarımız zaten rekabetin içindeler, rekabet koşullarını yerine getirmek durumundalar. Benzetme doğru olur mu; bilemiyorum, hepimiz ipte yürümek zorunda olan ‘canbazlar’ durumundayız. Dengemizi sağlayamazsak yere düşeriz, kaybederiz. Biz bu rekabet ortamında firmalarımıza hangi destekleri verebiliriz, bunun arayışı ve çabası içindeyiz. Bu bizim işimiz. KOBİ’lerimizin rekabetine destek olacak her ileri unsuru bölgemize getirmeye çalışıyoruz.

Şunu diyebilirim ki; Ostim bölgesel faaliyetleri incelendiğinde başka yerlerde yapılmayanları-yapılamayanları yapıyor. Gücümüzü üyelerimizin teşvik edici enerjisinden ve motivasyonundan alıyoruz. Yönetimden sorumlu ekip olarak KOBİ’lerimizi değişime bazen zorlayarak, bazen iterek, bazen çekerek dahil etmek durumundayız. Pazarlama danışmanlarının anlattığı bir öykü vardır. Ayakkabı pazarlamacısının biri Afrika’da yerli bir kabileye gidiyor; “Burada kimsenin ayakkabıya ihtiyacı yok” diyor. Oysa bir başka ayakkabı pazarlamacısı aynı bölgeye gidiyor ve, “Burada herkesin ayakkabıya ihtiyacı var” raporunu veriyor.

Bizim inancımız; Ostim’deki her firmanın bu uzaktan eğitime ihtiyacı var. Kaynak planlama programına ihtiyacı var. Yabancı dil eğitimine ihtiyacı var. Biz usanmadan firmalarımıza ulaşıp, bunu anlatacağız. Her firmayı eğiteceğiz. Eğitilmeyenler ne olacak? Onlar bir adım geride kalıp, belki de ‘aslanlara’ yem olacak.

Firmalarımızın aktif katılımlarını, proje önerilerini bekliyoruz. Ostim ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösterecek firmalarımız Ostim’in sorumluluğunu alıp, değer üretecekler. Küçük firmalara örnek olacaklar. Şu anda Ostim’de pek çok firmamız kilosu 1 Dolara çalışıyor. Biz 1 Dolara çalışarak bir yere varamayız. Bir kilogramı, 10 Dolar, 100 Dolar, 1000 Dolar olan işleri mutlaka bulup bölgeye getirmenin, keşfetmenin, üretmenin, satmanın yolunu bulmalıyız. Bunu için de çağdaş teknolojileri, yeni bilgileri ve sistemleri nerede olursa olsun bulup getirmeliyiz; yararlanmalıyız.

Yazara ait diğer köşe yazıları