Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

İstihdamı girişimcilik çözecek

Orhan AYDIN
02 Mayıs 2016 11:28

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün istihdama ilişkin açıkladığı son veriler karamsar ve iyimser açılardan analiz edilerek, “bardağın dolu mu boş mu” olduğu tespit edilmeye çalışılıyor. Biz iki bakış açısının ortalamasını aldığımızda bile istihdamın bir “ateş topu” haline geldiğini görüyoruz. DİE'ye göre 2004 Aralık-2005 Şubat dönemini kapsayan 3 ayda işsizlik oranı, yüzde 11.5 olarak tahmin edildi. İşsiz sayısı ise 2 milyon 396 bin kişi olarak tahmin ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Murat Başesgioğlu’nun Ostim İŞGEM’in açılışında yaptığı konuşmada altını çizdiği gibi; istihdam herkesin üzerine vazife olarak görünüyor. Ostim yönetimi olarak sosyal sorumluluk ilkesi içinde istihdamı, üretimi, ihracatı, kaliteyi, ar-ge’yi, çevreyi önemsiyoruz. Çünkü her ekonomik eylemin ve ekonomik başarının hedefi insanların mutlu olmasını sağlamaktır. İş Geliştirme Merkezi’ne istihdam sorununun çözümüne katkı verecek bir proje olarak bakıyoruz. İstihdam; girişimle, üretime, ihracatla, yeni yatırımlarla sağlanabilir. Ostim İŞGEM’deki girişimcilerimize danışmanlık hizmeti, vasıflı eleman temini ve dış ticaret elemanı temin edecek mekanizmalarımız var.

Ostim’de genel üretim maliyetlerini düşürmeye, verimliliği ve dış ihracatı artırmaya çalışıyoruz. Bilindiği gibi üyelerimize elektrikte yüzde 20 avantaj sağladık. Doğalgaz dağıtımında, haberleşmede üyelerimize yüzde 30’ları bulan avantajlar sağlayacak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Küresel rekabet için imalat kalitemizi yükseltmeliyiz. Bu nedenle üniversite sanayi işbirliği konusunda ODTÜ Teknokent’in kuluçka merkezini Ostim’de kuruyoruz. Bölgemizdeki KOBİ’leri yaklaşık 3 milyon dolara mal olacak teknokent yatırımında pay sahibi olmaya çağırıyoruz. Güncel sorunumuz olduğunu belirttiğimiz işsizliğin ortadan kaldırılması için yatırım ortamının iyileşmesi gerekiyor. Biz bir OSB’yiz, bölgemizde yatırım ve üretim ortamını kendi imkanlarımız ölçüsünde iyileştirmeye çalışıyor. Ama burada devlet, hükümet, kamu kuruluşları kadar yerel yönetimlerin de üretim ve istihdam konusunda duyarlı olması gerekir.

Sayın Bakanımızın deyişi ile “üzerlerine vazife” olması gerekir. Başkent’in bölgesel kalkınmaya yönelik bir koordinasyon kurulu olması ve bunun belli disiplin ve düzenle işlemesi gerekir. Meslek odası temsilcilerinin de bulunacağı böyle bir kurul sanayilerin ve sanayi bölgelerinin ahenk içinde çalışmasını sağlayacaktır. Yeni girişimcilere İŞGEM gibi, altyapısı tamamlanmış, her türlü danışmanlık ve iletişim hizmetlerini alabilecekleri ortamlar sağlarken, amacımız iş dünyasına yeni açılımlar kazandırmak, boşta gezen değerlerimizi iş ve aş sahibi yapmaktır. Ostim’e Moğolistan’dan, Ukrayna’dan, Japon’ya’dan, Küba’dan heyetler geliyor. Bölgemizi yakından tanıyorlar. Adeta bizi kendi bürokratlarımızdan, yöneticilerimizden daha yakından izliyorlar diyebiliriz.

Almanya’nın bazı kent belediyelerinden Ostim’e danışmanlık firması temsilcileri gelip, firmalarımıza, “gelin sizlere daha iyi koşullarda yatırım ortamı sunalım” teklifinde bulunuyorlar. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Bizim belediyelerimizin de yatırımcılara ve girişimcilere bir adres olması gerekmektedir. Kamu eskisi kadar istihdam yaratamıyor.

Hatta özelleştirme nedeniyle yeni işsizler yaratıyor. İstihdam yükü tamamen özel sektörün üzerinde. O nedenle, yatırım ortamının iyileştirilmesi, girişimciliğin canlandırılması, teşvik edilmesi gerekiyor. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunu daha etkin olmaya çağırıyoruz.

Kamu yatırım yapamıyorsa, yapana engel olan etkenleri ortadan kaldırsın, önünü açsın. Bürokrasinin yatırımcılara, girişimcilere gölge etmesine mani olsun.

Yazara ait diğer köşe yazıları